Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Elnökünktől

Az életminőség javítására és a környezet védelmére tett ígéretünk értelmében

Sok víz lefolyt a Dunán azóta, hogy utoljára beszámoltunk átfogó fenntarthatósági stratégiánkról. Az emberek mindenütt a COVID-19 világjárvány megfékezésén dolgoztak, eközben szinte minden kontinensen történtek természeti katasztrófák, amelyek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés nem várathat tovább magára.

Ezen események kapcsán a vállalatoknak is el kell gondolkodnia a bolygónkért és az emberek egészségének és jóllétének megőrzéséért viselt közös felelősségükről. Az Eaton komolyan veszi ezt a felelősséget. Már régóta meggyőződésünk, hogy nem csak az érintett felek iránt tartozunk felelősséggel, hanem az egész társadalom iránt. Ez világosan megmutatkozik küldetésünkben, hogy javítsuk az életminőséget és a környezetet. És ez vezérli átfogó fenntarthatósági stratégiánkat, amelynek alapja a fenntartható megoldások fejlesztése, ökológiai lábnyomunk csökkentése, a munkatársaink és a közösségek bevonása és a korrekt üzleti magatartás.

Craig-Arnold-headshot.jpg

Ebben a jelentésben örömmel adok számot az elért eredményekről és a stratégiánk megvalósításáról és a tudományosan megalapozott célkitűzéseinkről, amelyek szerint 2030-ig 50 százalékkal csökkentjük a működésünkből származó kibocsátásokat és 15 százalékkal a közvetett kibocsátásunkat. Ezeket az ambiciózus célokat a Science Based Targets (tudományosan megalapozott célok) kezdeményezés is megerősíti. További, összehangolt lépéseket tettünk a világ vezető fenntarthatósági szakértőivel, aláírtuk az ENSZ Globális Megállapodásának paktumát, ami kifejezi elkötelezettségünket a felelősségteljes üzleti tevékenység és a szélesebb körű társadalmi célok előmozdítása mellett.

Az eddigieknél is komolyabban odafigyeltünk a fenntarthatósági céljaink megvalósítására, és létrehoztuk a Sustainability Executive Council-t (Fenntarthatósági tanács). Ez a csoport, amelyet én személyesen vezetek, és amely a felsővezetői csapat több tagját is magában foglalja, felelős a stratégiánk végrehajtásáért. Kibővítettük az intézkedéseink mérési és jelentéstételi módját is, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk az elért eredményekről. Újonnan létrehozott munkacsoportunk éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekről szóló jelentése ismerteti irányítási és kockázatkezelési stratégiáinkat, és elemzést nyújt a különböző éghajlati forgatókönyvekről, ezzel is bizonyítva, hogy felkészültünk a jövő éghajlati problémáira.

Büszkék vagyunk arra, hogy munkánkkal javítjuk a körülöttünk élők életminőségét, és hozzájárulunk bolygónk védelméhez. A munka itt nem áll meg. Akármilyen jó eredményeket is értünk el, nem ülhetünk a babérjainkon, ha a környezetvédelemről van szó. Ezt az ígéretet tettük, és ezt az ígéretet be is akarjuk tartani.

Craig Arnold
Elnök-vezérigazgató