Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Feltételek

Az Eaton, leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak („Eaton”) webhelyei ("Eaton-webhelyek") információs célokra szolgálnak.  Eltérő rendelkezés hiányában, az ezen webhelyeken található összes anyag csak személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, továbbá a szerzői jogok és a védjegyekhez fűződő jogok fenntartásával tölthető le.  E webhelyek használatával Ön akként nyilatkozik („Beleegyezés”), hogy elfogadja ezeket a feltételeket.

Felhasználói hozzáférés
Az Eaton bármikor, saját belátása szerint: (1) visszavonhatja bármely felhasználó hozzáférését ehhez az oldalhoz; (2) teljes egészében vagy részben módosíthatja, megváltoztathatja, visszavonhatja vagy törölheti ezt az oldalt és/vagy bármely felhasználási feltételt.

Harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozások
Az Eaton webhelyein megadott hivatkozásokra kattintva a felhasználó elhagyhatja az Eaton webhelyeit. A meghivatkozott oldalak nem feltétlenül állnak az Eaton ellenőrzése alatt, ezért az Eaton nem felelős az ezeken a meghivatkozott oldalakon található tartalmakért. Az Eaton ezeket a hivatkozásokat csak segítségként osztja meg. Önmagában az a tény, hogy az Eaton weboldalán feltüntet egy hivatkozást valamely külső weboldalra, nem jelenti azt, hogy az Eaton az illető oldal tartalmával egyetért, vagy hogy a tartalom szolgáltatójával bármiféle üzleti vagy szponzorációs kapcsolatban állna.  Amennyiben felkeresi valamelyik hivatkozott oldalt, azt saját kockázatára és felelősségére teszi.

Védjegyek
Az "Eaton" név, az EATON (LOGO) és más Eaton nevek vagy termékek az Eaton Corporation plc, annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai („Eaton védjegyek”) világszerte több országban bejegyzett kereskedelmi márkának, védjegyeknek és/vagy szolgáltatási védjegynek minősülnek.  Az Eaton védjegyeit kizárólag az Eaton kifejezett engedélyével szabad felhasználni.  Minden egyéb felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül.  Az egyéb, itt említett termék vagy cégnév az érintett tulajdonosok birtokában lévő kereskedelmi névnek, védjegynek vagy szolgáltatási védjegynek minősül.

Szoftver
A jelen weboldal szerveréről letölthető bármely szoftver ("szoftver") esetlegesen az Eaton és/vagy beszállítói szellemi tulajdonát képezheti, és az szerzői jogi oltalom alatt áll. A szoftver használatát a végfelhasználói licencszerződés feltételei szabályozzák, amelyek a szoftverszerződés ("licencszerződés") részét képezik. Bármely letölthető szoftvert kizárólag a licencszerződés szerinti végfelhasználó használhatja.  A szoftver bármilyen a licencszerződéssel ellentétes másolását vagy terjesztését a jogszabály kifejezetten tiltja.  A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSIK SZERVERRE VAGY HELYRE TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA TOVÁBBI REPRODUKCIÓ VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL. A SZOFTVERRE KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉS RENDELKEZÉSEI SZERINTI GARANCIA ÉRVÉNYES, AMENNYIBEN ALKALMAZANDÓ. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT ÉS A LICENCSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT GARANCIÁT KIVÉVE, AZ EATON SEMMIFÉLE TOVÁBBI GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT SEM VÁLLAL A SZOFTVER VONATKOZÁSÁBAN, IDEÉRTVE VALAMENNYI KELLÉKSZAVATOSSÁGOT, VALAMELY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, TULAJDONJOGOT ÉS JOGTISZTASÁGOT.

Licenc biztosítása az Eaton számára
Az Eaton nem szeretné, hogy Ön bizalmas vagy szerzői jogi oltalom alatt álló információkat adjon közre az Eaton oldalain keresztül.  Amikor üzeneteket küld, fájlokat tölt fel, adatokat visz be vagy bármely más módon kommunikál a szolgáltatáson keresztül, Ön vállalja, hogy az Eaton számára jogdíjmentes, örökös, nem kizárólagos, korlátlan, világszerte érvényes engedélyt ad:
•    az illető tartalom használatára, másolására, allicencbe adására, adaptálására, továbbítására, ismételt továbbítására, terjesztésére és/vagy nyilvános helyen való lejátszására vagy megjelenítésére;
•    harmadik felekre átruházza a fenti, kommunikációra vonatkozó jogok gyakorlását érintő korlátlan jogosultságokat.

A fentiek magukban foglalják az ilyen kommunikációhoz fűződő jogok felhasználását, ideértve többek között a szerzői jogot, a védjegyhez, a szolgáltatási védjegyhez fűződő jogokat, a szabadalmi jogszabályokat és más, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, ideértve a vonatkozó joghatóságban érvényes publikációs jogokat is.

Felelősség kizárása
A WEBHELYBEN TALÁLHATÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK VÉLHETŐEN HELYTÁLLÓAK, AZONBAN TARTALMAZHATNAK PONTATLANSÁGOKAT VAGY HELYESÍRÁSI HIBÁKAT.  AZ EATON WEBOLDALAK "TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL"KERÜLNEK NYILVÁNOSSÁGRA, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY TÖRVÉNYI GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT, KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉGET, VALAMELY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, TULAJDONJOGOT ÉS JOGTISZTASÁGOT.  AZ EATON NEM VÁLLAL GARANCIÁT A WEBOLDALON TALÁLHATÓ FUNKCIÓK HIBÁTLAN MŰKÖDÉSÉÉRT ÉS AZ ESETLEGES MEGHIBÁSODÁSOK JAVÍTHATÓSÁGÁÉRT, AHOGY ARRA SEM, HOGY AZ OLDAL, AZ AZON MEGJELENŐ HIRDETÉSEK VAGY MAGA A SZERVER, AMELY A HOZZÁFÉRÉST BIZTOSÍTJA, NEM TARTALMAZNAK VÍRUST VAGY EGYÉB ÁRTALMAS KOMPONENSEKET. A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA MINDEN KÁRRA, VAGY SÉRÜLÉSRE VONATKOZIK, AMELYEK HIBÁS VAGY HIÁNYOS TELJESÍTÉSBŐL, MULASZTÁSBÓL, MEGSZAKÍTÁSBÓL, TÖRLÉSBŐL, MEGHIBÁSODÁSBÓL, KÉSEDELMES MŰVELETBŐL VAGY TOVÁBBÍTÁSBÓL ADÓDNAK. UGYANCSAK KIZÁRJUK A FELELŐSSÉGET VÍRUSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HIBA ESETÉN, TOVÁBBÁ AZ ADATOK ELTULAJDONÍTÁSA VAGY MEGSEMMISÜLÉSE, AZOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, AZOK MÓDOSÍTÁSA VAGY JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁSA ESETÉN, TÖRTÉNJEN AZ AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY HELYTELEN MAGATARTÁS MIATT, GONDATLANSÁGBÓL VAGY BÁRMI MÁS OKBÓL. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY AZ EATON NEM FELELŐS MÁS ELŐFIZETŐK ÉS HARMADIK FELEK RÁGALMAZÓ, SÉRTŐ VAGY JOGSÉRTŐ MAGATARTÁSÁÉRT ÉS A FENTIEK MIATTI KOCKÁZATOT EGYEDÜL ÖNNEK KELL VISELNIE. HA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY MÁSKÉPPEN NEM RENDELKEZIK, AZ EATON VAGY BÁRMELY TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, AKI RÉSZT VESZ AZ EATON SZOFTVERÉNEK TERVEZÉSÉBEN, ELŐÁLLÍTÁSÁBAN VAGY TERJESZTÉSÉBEN, SEMMIFÉLE ESETBEN SEM FELELŐS AZOKÉRT A KÁROKÉRT, AMELYEK AZ EATON SZOFTVER VAGY WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY A FELHASZNÁLÓ ARRA VALÓ KÉPESSÉGÉNEK HIÁNYÁBÓL ADÓDNAK, TÖBBEK KÖZÖTT IDEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES, VAGY BÜNTETENDŐ KÁROKOZÁST. ÖN EZENNEL ELFOGADJA, HOGY E RENDELKEZÉSEK A WEBOLDAL MINDEN TARTALMÁRA ÉRVÉNYESEK

Korlátozott kártérítési felelősség
AZ EATON SEMMI ESETRE SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ESETLEGES KÁROKÉRT, IDEÉRTVE A SPECIÁLIS, KÖZVETETT ÉS KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT IS, HACSAK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY MÁSKÉPPEN NEM RENDELKEZIK. AZ EATON AZT JAVASOLJA, HOGY A TERMÉKEIHEZ KIZÁRÓLAG OLYAN ALKALMAZÁST HASZNÁLJON, AMELYET TARTALMAZ A TERMÉK KATALÓGUSA VAGY MÁS EATON KIADVÁNY. A FENTIEKTŐL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKÉRT AZ EATON NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET. A TERMÉKEKRE KIZÁRÓLAG AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKBEN MEGHATÁROZOTT GARANCIÁT VÁLLALJUK, HA ALKALMAZANDÓ.  ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ EATON NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A FELHASZNÁLÓ RÁGALMAZÓ, VERSENYELLENES, SÉRTŐ VAGY JOGSÉRTŐ MAGATARTÁSÁÉRT. AMENNYIBEN ÖN ELÉGEDETLEN AZ EATON BÁRMELY ANYAGÁVAL, ILLETVE NEM ÉRT EGYET AZ EATON BÁRMELY SZERZŐDÉSES FELTÉTELÉVEL, AZ ÖN SZÁMÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATOT AZ JELENTI, HA FELHAGY AZ OLAL HASZNÁLATÁVAL.

Hirdetőtáblák
Az oldalak tartalmazhatnak hirdetőtáblákat és csevegőszobákat ("hirdetőtáblák"), amelyek lehetővé teszik az Eaton részére adott visszajelzést, valamint a felhasználók közötti valós idejű kapcsolattartást. Az Eaton nem ellenőrzi a hirdetőtáblákra küldött üzeneteket, információkat vagy fájlokat. A HIRDETŐTÁBLÁK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELE, HOGY ÖN
•  NEM korlátozza vagy teszi lehetetlenné, hogy a többi felhasználó használja a hirdetőtáblákat.
•  NEM posztol vagy továbbít a hirdetőtáblára jogellenes, versenyellenes, fenyegető, gyalázkodó, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, vulgáris, pornográf, profán vagy helytelen információkat és olyan tartalmakat, amelyek bármely állam vagy terület törvényei alapján törvénysértőek vagy más felhasználókat a polgári vagy büntetőjogba ütköző magatartásra biztatnak, illetve amelyek más módon sértik a helyi, állami, tartományi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat.
•   NEM oszt meg mások jogait sértő vagy korlátozó információkat, szoftvereket vagy egyéb anyagokat, beleértve az olyan anyagokat, amelyek sértik a személyes adatok védelméhez vagy a nyilvánossághoz való jogot, illetve amelyek szerzői jogi, védjegy, szabadalmi vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő oltalom alatt állnak, illetve nem oszt meg a tulajdonos vagy a jogosult előzetes írásos beleegyezése nélkül jogvédett művekből levezetett tartalmakat.
•   NEM oszt meg, illetve nem továbbít olyan információt, szoftvert vagy más anyagot, amely vírust vagy más káros összetevőt tartalmaz.
•   NEM oszt meg, nem továbbít, illetve nem használ fel kereskedelmi céllal információkat, szoftvereket vagy más anyagokat, és nem oszt meg az Eaton üzleti érdekeivel ellentétes reklámokat és hirdetéseket.

Ön elfogadja, hogy az Eaton nem köteles monitorozni vagy szerkeszteni a hirdetőtáblákon megosztott tartalmakat. Az Eaton azonban mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy - amennyiben bármilyen jogszabályi, rendeleti vagy kormányzati kérést kell azzal kielégítenie, illetve azt az Eaton saját belátása szerint szükségesnek tartja -, felfedjen bármely Öntől vagy más felhasználótól származó információt. Fenntartjuk továbbá az információk vagy anyagok, részben vagy egészben való szerkesztésének, megtagadásának vagy eltávolításának jogát.

Kártalanítás
Ön tudomásul veszi, hogy köteles megvédeni, kártalanítani, megóvni és mentesíteni az Eatont és annak engedélyeseit, valamint az Eaton érintett igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és megbízottjait minden olyan felelősséggel, követeléssel, kárral és költséggel szemben - ideértve az indokolt ügyvédi költségeket is - amely az oldal Ön általi használata illetve a felhasználási feltételek megsértése miatt keletkezett.

Joghatóság
A jelen a megállapodásra Ohio állam törvényei vonatkoznak, azzal összhangban kell értelmezni és alkalmazni, jogi és elvi ellentmondások elkerülésével. Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése jogellenessé, semmissé vagy bármilyen okból végrehajthatatlanná válna, akkor az illető rendelkezést a megállapodástól elválaszthatónak kell tekinteni, és az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

Nemzetközi felhasználók
Az Eaton internetes oldalait az Amerikai Egyesült Államokban kezelik, működtetik és felügyelik.  Az Eaton nem vállal garanciát, az Eaton webhelyek Egyesült Államokon kívüli rendelkezésre állására vagy megfelelő működésére.  Tilos az Eaton webhelyeit olyan országokból vagy területekről elérni, ahol az Eaton webhelyein található bármilyen tartalom illegálisnak vagy tiltottnak minősülhet.  Ön nem használhatja az Eaton webhelyeit, illetve azon található anyagokat, amelyek  sérthetik bármely állam kiviteli törvényeit vagy szabályzatait.

DMCA (Digital Millennium Copyright Act [Digitális milleneumi szerzői jogi törvény]) szerinti bejelentési követelmények
A feltételezett szerzői jogsértésekről szóló értesítéseket az, U.S.C. [Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyve] 512 (c) szakasz 17 pontjával összhangban a szolgáltatók kijelölt ügynöke számára kell megküldeni az alábbi címre:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Szerződés teljessége

A jelen feltételek, beleértve az ezen a weboldalon található jogi nyilatkozatokat és felelősséget kizáró nyilatkozatokat, az Eaton és az Ön között létrejött teljes megállapodást képezik a webhely használatával kapcsolatban, és minden korábbi megállapodást és megegyezést felülírnak.

Megszűnés
Ez a megállapodás addig marad érvényben, amíg az Eaton fel nem mondja. Az Eaton bármikor jogosult a jelen megállapodást előzetes bejelentés nélkül felmondani. A megállapodás megszűnése esetén, Ön a továbbiakban nem jogosult használni ezt az oldalt vagy a hirdetőtáblákat, és nem jogosult letölteni az erről az oldalról vagy a hirdetőtáblákról letölthető anyagokat. A jelen megállapodásban meghatározott felelősség alóli mentességekre és korlátozásokra vonatkozó rendelkezések a megállapodás megszüntetését követően is érvényben maradnak.