Seleccione su ubicación

Kliimameede

Kasvuhoonegaaside vähendamine peegeldab meie visiooni

Eatoni visiooniks on läbi energiahaldustehnoloogia ja -teenuste parandada elukvaliteeti ja keskkonda. Me täidame seda visiooni aktiivselt keskkonda hooldades, kas  klientidele uuenduslikke lahendusi luues, et nad saaksid energiat tõhusamalt kasutada või oma tegevuste süsiniku jalajärge vähendades ning julgustades tarnijaid sama tegema.

Meie kõige värskemad avalikult kättesaadavad andmed leiab allolevast tabelist:

2018. a kasvuhoonegaaside heitmed

Ulatus 1 heitmed                         293 492 tonni CO2-ekvivalenti maagaasist, teistest kohtkindlatest ja liikuvatest kütustest, sõidukipargist, jahutusainetest ja reoveekäitlusest 2018. kalendriaastal. 
Ulatus 2 turupõhine
805 552,48 tonni CO2-ekvivalenti 2018. kalendriaastal ostetud elektrienergiast, kasutades turupõhist lähenemisviisi
Ulatus 2 asukohapõhine 885 396,03 tonni CO2-ekvivalenti 2018. kalendriaastal ostetud elektrienergiast, kasutades asukohapõhist lähenemisviisi
Ulatus 3 heitmed 67 455 149,44 tonni CO2-ekvivalenti teistest allikatest 2018. kalendriaastal

Keskkonna ja keskkonnahoolduse parandamine

Me oleme pühendunud oma keskkonnamõju vähendamisele ja loodusvarade säästlikult kasutamisele. Me demonstreerime keskkonnahooldust paludes kõikidel töötajatel aktiivselt ressursse säästa, tõhusalt töötada ja kogukondi paremaks muuta. Meie eesmärk on vähendada energia-, heitmete, vee- ja jäätmete jalajälge ning töötame pidevalt selle kallal, et parandada oma tulemuslikkust.

Me võtame kuulda ülemaailmset üleskutset rahvastele ja ettevõtetele teha kliimamuutusega võitlemisel koostööd. Lisaks sellele, et keskendume rohkem positiivse mõjuga toodetele, mis on meie loendis 3. ulatuse heitmete (kaudsed) all, näeme palju vaeva selle nimel, et vähendada enda tegevustest tulenevat süsinikdioksiidimõju – tuntud kui 1. ulatuse (otsesed) ja 2. ulatuse (kaudsed) GHG heitmed. 

Osana meie püüdlustest vältida kliimamuutusele kõige suuremat mõju avaldavaid tegevusi analüüsisime 2017. aastal oma 1. ja 2. ulatuse heitmeid võttes arvesse 2 kraadi Celsiuse stsenaariumi ja hindasime heitmete suhtes oma võimalusi. Õppisime palju selle kohta, mida on vaja, et meie heitekoguste vähendamine ühilduks teaduspõhiste tasemetega ja mõistame, et peame nii vähendama oma energiavajadust kui ka muutma oma energiavajaduse roheliseks.

Meie heitkoguste vähendamise püüdlused sisaldavad alljärgnevat:

 • Parandada meie hoonete ja tootmisprotsesside energiatõhusust ja rõhutada töötajate energiasäästlikkust, sh:
  • Suruõhusüsteemi hooldamine
  • Katla uuendamine
  • Valgustite moderniseerimine
  • Tehnosüsteemide asendamine
  • Tõhusamate mootorite, ajamite ja pumpade paigaldamine
  • Protsessi parandamine
 • Hajutatud tootmise kasutamine meie tootmisüksustes:
  • Meie tootmisüksused tootsid 2018. aastal enam kui 9 miljonit kilovatt-tundi taastuvenergiat.
  • Kolmes üksuses on mikrovõrgud, rohkem on arendamisel 
 • Taastuvenergia ostmine
  • Mitmed meie üksused ostsid 2018. aastal pakkujatelt rohelist energiat ja aastal 2019 plaanile osta veel enam

Edusammude mõõtmine ja aruandlus

Meie juhtkond seadis kogueesmärgiks 1. ja 2. ulatuse tulemusi 2025. aastaks vähendada 20% võrra (võrreldes 2015. aasta lähteandmetega). Alates 2015. aastast oleme oma kasvuhoonegaaside koguheiteid vähendanud 13,6% võrra. Meie absoluutse vähendamise eesmärk 2018. aastaks oli 2% ja me ületasime selle, saavutasime absoluutse vähendamise 5,6%.

Laiendasime 2018. aastal GHG loendi ulatust, et hõlmata ka väiksemaid heiteallikaid, läksime üle kalendriaasta arvestusele ja uuendasime oma metoodikat. Nende muutuste tõttu arvutasime ümber 2015. aasta lähteandmed. Järjepidevuse jätkamiseks arvutasime ümber ka vahepealsed aastad. Nende muutuste alusel on meie 2018. aasta 1. ja 2. ulatuse GHG heitekogus 1 099 044 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti (CO2-ekvivalenti). Meie ümberarvutatud 2015. aasta 1. ja 2. ulatuse heitekogus (lähteandmed) on 1 272 709 tonni CO2-ekvivalenti. Selle tulemusel vähenesid meie koguheitmed aastatel 2015.–2018. 13,6%. Meie 3. ulatuse heitmed on 2015. aastast alates samaks jäänud: 67 455 149 tonni CO2-ekvivalenti.

GHG heitmete vähenemine alates 2015. aastast.
13,6
%
GHG heitmete vähenemine alates 2015. aastast.
GHG vähenemine 2018. aastal tonnides
66 000
GHG vähenemine 2018. aastal tonnides
GHG vähenemine alates 2015. aasta lähtearvust tonnides
174 000
GHG vähenemine alates 2015. aasta lähtearvust tonnides

Vaadake videot

Harold Jones, Eatoni ärisüsteem (Business System) ja jätkusuutlikkuse asepresident kirjeldab seda, kuidas me töötame koos klientidega tervema planeedi nimel.

CDP (süsiniku avalikustamise projekti) hinnangud

Alates 2006. aastast oleme vastanud kliimamuutuse küsimustikule ja saanud avalikustatud teabe eest pidevalt kõrgeid hindeid. CDP, varem Carbon Disclosure Project (süsiniku avalikustamise projekt), on mittetulundusühing, kelle kodulehel on üleval mahukaim ettevõtete GHG avalike heiteandmete kogu maailmas. Samuti julgustame oma tarnijaid avaldama heiteandmeid kasutades CDP tarneahela programmi. Meie kõige värskemad avalikult kättesaadavad andmed leiab allpool.

Vastavustõendamine

Eaton kasutab kasvuhoonegaaside heiteandmete tõendamiseks sõltumatut tõendamisasutust. Tõendamisega kaasneb „mõistlik“ tase usaldusväärsust nii esimese ulatuse heitmete (otsesed heitmed ettevõtte omatavatest või kontrollitavatest allikatest) kui ka teise ulatuse heitmete (kaudsed heitmed võimalike kasvuhoonegaaside heitmetega kaupadest või ressurssidest, enamasti elektrienergia ostmisest) korral. 3. ulatuse tõendamine sisaldab „piiratud“ taseme usaldusväärsust süsinikdioksiidi ekvivalendi (CO2-ekvivalenti) heitmete eest. Meie kõige värskemad avalikult kättesaadav heitekoguste tõendamisaruanne on saadaval siin.