Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Értékesítés az Eaton számára

Szeretünk innovatív, elkötelezett és fejlődőképes beszállítókkal együttműködni. Célunk, hogy egy dinamikus globális környezetben együttműködjünk beszállítóinkkal a költségcsökkentés, a hulladékmentesség és a hatékonyságnövelés terén.

Értékesítés az Eaton számára

Integrált vállalatként működve kihasználjuk vállalatunk méretéből és sokrétűségéből adódó előnyeit, törekszünk arra, hogy minél jobban kihasználjuk a szinergiákat, és a vállalaton belűl minél gyorsabban elterjedjenek a bevált gyakorlatok. Ennek érdekében az Ellátási Lánc Menedzsment (SCM) csoport aktívan hozzájárul a nyereségességünkhöz, valamint az egyes üzletágaink átrendezésének és globális konszolidációjának felgyorsításához.

Beszállítói sokszínűség

Meggyőződésünk, hogy mind az Eaton mind a közösségeink számára előnyöket jelent, ha egyenlő esélyeket biztosítunk mindannak a sokszínű üzleti vállalkozásnak, akik versenyeznek, hogy partnereink lehessenek.

A megfelelő üzleti tevékenység

Az Eaton munkavállalói és beszállítói egyaránt személyesen felelnek egy biztonságos és etikus munkakörnyezet létrehozásáért és fenntartásáért.