Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

EHS (Környezetvédelem, Egészségvédelem, Munkabiztonság) szabályzat

Vállalati jövőképünk része, hogy energiagazdálkodási technológiáink és szolgáltatásaink segítségével jobbá tesszük az emberek életminőségét és a környezetet. Meggyőződésünk, hogy az egészséges környezet, a tartós üzleti siker és munkavállalóink, ügyfeleink és közösségeink boldogulása az, ami igazán számít. 

Az Eaton EHS irányítási rendszere a környezet, az egészség és a biztonság folyamatos javítására

Az Eaton kötelességének érzi, hogy csökkentse tevékenysége és a termékei környezeti hatását, és folyamatosan javítsa környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkahelyi biztonsági (EHS) teljesítményét. Minden munkavállaló felelőssége, hogy megfeleljen a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályzatunknak.

Ebből a célból az Eaton egy egységes intézkedéscsomagot alkalmaz az egész világon az energia- és vízfogyasztás, a hulladékkezelés terén és a munkavállalók biztonsága érdekében. Munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos erőfeszítéseink elsősorban az alábbi területekre irányulnak:

EHS irányítási rendszer

Az Eaton egyik irányítási rendszere a MESH (Környezetvédelem, Biztonság, Egészség és Biztonság), amely egy globálisan alkalmazott, egységes rendszer, amely a korábban különálló programokat egyetlen integrált irányítási rendszerbe foglalja össze. Az Eaton valamennyi létesítménye a világon következetesen dolgozik céljaink elérésén, mindenütt ugyanazokat a mutatókat alkalmazva, ugyanazokat a célokat tűzve ki, azonosítva és megosztva a bevált gyakorlatokat. Ami a legfontosabb, hogy a rendszer az egyes különálló tevékenységeket egyesíti és a munkavállalók közös felelősségévé teszi. A munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányításunkat úgy dolgoztuk ki, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak, mint például az ISO 14001 és az OHSAS 18001/ISO 45001 szabványnak.
 

Környezeti fenntarthatóság

Kötelességünknek érezzük, hogy minden eszközzel csökkentsük a tevékenységünk során a levegőbe, a vizekbe és a talajba kerülő károsanyag mennyiségét. Fenntarthatósági stratégiánkat a legfelsőbb vezetőségünk határozza meg és irányítja. Ők optimalizálják a stratégia végrehajtásához szükséges erőforrásokat és biztosítják, hogy összpontosíthassunk az ügyfeleink, befektetőink, a közösségek és a munkavállalóink számára legfontosabb környezeti kockázatokra és lehetőségekre. Célokat tűzünk ki a környezeti hatások csökkentésére és folyamatosan mérjük és kommunikáljuk az e téren elért eredményeinket.

Az Eaton tevékenyen részt vesz azokban a kollektív akciókban, amelyek az üvegházhatást okozó gázok (GHG) kibocsátásának és az éghajlatváltozás kockázatainak világméretű csökkentését célozzák. A „Global Reporting Initiative” által megfogalmazott iránymutatások alkalmazásával meghatározunk éves célkitűzéseket a világméretű energiafogyasztásunk és a szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentésére. A célok elérését harmadik fél ellenőrzi és teszi közzé.  További információk
 

Munkahelyi egészség és biztonság

A biztonságos munkavégzés a foglalkoztatás feltétele az Eatonnél. Célunk, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk valamennyi munkavállalónk, partnerünk és látogatónk számára. Az Eaton elkötelezte magát amellett, hogy eleget tegyen a jogszabályi és vállalati előírásoknak, sőt helyenként túl is teljesítse a törvény által előírt és az Etikai Kódexben rögzített követelményeket. Munkánk célja a balesetmentes kultúra megteremtése és az EHS teljesítményünk folyamatos fejlesztése az Eaton EHS (Környezetvédelmi és munkabiztonsági) gazdálkodási rendszerének bevezetésével. A biztonsági szabályaink nem csak az Eaton munkavállalóira, hanem minden harmadik félre is vonatkoznak, akik az Eaton telephelyein bármilyen tevékenységet végeznek, legyenek ezek beszállítók, szerződött partnerek, vevők, látogatók, vagy kölcsönzött munkaerő.  További információk
 

Üzleti integráció

Az EHS minden üzleti folyamatunknak része, azaz a munkahelyi egészségi és biztonsági folyamatok az Eaton Business System (röviden EBS), integrált üzleti rendszerünk szerves részét képezik. Az Eaton Üzleti Rendszer (EBS) magában foglalja az üzleti tevékenységünk alapjául szolgáló legfontosabb értékeket, szabályokat és folyamatokat, melyekkel folyamatosan mérjük, értékeljük és javítjuk teljesítményünket. Az EHS kiválósága szerves része az összes üzleti stratégiánknak, és figyelembe vesszük az érdekelt felek elvárásait döntéshozatali folyamatunkban.   További információ
 

Megfelelés

Elköteleztük magunkat amellett, hogy eleget tegyünk a jogszabályi és vállalati előírásoknak, sőt helyenként túl is teljesítsük a törvény által előírt és az Etikai Kódexben rögzített követelményeket. Munkánk célja a balesetmentes mentalitás megteremtése és az EHS teljesítményünk folyamatos fejlesztése az Eaton EHS (Környezetvédelmi és munkabiztonsági) gazdálkodási rendszerének bevezetésével.
 

Fenntartható termékek

Üzletágaink elkötelezettek az innovatív termékek és folyamatok iránt, amelyek segítik az ügyfeleket, beszállítókat és fogyasztókat az energiahatékonyságuk javításában, a károsanyag-kibocsátásuk csökkentésében és az egészség és a biztonság megóvásában. Különböző programok által elkötelezetten dolgozunk a folyamatos fejlesztésen. Ilyen program például a Design for Environment (DfE) vagy a Lifecycle Assessment (LCA) melyek olyan tudományos programok, amelyek a termékeink környezeti hatását azonosítják a termékéletciklus egyes fázisaiban. További információk
 

Érdekelt felek

Fenntarthatósági törekvéseink egyik fontos eleme az érdekelt felek bevonása. Rendszeres és nyílt párbeszédet folytatunk munkatársainkkal, befektetőinkkel, ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, a hatóságokkal, a helyi közösségekkel és másokkal, ami lehetővé teszi, hogy megegyezésre jussunk a fontos kérdésekben, és együtt dolgozzunk a legmagasabb szintű környezetvédelmi és biztonsági teljesítmény elérése érdekében. További információ
 

Ellátási lánc

Az Eaton felismeri, hogy az ellátási lánc fontos hatással van a saját fenntarthatósági teljesítményére, ezért stratégiai kapcsolatban áll a beszállítókkal olyan fontos kérdésekben, mint a károsanyag-kibocsátás kezelése vagy a biztonság és a hatékonyság növelése. Irányításunk biztosítja azt is, hogy szállítóink ugyanazokat az értékeket vallják magukénak az etikus viselkedés, a jogszabályi megfelelés, a környezeti felelősség és a ökológiai lábnyom csökkentése tekintetében, mint mi magunk.  További információ
 

Átláthatóság

EHS teljesítményünk átláthatóságának növelése révén az Eaton erősebb, fenntarthatóbb vállalat lett. Kötelességünk, hogy mérjük, értékeljük és jelentsük a nyilvánosság felé cégünk mindennemű teljesítményét. Az Éves Jelentés t és a Fenntarthatósági Jelentést az Eaton.com oldalon találja. Ezenkívül együttműködünk olyan szervezetekkel, amelyek összegyűjtik és terjesztik az EHS és más fenntarthatósági adatokat a nyilvánosság számára.
 

Közösség

Közösség: Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkahelyeken olyan energiagazdálkodási termékeket és megoldásokat állítsunk elő, amelyek környezeti szempontból vállalhatóak. Részt veszünk a közösségek életminőségének javítására irányuló helyi és kormányzati kezdeményezésekben. További információk
 

Munkavállalók

Elkötelezzük magunkat a tudatosság növelése, a szerepvállalás ösztönzése és a megfelelő képzés és oktatás biztosítása iránt az EHS-kérdések, programok és teljesítmény tekintetében.
 

Vészhelyzeti készenlét / Vészhelyzeti tervezés

Az Eaton MESH programja biztosítja a kulcsfontosságú EHS-kockázatok és hatások azonosításához szükséges és ellenőrzési folyamatokat, katasztrófaelhárítási és készenléti terveket. Az Eaton létesítményei tervezést, felszerelést és képzést biztosítanak a munkahelyi balesetek megelőzésére. Ezen kívül munkatársaink együttműködnek a helyi biztonsági szakemberekkel, hogy baleset esetén összehangoltan tudjanak reagálni.
 

Irányítás

Az EHS szabályzat alkalmazásának felelőse az EBS-ért és fenntarthatóságért felelős mindenkori Eaton ügyvezető alelnök. Az Eaton Igazgatótanácsának Bizottsága felügyeli a részvényesek, alkalmazottak, ügyfelek, versenytársak, beszállítók és a közösségekkel történő kapcsolattartásra vonatkozó szabályzatainkat és irányelveinket. Ezek közé a kérdések közé tartoznak az EHS szabályzatban vázolt, munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos problémák is.