Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Näkemys ja tavoitteet

Olemme energianhallintayritys, mutta olennaisempaa on se, miten työmme parantaa ihmisten elämänlaatua ja ympäristöämme. Tuotteemme, teknologiamme ja palvelumme vaikuttavat koko maailmaan.

Näkemyksemme

Elämänlaadun ja ympäristön parantaminen energianhallintateknologioiden ja -palveluiden avulla.

Yrityksen kulttuuri koostuu sen ainutlaatuisista yhdistelmästä tarkoitusta, uskomuksia, käytöstä ja asenteita

 

Jakamamme tavoite näkyy selkeästi näkemyksessämme: sen mukaisesti pidämme erityisen tärkeänä alati merkittävämmäksi muuttuvaa vaikutustamme maailmaan, jonka energiantarve kasvaa jatkuvasti. Tiedämme, että tämän näkemyksen saavuttamiseksi meidän on:

 • Kehitettävä työntekijöitämme, jotta he menestyisivät niin töissä kuin henkilökohtaisessakin elämässään
 • Ilahdutettava asiakkaitamme ymmärtämällä heidän haasteensa ja tarjoamalla heille nopeasti oikeanlaisia ratkaisuja
 • Vastattava osakkaidemme vaatimuksiin samalla, kun toimimme oikein
 • Tuettava yhteisöjämme tarjoamalla aikaamme ja kykyjämme, jotta voimme vastata sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin siellä, missä elämme ja työskentelemme.

Arvomme ja se, että haluamme parantaa ihmisten elämänlaatua ja ympäristömme tilaa, sekä tuotemerkkimme lupaus – me saamme toimimaan sen, mikä on tärkeää – kuvastavat työmme henkeä ja ennen kaikkea sitä, miksi teemme mitä teemme. Tekemämme työ parantaa turvallisuutta, luotettavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä tavalla, joka on tärkeää työntekijöillemme, asiakkaillemme, osakkaillemme ja yhteisöillemme.

 

Näkemyksemme perustuu kunnianhimoisiin tavoitteisiimme ja johtajuuden ominaisuuksiimme. Yhdessä ne viitoittavat tietä kaikille liiketoimintamme osille: ihmisten palkkaamiselle, tuotteillemme ja palveluillemme, liiketoimintakumppaneillemme ja asiakkaillemme.

Energianhallintayhtiönä meille on tärkeää, että teemme energiasta asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja tehokasta. Ja haluamme tehdä sen paremmin kuin kukaan muu.  Huomioimme kuitenkin myös sen, että tämän tavoitteen saavuttaminen on mahdollista vain silloin, kun työntekijämme ovat kiinnostuneita ja sitoutuneita tekemään työtään, koska he uskovat sen mahdollisuuksiin. Kun nämä kaksi asiaa onnistuvat, voimme myös auttaa yhteisöjämme. Ja tietenkin tarjota osakkaillemme parhaita mahdollisia katteita.

Craig Arnold, Chairman and CEO

Kunnianhimoiset tavoitteemme

Kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttaminen on meille yhtä tärkeää kuin taloudellisten tavoitteidemme saavuttaminen. Näiden kunnianhimoisten tavoitteiden tarkoituksena on yhdistää koko organisaatio yhteisen tarkoituksen taustalle ja kuvastaa sitä, millainen yhtiö olemme. 

 • Olemme asiakkaidemme ja kanavakumppaniemme suosituin toimittaja
 • Teemme työstä jännittävää, kiinnostavaa ja merkityksellistä työntekijöillemme
 • Teemme yhteisöistä vahvempia
 • Takaamme työntekijöidemme terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
 • Olemme esimerkkinä yhteenkuuluvuudesta ja moninaisuudesta alallamme
 • Toimimme ympäristömme aktiivisena puolestapuhujana

Miksi Eaton on alansa johtaja?

Johtajuusominaisuutemme kuvastavat kulttuuriamme ja arvojamme. Ne kuvastavat sitä, mitä odotamme jokaiselta Eatonin työntekijältä, ja uskomme niiden auttavan meitä johtamaan markkina-alueitamme jatkossakin.

 • Toimimme eettisesti
 • Suhtaudumme työhömme intohimoisesti
 • Olemme vastuullisia
 • Olemme tehokkaita
 • Toimimme avoimesti
 • Opimme

Sitoutunut rehelliseen liiketoimintaan

Maineemme erittäin eettisesti toimivana yhtiönä on asia, jonka ansiosta meidät muistetaan, ja samalla se toimii selkeänä kilpailuvalttina. Sitoutuneisuutemme rehelliseen liiketoimintaan kuvastaa vakaata uskoamme siihen, että eettisen käyttäytymisens käytäntöjen ja standardien noudattaminen on tärkeää. Käyttäydymme sen mukaisesti toistemme sekä palvelemiemme asiakkaidemme ja yhteisöjen kanssa.

Pidämme toimivana sen, millä on merkitystä.*

*Joka päivä kaikkialla maailmassa ihmiset luottavat siihen, että teknologia, liikenne, sähköenergia ja infrastruktuuri toimivat, jotta he voivat elää, työskennellä ja menestyä. Ja näitä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset luottavat siihen, että me autamme heitä ratkaisemaan joitakin planeetan vaikeimmista hydraulisista ja mekaanisista energianhallintahaasteista. Koska muistamme aina sen, millä on väliä. On meidän työmme varmistaa, että se toimii.