Seleccione su ubicación

Jäätmete vähendamine

Jäätmete vähendamine toetab meie tegevusi ja kogukondi

Jäätmekogust vähendades keskendume prügi taaskasutamisele, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge, säästa väärtuslikke tegevusvahendeid ja aidata kogukondi, mida me teenime.

Meie kohustus vähendada prügilasse saadetava prügi hulka

2018. aastal seadsime eesmärgiks, et aastaks 2030 on kõik meie tootmisüksused 100% jäätmevabad. Meie eesmärk on vähendada iga-aastast jäätmete tootmist kolm protsenti müügikoguste suhtes. 

Saavutame jäätmevabaduse taaskasutades, ringlusse võttes, komposteerides ja energia tootmiseks rakendades. Programmi kvaliteedi tagamiseks viib kontrolli läbi kolmas osapool. Meie lähenemine seab esikohale kasuliku ümbersuunamise. Protsess algab allikate vähendamisest – vähendades jäätmevoogusid enne, kui need meie territooriumile jõuavad. Seejärel kaasame partnerid, kes aitavad ülejäänud jäätmetel prügilasse mitte jõuda.

Kõik Eatoni üksused peavad jäätmeid vastutustundlikult haldama, kooskõlas regulatsioonide ja meie sisemiste EHS-i juhtimisnormidega (MESH), sh tuvastama jäätmevood ja looma jäätmete vähendamise plaane.

Töötaja valmistab ette kaste tarnimiseks
Perspektiivid
Strateegiad pakendite kõrvaldamiseks jäätmevoogudest
January 28, 2020
Organisatsioonid reageerivad nii tarbijate kui ka riiklike reguleerivate asutuste üleskutsele minimeerida pakendeid ja vähendada või kõrvaldada ühekordseid jäätmeid. Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vältida pakkematerjalide sattumist prügilasse.
Eatoni praegune jäätmevabade üksuste arv
148
Eatoni praegune jäätmevabade üksuste arv
Prügilasse veetavate jäätmete vähendamine tonnides aastal 2018
904
Prügilasse veetavate jäätmete vähendamine tonnides aastal 2018
Prügi protsent, mida 2018. aastal ei ladustatud prügilas tänu korduvkasutamisele, ringlussevõtule, kompostimisele või jäätmete energiaks muutmisele
87
%
Prügi protsent, mida 2018. aastal ei ladustatud prügilas tänu korduvkasutamisele, ringlussevõtule, kompostimisele või jäätmete energiaks muutmisele

Uuenduslik jäätmehaldus Cerkezkoys

Meie Cerkezkoy tootmisüksus Türgis, mis on suurim voolikute tootmistehas omataoliste seas, teenis jäätmevabaduse sertifikaadi järjepidevalt taaskasutades, ringlusse võttes ja muid meetmeid kasutades. Näiteks muutis tehas kummivoolikute servade jäätmed neid põletades kasutatavaks energiaks ja muundas kohviku jäätmed kääritamise ning metaani taaskasutamise teel taastuvenergiaks. Tehas vähendas prügila jäätmete hulka 21%-lt nullini vaid nelja aastaga.

Edu mõõtmine

Kui indekseerida prügilasse viidavaid jäätmeid (sh soojustagastuseta jäätmete põletamist) müügikogustega, siis nende kogus vähenes 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 8,8%. Absoluutsel alusel vähendasime oma jäätmetootmist 3,4% võrra (26 402 tonnilt 2017. aastal 25 498 tonnile 2018. aastal), kokku 904 tonni. 

Vastavustõendamine

Eaton kasutab oma jäätmevabaduse programmi andmete tõendamiseks sõltumatut tõendamisasutust. Tõendamine hõlmab „mõistlikku” kindlustaset, et Eatoni üksused, mille puhul on kinnitatud jäätmevabaduse saavutamine, vastavad kindlaksmääratud standarditele ja kriteeriumidele. Meie kõige värskem avalikult kättesaadav heitekoguste tõendamisaruanne on saadaval siin.