Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Befogadó csoportok

A befogadás és a sokféleség támogatása elengedhetetlen feltétele annak, hogy megszerezhessük és megtarthassuk a legkiválóbb embereket, akik nap mint nap magukat adva kibontakoztathatják tehetségüket a maguk és a vállalat javára.

Az iERG csoportok segítenek a kellemes munkahelyi légkör megteremtésében.

Az Eaton erőssége a kultúrák keveredéséből is adódik. Mindannyian mások vagyunk. Különböző a hátterünk, különböző a korunk, a nemünk a bőrszínünk és más-más téren vagyunk tehetségesek.

 

Ezek a csoportok olyan teret hoznak létre, amelyben a különböző korcsoportokhoz tartozó kollégák együtt dolgozhatnak a szervezet céljainak elérésén. Arra biztatjuk munkatársainkat, hogy vegyenek részt az iERG-k munkájában, egyediségükkel és egyedi elképzeléseikkel járuljanak ők is hozzá ahhoz a vállalati kultúrához, amely példamutatóan befogadó és sokszínű.

Egy korlátlanul befogadó vállalati kultúrában a munkavállalók érzik, hogy egyenrangúak, és megbecsülik őket, így a legtöbbet tudják kihozni magukból.
Cathy Medeiros, Vice President Inclusion & Diversity

Az iERG-k fórumot terentenek az eszmecserére, elősegítik a munkatársaink szakmai és személyiségfejlődését. Konkrét tevékenységeink: webinárok, előadások, találkozók, kerekasztalbeszélgetések szervezése és mentorálás. Az új munkavállalók miután megismerik vállalati kultúránkat, azonnal bekapcsolódnak annak építésébe és fenntartásába, így minden munkavállalónk kötődik a vállalathoz, és elégedett a munkahelyével.

 

Büszkék vagyunk arra a mindenütt jelenlévő hatásra, amelyet az iERG-k gyakorolnak az Eaton életére. Tevékenységükkel a világ minden táján erősítik a munkavállalók kötődését a vállalathoz. 

 

 

Eaton PRIDE

Támogatjuk az LMBT munkavállalóink ​​és szövetségeseink bevonását, megértését és tudatosságát. Támogatjuk az önazonosságuk megőrzésében a magukat az LMBT közösséghez tartozónak valló munkatársainkat, és olyan közeget teremtünk számukra, amelyben nem kell „elbújniuk”.

ENGAGE (Eaton Next-Generation Achieving Goals Excelling)

Ennek a - tevékenységét a világ minden táján gyakorló -, globális iERG-nek a fő feladata a következő generációs tehetségek, a jövő innovátorai megtalálása és megtartása és e fiatalok szakmai és emberi fejlődésének a támogatása.

iConnect

Lehetőséget teremtünk afro-amerikai és más színesbőrű munkatársaink és támogatóik számára a kapcsolatteremtésre és egymás szakmai és emberi támogatására. Támogatja a kultúrális különbségek felismerését és leküzdi a befogadó munkahelyi légkör megteremtését és fenntartását akadályozó tényezőket, ezzel segít a kisebbségekhez tartozó tehetséges munkavállalók megtalálásában és megtartásában.

Strengthening our Asian Resources (ázsiai forrásaink erősítése - SOAR)

Az ázsiai származású munkatársaink és szövetségeseik együttműködnek, hogy megtalálják és megtartsák azokat a munkavállalókat, akiknek soraiból a jövő vállalatvezetői kerülhetnek ki. Ha fel- és elismerjük a munkavállalók egyedi hátterét, tapasztalatait és elképzeléseit, mindannyian hozzájárulhatunk az ázsiai származású humán errőforrásunk erősödéséhez.

#VAMOS!

A spanyolajkú és latinamerikai munkavállalók és támogatóik egyedülálló örökségükkel hozzájárulnak egy befogadó vállalati kultúrához. Fókuszban a világszínvonalú tehetségek megtalálása, a szervezeti kiválóság előmozdítása és a helyi közösségek bevonása.

U.S. Veterans

Támogatjuk az Egyesült Államok katonáit és támogatóikat. E csoport feladata a hadsereg és a soraiból kikerülő munkavállalók támogatása.

Women Adding Value at Eaton (a női hozzáadott érték - WAVE)

Támogatás, oktatási, kapcsolatteremtési és üzleti lehetőségek biztosítása a női munkavállalók és támogatóik számára. Egy olyan befogadóbb környezet kialakítása, ahol minden munkavállalót egyformán megbecsülünk és támogatunk, és minden munkavállaló felelősnek érzi magát a közös sikerekért.