Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Vállalatvezetés

Folyamatos növekedésünk irányát vezetői csapatunk határozza meg, példát mutatva etikus, szenvedélyes, elszámoltatható, hatékony, átlátható és folyamatosan tanuló attitűdjükkel.

A vállalatvezetés felépítése - Eaton

Irányítási struktúránk egy sikeres vezetési modellt követ, melyben az Eaton Corporation vezérigazgatója egyben a Társaság igazgatóságának elnöke. Tudjuk, hogy ahány vállalat, annyi vállalatvezetési modell, és nincs egyedüli „helyes” megoldás a vállalatvezetés felépítésére, de úgy véljük, hogy a mi vállalatunknál jól beválik az elnök-vezérigazgatós struktúra. Ez a rendszer még hatékonyabbá vált a vezető igazgatói poszt bevezetésével. Meggyőződésünk, hogy előnyünkre válik, hogy olyan elnökünk van, aki a vállalat elnökeként meghatározza a stílusunkat, de vezérigazgatóként felelősséget vállal a napi működésünk irányításáért is, és lehetővé teszi az igazgatóság számára, hogy minden igazgató egyformán kivegye a részét a stratégiai, irányítási, felügyeleti és döntéshozatali feladatokból.

Az igazgatótanács elsősorban független igazgatókból áll, kivéve elnökünket, Mr. Arnoldot. Tíz nem-munkavállaló igazgatónk közül öt jelenleg egy-egy nyilvánosan működő részvénytársaság vezérigazgatója. Az Audit, a Compensation and Organization és a Finance and Governance (audit, szervezeti és javadalmazási, pénzügyi és igazgatási) bizottságok elnöki teendőit független igazgatók látják el. Elnökünk számára nagy előnyt jelent, hogy az igazgatótanács tagjai széleskörű vezetői tapasztalattal rendelkeznek.

Az igazgatóság évente felülvizsgálja a vezetői struktúrát, illetve akkor is, amikor a körülményekben változás áll be, például új vezérigazgató választásakor. Az igazgatótanács legutóbbi éves felülvizsgálata arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi vezetési struktúra - amelynek keretében az Eaton Corporation vezérigazgatója a Társaság igazgatóságának elnöke, az igazgatótanács bizottságainak elnökei független igazgatók, és a vezető igazgató felelős a független igazgatók nevében bizonyos feladatokért - továbbra is az optimális vezetői struktúra a Társaság és a részvényesek számára.

 

A vezető igazgató

A független igazgatók Christopher M. Connort, aki 2006 óta tagja az Eaton igazgatótanácsának, 2016-ban választották először vezető igazgatónak. A vezető igazgatónak speciális feladatköre van. Ő elnököl az igazgatósági üléseken, amikor az elnök nem tud jelen lenni, ő hagyja jóvá a független igazgatók nevében az igazgatóság üléseinek napirendjét és ütemtervét, valamint az igazgatóságnak küldött információkat, ő a kapcsolattartó az elnök és a független igazgatók között, és ő kommunikál közvetlenül a részvényesekkel és a többi érdekelt féllel. A vezető igazgató jogosult összehívni a független igazgatók üléseit, és a külső tanácsadókat megbízni, akik közvetlenül az igazgatótanácsnak jelentenek. A Vezető Igazgató teljesítményét évente értékeli az Igazgatóság egy, az Igazgatási bizottság elnöke által vezetett tárgyalás során, és a vezető igazgatói pozícióját évente választják a független igazgatók.

Ismerje meg a vezetőinket!

Craig Arnold, elnök-vezérigazgató | Thomas B. Okray, ügyvezető alelnök és CFO | Heath Monesmith, az Industrial Sector (ipari üzletág) elnök-vezérigazgatója | Uday Yadav, az Electrical Sector (villamossági üzletág) elnök-vezérigazgatója.

Vállalati tisztségviselők

Ismerje meg az igazgatótanácsot