Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

EHS (Környezetvédelem, Egészségvédelem, Munkabiztonság) szabályzat

Vállalati jövőképünk része, hogy energiagazdálkodási technológiáink és szolgáltatásaink segítségével jobbá tesszük az emberek életminőségét és a környezetet. Meggyőződésünk, hogy az egészséges környezet, a tartós üzleti siker és munkavállalóink, ügyfeleink és közösségeink boldogulása az, ami igazán számít. 

Az Eaton EHS irányítási rendszere a környezet, az egészség és a biztonság folyamatos javítására

Az Eaton kötelességének érzi, hogy csökkentse tevékenysége és termékei környezeti hatását, és folyamatosan javítsa környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkahelyi biztonsági (EHS) teljesítményét. Minden munkavállaló felelőssége, hogy megfeleljen a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályzatunknak.

Ebből a célból az Eaton egy egységes intézkedéscsomagot alkalmaz az egész világon az energia- és vízfogyasztás, a hulladékkezelés terén és a munkavállalók biztonsága érdekében.

EHS Irányítási Rendszer

Az Eaton egyik irányítási rendszere a MESH (Környezetvédelem, Biztonság, Egészség és Biztonság), amely egy globálisan alkalmazott, egységes rendszer, amely a korábban különálló programokat egyetlen integrált irányítási rendszerben foglalja össze. Az Eaton valamennyi létesítménye a világon következetesen dolgozik céljaink elérésén, mindenütt ugyanazokat a mutatókat alkalmazva, ugyanazokat a célokat tűzve ki, azonosítva és megosztva a bevált gyakorlatokat. Ami a legfontosabb, hogy a rendszer az egyes különálló tevékenységeket egyesíti és a munkavállalók közös felelősségévé teszi. A munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányításunkat úgy dolgoztuk ki, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak, mint például az ISO 14001 és az OHSAS 18001/ISO 45001 szabványoknak. Munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási rendszerünk az alábbiakat tartalmazza:

Elem

Feladatok

Tervezés

Olyan intézkedések bevezetése, amelyek segítségével fenntartható és javítható az adott telephely EHS hatáskörén belüli gyakorlat, a változó körülményeknek megfelelően.

Ellenőrzés és felülvizsgálat

Az adott telephely EHS-teljesítményének mérése, nyomon követése és értékelése. 

Biztonság

Biztonságos munkakörnyezet megteremtése. Ez a következőket tartalmazza: belépésellenőrzés, biztonsági rendszerek, tervezés, oktatás, utazás és reporting.

Megfelelés és szabványok

Az iránti elkötelezettségünk rögzítése, hogy eleget tegyünk a jogszabályi és vállalati előírásoknak, sőt helyenként túl is teljesítsük a törvény által előírt és az Etikai Kódexben rögzített követelményeket. A megfelelőségi és biztonsági szabályaink nemcsak az Eaton munkavállalóira, hanem minden harmadik félre is vonatkoznak, akik az Eaton telephelyein bármilyen tevékenységet végeznek, legyenek ezek beszállítók, szerződött partnerek, vevők, látogatók vagy kölcsönzött munkaerő.

spacer
Elem Feladatok

Légszennyezés kezelése és minimalizálása

Az Eaton minimális követelményeink rögzítése az Eaton létesítményei által kibocsátott légszennyező anyagok kezelésével kapcsolatban. Az Eaton telephelyeinek üzemeltetése során minimalizálni kell a levegőbe kerülő káros anyag mennyiségét és hatását, valamint e tekintetben is folyamatosan gondoskodni kell a hatóságilag előírtaknak megfelelő működésről.

Energiagazdálkodás és az energiafogyasztás minimalizálása

Az energiagazdálkodással kapcsolatos követelmények és teljesítménycélok rögzítése. Az energiateljesítmény optimalizálásának két előnye van: a) az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának és az energiafogyasztáshoz kapcsolódó egyéb környezeti hatásoknak a csökkenése; és b) az energiával kapcsolatos üzemeltetési költségek csökkenése az Eaton létesítményeiben.

spacer
Elem Feladatok

Vízgazdálkodás és természetvédelem

Szabályozza a vízhasználatot annak érdekében, hogy a telephely megfeleljen az összes szabályozó követelménynek, és minimalizálja a szennyvízkibocsátás esetleges hatásait a közösségre és a környezetre.

Csapadékvíz-kezelés

Intézkedések meghatározása annak érdekében, hogy az ipari tevékenységeknek minél kisebb mértékben legyen kitéve a csapadékvíz.

spacer
Elem Feladatok

Hulladékgazdálkodás és -minimalizálás

Az ártalmatlanított vagy újrahasznosított hulladékok vagy melléktermékek kategorizálása és kezelése, ideértve a gyártóberendezések ártalmatlanítását vagy újrafelhasználását az Eaton létesítményeiben.  Ezen túlmenően a hulladékgazdálkodásnak tartalmaznia kell a keletkező hulladék csökkentésének célját, ezáltal minimalizálva a telephely hulladék-lábnyomát.

spacer
Elem Feladatok

Vegyszerek kezelése

A vegyszerek mind az Eaton, mind az alkalmazandó szabályozási követelményeknek megfelelő kezelésének rögzítése.

spacer
Elem Feladatok

Veszélyes anyagok szállítása

Átfogó irányítási folyamat létrehozása minden telephelyen, külön személyzeti feladatkiosztással együtt, a veszélyes anyagok/veszélyes áruk szállításának biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő kezelése érdekében.

spacer
Elem Feladatok

Alvállalkozók EHS menedzsmentje

Az alvállalkozók környezeti, egészségügyi és biztonsági teljesítményének irányítására vonatkozó minimumszabályok meghatározása. Ezek a szabványok összhangban vannak a vállalat elkötelezettségével az EHS teljesítménye folyamatos javítása iránt.

A járművezetők és a járműpark biztonsága

Azon munkavállalók kijelölése, akik diszponálnak a vállalati járművek felett, illetve időnként vezetik azokat.

A hőkezelés biztonsága

A minimális teljesítménykövetelmények rögzítése a vasötvözetek kezelésére szénnel terhelt atmoszférát alkalmazó kohók biztonságos üzemeltetéséhez.

Nyomásvizsgálat és nyomástartó edények, nagy nyomású levegő és sűrített gáz (két elem kombinációja)

Az üzemi nyomás feletti folyadékokkal vagy gázokkal előállított termékek vizsgálatára vonatkozó minimális követelmények meghatározása.

spacer
Elem Feladatok

Folyamatbiztonság

A zárt helyiségekkel, a gépbiztonsággal, az energiaszabályozással, a tehergépjárművekkel és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos minimális követelmények meghatározása.

spacer
Elem Feladatok

Vészhelyzeti készültség, reagálás és kommunikáció

Az Eaton minden telephelyére érvényes minimális követelmények meghatározása az olyan vészhelyzetekkel kapcsolatos felkészülés, reagálás és kommunikáció tekintetében, amelyek EHS-kockázatot jelentenek, fennakadást okozhatnak az üzletmenetben, illetve helyszíni evakuálást vagy elszállásolást tehetnek szükségessé.

spacer
Elem Feladatok

Ergonómia

Azon területek azonosítása, amelyeken léteznek ergonómiai kockázati tényezők. Az ergonómia a munkaállomás-tervezés optimalizálásának folyamata, amely minimálisra csökkenti a munkatársak kockázati tényezőit, kiküszöböli az extra erőfeszítéseket és a fölösleges mozgást, valamint maximalizálja a termelékenységet és a hatékonyságot.

Kitettség értékelése és ellenőrzése

Kockázatértékelés, a változáskezelés és a rutinellenőrzések elvégzésére szolgáló folyamatok meghatározása a kitettségi kockázatok azonosítása és felismerése érdekében.

Esetek kivizsgálása és egészségügyi menedzsment

Minimális követelmények rögzítése a következő három területen: (i) az EHS-események jelentési és kivizsgálási folyamata; (ii) egészségügyi menedzsment; (iii) a munkavállalók kárrendezése munkahelyi balesetek esetén.

Zaj- és hallásvédelem

Az Eaton valamennyi telephelyére vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása a munkavállalókat érő zajterheléssel, a munkahelyi zaj értékelésével, a munkavállalók veszélyes zajszint elleni védelmével és hallásvizsgálatával kapcsolatban.  

spacer