Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

iERG csoportok

A befogadás és a sokféleség támogatása elengedhetetlen feltétele annak, hogy megszerezhessük és megtarthassuk a legkiválóbb embereket, akik nap mint nap magukat adva kibontakoztathatják tehetségüket a maguk és a vállalat javára.

Az iERG csoportok segítenek a kellemes munkahelyi légkör megteremtésében.

Az Eaton erejének titka a különböző kultúrák keveredése. Különbözőek a tapasztalataink, különböző a kulturális és etnikai hátterünk, más-más korúak vagyunk, és mindannyian másban vagyunk tehetségesek. És még nagyon sok mindenben különbözünk.

Munkavállalói erőforrás-csoportjaink (iERG-k) olyan teret hoznak létre, amelyben a különböző demográfiai csoportok együtt dolgoznak a közös szervezeti céljainak elérésén. Arra biztatjuk munkatársainkat, hogy vegyenek részt az iERG-k munkájában, egyediségükkel és egyedi elképzeléseikkel járuljanak ők is hozzá ahhoz a vállalati kultúrához, amely példamutatóan befogadó és sokszínű.

Egy igazán befogadó vállalati kultúra támogatja a munkavállalók kibontakozását és boldogulását, bármilyen hátterű és élethelyzetű emberekről legyen is szó. A befogadó vállalati kultúra megteremtése és fenntartása minden egyes munkavállaló feladata. A vállalati hierarchia minden szintjén, kezdve a legfelsőbb vezetésen. Befogadás – amiről híresek vagyunk.
Monica Jackson, Vice President Inclusion & Diversity

Az iERG-k fórumot teremtenek az eszmecserére, elősegítik a munkatársaink szakmai és személyiségfejlődését. Konkrét tevékenységeink: webinárok, előadások, találkozók, kerekasztalbeszélgetések szervezése és mentorálás. Az új munkavállalók miután megismerik vállalati kultúránkat, azonnal bekapcsolódnak annak építésébe és fenntartásába, így minden munkavállalónk kötődik a vállalathoz, és elégedett a munkahelyével.

Büszkék vagyunk arra a mindenütt jelenlévő hatásra, amelyet az iERG-k gyakorolnak az Eaton életére. Tevékenységükkel a világ minden táján erősítik a munkavállalók kötődését a vállalathoz.

Eaton PRIDE

Támogatjuk az LMBTQ+ munkavállalóink érvényesülését. Támogatjuk az önazonosságuk megőrzésében a magukat az LMBTQ+ közösséghez tartozónak valló munkatársainkat, és olyan közeget teremtünk számukra, amelyben nem kell „elbújniuk”.

ENGAGE (Eaton Next-Generation Achieving Goals and Excelling – a következő generáció)

Ennek a – tevékenységét a világ minden táján gyakorló –, globális iERG-nek a fő feladata a következő generáció tehetségeinek, a jövő innovátorainak megtalálása és megtartása, valamint szakmai és emberi fejlődésük támogatása.

iConnect

Lehetőséget teremtünk a különböző etnikai hátterű munkatársaink és támogatóik számára a kapcsolatteremtésre és egymás szakmai és emberi támogatására. Támogatjuk a kulturális különbségek felismerését és leküzdjük azokat a tényezőket, amelyek akadályozzák a befogadó munkahelyi légkör megteremtését és fenntartását, ezzel segítünk a különböző kisebbségekhez tartozó tehetséges munkavállalók megtalálásában és megtartásában.

SOAR (Strengthening our Asian Resources – Az ázsiai származású humán erőforrásaink erősítése)

Az ázsiai származású munkatársaink és támogatóik együttműködnek, hogy megtalálják és megtartsák azokat a munkavállalókat, akiknek soraiból a jövő vállalatvezetői kerülhetnek ki. Ha fel- és elismerjük mindenki egyedi hátterét, tapasztalatait és elképzeléseit, mindannyian hozzájárulhatunk az ázsiai származású humán erőforrásaink erősödéséhez.

#VAMOS!

A spanyolajkú és latin-amerikai munkavállalók és támogatóik egyedülálló örökségükkel hozzájárulnak egy befogadó vállalati kultúrához. Fókuszban a világszínvonalú tehetségek megtalálása, a szervezeti kiválóság előmozdítása és a helyi közösségek bevonása.

U.S. Veterans (az amerikai háborús veteránokért)

Támogatjuk az Egyesült Államok katonáit és támogatóikat. E csoport feladata a hadsereg és a soraiból kikerülő munkavállalók támogatása.

WAVE (Women Adding Value at Eaton – a női hozzáadott érték)

Támogatás, oktatási, kapcsolatteremtési és üzleti lehetőségek biztosítása a női munkavállalók és támogatóik számára. Egy olyan befogadóbb környezet kialakítása, ahol minden munkavállalót egyformán megbecsülünk és támogatunk, és minden munkavállaló felelősnek érzi magát a közös sikerekért.

enABLE

Támogatjuk a fogyatékossággal élő munkavállalókat és azokat a munkavállalókat, akik otthon ápolják fogyatékossággal élő gyermeküket vagy szüleiket.