Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

A konfliktusövezetből származó ásványok felelős beszerzése

Az Eatonnél kiemelt fontossággal kezeljük az etikus üzletmenetet és a helyes üzleti magatartást. Ezen elvek érvényesek az Eaton beszállítóival szemben támasztott elvárásaira, csakúgy mint a kölcsönös felelősségteljes beszerzési gyakorlatainkra az ellátási lánc bármely pontján.

Az Eaton garantálja, hogy termékei előállításához nem használ konfliktusövezetekből származó ásványkincseket, azaz nem vásárol olyan forrásból ón-, tantál-, volfrám- vagy aranyötvözeteket, amely forrás közvetve vagy közvetlenül finanszírozza a konfliktusokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy annak szomszédos országaiban. Az Eaton vezetőségének és a felsővezetésének soraiból kikerülő beszerzés-felügyelet közvetlenül gondoskodik róla, hogy az ellátási lánc minden szereplőjénél érvényesüljön ezen felelős beszerzési gyakorlat.

Az Eaton tagja olyan többoldalú kezdeményezéseknek, mint például a Responsible Minerals Initiative. E kezdeményezés arra törekszik, hogy globális szinten is maradéktalanul megvalósuljon az ellátási lánc iránti felelősség és transzparencia. Az ilyen jellegű tevékenységeinek köszönhetően az Eaton megfelel a törvényi előírásoknak valamint a vevői és társadalmi elvárásoknak, sőt felül is múlja azokat, továbbá globális szinten részt vesz az ellátási láncok és az ásványkincs-beszerzés felelőssé és transzparenssé tételében.

Az Eaton szabályzata a konfliktusövezetekből származó ásványokról

Az Eaton garantálja, hogy termékei előállításához nem használ "konfliktusövezetekből származó ásványkincseket", azaz nem vásárol olyan forrásból ón-, tantál-, volfrám- vagy aranyötvözeteket, amely forrás közvetve vagy közvetlenül finanszírozza a konfliktusokat a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy annak szomszédos országaiban.

Az Eaton betartja az amerikai Dodd–Frank törvény 1502-es szakaszának rendelkezését, amely arra kötelezi a vállalatokat, hogy világítsák át a beszerzési forrásaikat a konfliktusövezetekből származó ásványok tekintetében, és hozzák nyilvánosságra az átvilágítás eredményét.

Az Eaton megköveteli a beszállítóitól, hogy:

  • maguk is világítsák át az ellátási láncukat, annak megállapítására, hogy termékeik tartalmaznak-e ónt, tantált, volfrámot vagy aranyat, és ha igen, akkor ezek konfliktus-mentes forrásból származnak-e,
  • jelentsék az Eatonnek az átvilágítás eredményét, hogy az Eaton eleget tehessen a jogszabályi kötelezettségeinek és saját szabályzatának, valamint
  • tegyenek nyilatkozatot, illetve kötelezzék el magukat, hogy a jövőben csak" konfliktus-mentes "forrásból szerzik be ezeket az ásványi anyagokat.