Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Befogadás és sokszínűség

Célunk, hogy példát mutassunk az iparág többi szereplőjének befogadásból és sokszínűségből.

Az Eatonnél arra törekszünk, hogy az integráció és a sokszínűség mintaképe legyünk az egész iparágban: egy hely, ahol mindenki egyformán számít. Azt szeretnénk, ha minden munkavállalónknak lenne lehetősége kihozni magából a maximumot.

A befogadás és a sokszínűség elengedhetetlen tényezői az Eaton teljesítményének és hírnevének.

A befogadás és a sokszínűség számunkra azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk és értékeljük a mindenkit egyedivé tevő különbségeket. Szükségünk van a befogadásra és a sokszínűségre ahhoz, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. A nyitottság lehetővé teszi számunkra, hogy megtaláljuk a legtehetségesebb embereket, a befogadás pedig lehetővé teszi, hogy meg is tudjuk őket tartani. Munkavállalóink szabadon kibontakoztathatják képességeiket, mert olyan munkakörülményeket teremtünk számukra, amelyek ösztönzik az innovációt és a nyílt kommunikációt. Tudjon meg többeta befogadásról és a sokszínűségről.

A kiválóság négy pillére
Befogadás és sokszínűség

Befogadó és sokszínű vállalati kultúránk fókuszában a következő fogalmak állnak:

 • Tehetség:  A befogadó hozzáállás vonzóvá teszi a munkáltatót, és segít a növekedéshez elengedhetetlen tehetséges munkavállalók megtartásában és ösztönzésében.
 • Teljesítmény: A befogadó hozzáállás lehetővé teszi, hogy  ki-ki legjobb tudását adva hozzájárulhasson a vállalat üzleti sikeréhez.
 • Globalizáció:  A befogadó hozzáállás felgyorsítja a teljes piacot lefedő globális nagyvállalattá válás folyamatát.
 • Innováció:  Ha egy vállalati kultúra befogadó, a közösség javát szolgálja a különböző háttérrel rendelkező munkavállalók különböző látásmódja. A sok különböző látásmódú ember együttműködésével jobb folyamatokat, jobb termékeket és jobb megoldásokat lehet kifejleszteni.

Vezetési modellünk

Etikusak vagyunk, odaadással dolgozunk, elszámoltathatóak, hatékonyak, átláthatóak vagyunk és tanulunk - e hat vezetői attribútumunk az alapja a befogadó vállalati kultúránknak. Tudjuk, hogy a sikerünk kulcsa a munkavállaló maga. Tudjuk azt is, hogy mindenki egyedi, egyedi látásmóddal és csak rá jellemző tapasztalatokkal, amelyek a véleményét és az elképzeléseit formálják. Éppen ez a sok különböző tapasztalat és elképzelés segíti elő, hogy jobb döntéseket hozzunk, és ez a széles tudásbázis az, amin a hírnevünk alapul.  Tudjuk, hogyan élhetünk vele. Az üzleti célok mellett vezetőink morális célokat is megfogalmaznak, melyek azonban ugyanúgy konkretizálhatóak és mérhetőek mint bármelyik üzleti cél. E célok megfogalmazása is a befogadó munkahelyi környezet megteremtését szolgálja. További információk jövőképünkkel és céljainkkal kapcsolatban

A jövő munkavállalói még inkább sokszínűbbek lesznek

A piaci verseny sokat változott, csakúgy, mint a munkavállalói kör összetétele. Egészen másmilyen munkavállalókat keresünk ma mint húsz évvel ezelőtt, ami felgyorsítja a fejlődést. Az Egyesült Államokban sokkal több a kisebbségi munkás. Szerte a világban egyre több nő lép a munkaerő-piacra, és egyre többen vonulnak nyugdíjba, hogy átadják helyüket a következő munkavállalói nemzedéknek. Ahhoz, hogy lépést tartsunk, elengedhetetlen, hogy a vezetőségünk és az üzleti hozzáállásunk pont olyan sokszínű legyen, mint a munkavállalóink, a közösségeink és a piacaink.

Erőforrások, amelyek elősegítik a sokszínűséget és a befogadást

Inclusion Eaton Resource Groups (befogadás csoportok) olyan munkavállalókat hoznak össze, akiknek hasonlóak a céljaik, az érdeklődésük és a hátterük. Ez a nyolc csoport - melyekhez bárki szabadon csatlakozhat - segít abban, hogy minél befogadóbb munkakörülményeket teremthessünk.

 • WAVE – Women Adding Value at Eaton iERG
 • Veteran – U.S. Military Veterans iERG
 • ENGAGE – Eaton Next Generation Achieving Goals and Excelling iERG
 • iConnect – Black, African-American and People of Color iERG
 • SOAR – Strengthening Our Asian Resources Asian-American iERG
 • #VAMOS! – Hispanic and Latino iERG
 • Eaton Pride – LGBT and Allies iERG
 • enABLE –iERG fogyatékossággal vagy speciális igényekkel élő emberek számára

E csoportok elősegítik a munkavállalók együttműködését és szakmai fejlődését. Segítenek az új munkavállalóknak megismerni a szervezeti kultúrát, beilleszkedni és kötődni.

Jelenleg a nyolc csoportnak a világ 60 országában több mint 9500 tagja van, ami 2017 óta csaknem 32%-os növekedést jelent. A WAVE és az ENGAGE csoport globális szinten működik, több mint 75 helyi csoportjuk van, melyeket myWAVE-nek és myENGAGE-nek hívnak. Az Egyesült Államokban a Veterans iERG a hadsereg tagjait és a támogató szövetségeseiket szolgálja. 2016-ban három új csoportot indítottunk útjára: A SOAR-t az ázsiai származású amerikai munkavállalók támogatására, az iConnectet az afro-amerikai munkavállalók támogatására és a #VAMOS!-t a spanyolajkú és latinamerikai munkavállalók támogatására. Elindítottuk az észak-amerikai leszbikus, meleg, biszexuális és transzszexuális iERG-t is (Eaton Pride), amelyet 2018-ban Mexikóra és Európa más részeire is kiterjesztettünk. 2018-ban elindítottuk az enABLE nevű iERG csoportot fogyatékossággal élők számára.

Ezek az iERG-k segítenek felállítani a prioritásokat, lebontani a kultúra megváltoztatását gátló akadályokat, részt venni az üzleti projektekben és azokban a kezdeményezésekben, amelyek a tehetségek vonzását, megtartását és fejlesztését szolgálják. A csoportok szerveznek szemináriumokat, webináriumokat, előadásokat, találkozókat, kerekasztal-beszélgetéseket és még számos társas rendezvényt.

Az iERG-k elősegíthetik a változást is:

 • Ezek a csoportok voltak azok, akik elérték, hogy hosszabb szülési szabadságot biztosítsunk munkavállalóinknak az Egyesült Államokban.
 • Az iERG-k alakították ki az új Stretch Assignment Marketplace-t, amely kreatív módja annak, hogy a munkavállalók részesei lehessenek a vállalat globális és regionális, üzletágakon és pozíciókon átívelő projekteknek, kapcsolatokra és ismeretekre tegyenek szert, és fejlesszék különböző képességeiket.
 • A 2018-as Nemzetközi Nőnapra a WAVE iERG egy nagyszabású kampányt szervezett, melyen 130, a világ különböző részein található telephelyünk több mint 16 000 munkavállalója vett részt. A rendezvénysorozat során számos beszéd hangzott el, és a munkavállalóknak alkalmuk nyílt arra, hogy beszámoljanak arról, milyen lépéseket terveznek megtenni annak érdekében, hogy az Eaton még befogadóbb munkakörnyezetet biztosítson munkavállalói számára.
 • Indiában a WAVE iERG egy olyan programot fejlesztetett ki, amely segít megtalálni azokat a nőket, akik rendelkeznek tapasztalattal a mérnöki munka, az ellátási lánc, a HR vagy a pénzügy területén, és pályafutásuk bármi okból történt megszakítását követően szeretnének újra visszakerülni a munka világába. Eddig a ReLaunch program keretében több mint 45 nőnek sikerült lehetőséget biztosítani karrierje folytatására az Eatonnél.

Büszkék vagyunk arra, amit az iERG-k elértek. Tevékenységükkel a világ minden táján erősítik a munkavállalók kötődését a vállalathoz.

Az Eaton mentorprogramja egy másik erőforrás a különböző tehetségek fejlesztésére és támogatására. Ez a mentori program egy mentor és mentorált közötti kölcsönös folyamat, amelynek célja a konkrét fejlesztési igényekre összpontosítani, összhangban a munkavállaló rövid és hosszú távú karrier-törekvéseivel.

Az iERG-k és a mentorálási program hozzájárulnak eszmei céljaink eléréséhez és egy inkluzív munkakörnyezet kialakításhoz és fenntartásához. Az iERG-k támogatják az Eaton Global Inclusion Council és a négy Regional Inclusion Council stratégiáját és célkitűzéseit.

2014-ben útjára bocsátottuk Valuing Inclusion Diversity at Eaton - The Power of Perspectives című, egész napos oktatásunkat vezetők számára. &&  Azóta több mint 5000 vezetőnk vett részt ezen a képzésen, melynek célja hogy tudatosítsuk a vezetőkben személyes elfogultságaikat, és megtanulják, hogyan lehetnek befogadóbb vezetők. Olyan eszközöket is létrehoztunk, amelyeket vezetőink napi interakcióikban (pl. találkozók, interjúk, tehetségkutatók stb.) használhatnak, hogy felismerjék saját tudatalatti elfogultságukat és előítéleteiket, és ezeket leküzdve elinduljanak a tudatos befogadás irányába.

Sokszínű és befogadó csapat építése

A változatos és befogadó csapat építése a legjobb tehetségek azonosításával kezdődik. A tehetséggondozás számunkra azt jelenti, hogy megfelelő képzettséggel és képességekkel rendelkező embereket veszünk fel, és összehangoljuk az ő elképzeléseiket a vállalat elképzeléseivel. Az Egyesült Államokban választott tisztségviselőink közel negyvenhat százaléka valamilyen kisebbségi csoportot képvisel. További információ 

A munka és magánélet egyensúlya

A munka és magánélet egyensúlyával, illetve annak hiányával kapcsolatos aggályainak számos alkalommal hangot ad munkavállaló és munkáltató egyaránt. Világszerte egyre több az olyan család, ahol a megélhetést a két szülő közös keresete biztosítja, és sajnos egyre több az egyszülős család. A kultúránknak is támogatnia kell a munkavállalókat a munka, a családi és a személyes igények mérlegelésében. A rugalmas megoldások és a befogadó programok segítenek abban, hogy versenyképesek maradhassunk azáltal, hogy magunkhoz vonzzuk a legjobb tehetségeket, és lehetőséget teremtünk a különböző élethelyzetben lévő munkavállalóink számára, hogy megtarthassák munkahelyüket.

2018 végétől több mint 800 alkalmazott vett részt a Flexible Work Solutions programban 28 amerikai és 12 más országbeli telephelyünkön. A rugalmas megoldások közé tartozik a tömörített munkahét, a távmunka, a munkamegosztás, a részmunkaidős munka, a rugalmas munkaidő és a telefonos munka. Ezek a programok vonzó munkaadóvá tesznek bennünket, így meg tudjuk nyerni magunknak a legtehetségesebb munkavállalókat, meg tudjuk tartani őket, és velük együtt a versenyképességünket.

Eaton Business System - integrált megközelítés

Versenyelőnyünk forrása az Eaton Business System (EBS), mellyel vállalatunkat integrált vállalatként működtetjük. Az EBS lehetővé teszi, hogy közösen gondolkodjunk és egy "nyelvet" beszéljünk a világon minden üzletágunkban és minden régiónkban. Az EBS biztosítja, hogy egyetlen közös víziónk, közös értékrendünk, kultúránk és filozófiánk legyen, amely támogatja a befogadást és a sokszínűséget. Az EBS közösségi erővé formálja az egyéni képességeket. Tovább

Sokszínűség az igazgatótanácsunkban

Elkötelezettségünk, hogy befogadók legyünk üzleti gyakorlatainkban és munkakörnyezetünkben, az igazgatótanács tagjainál kezdődik, akik közösen felügyelik a vállalati tevékenységet és célokat. Igazgatótanácsunk és CEO-nk közösen határozza meg a sokszínűségi célokat és figyelemmel kíséri ezek megvalósulását a vállalat egészében. Az igazgatóság ötven százaléka alulreprezentált csoportokból származik. További információkigazgatótanácsunkról.

Beszállítói sokszínűség

A sokszínűséget támogató munkahelyeket teremtő és innovatív megoldásokat szállító kis és középvállalatok nélkül elképzelhetetlen lenne a gazdaság működése. Hiszünk benne, hogy mind az Eaton, mind a közösségek javát szolgáljuk, ha versenyeztetjük ezeket a vállalatokat. A beszállítói sokszínűségért külön osztály felel, amely folyamatosan keres potenciális partnereket kisvállalatok, kisebbségi, veterán- vagy női tulajdonú vállalkozások körében.

2018-ban több mint 2 milliárd dollár értékben vásároltunk termékeket és szolgáltatásokat kisvállalatoktól és tanúsított sokszínűség-támogató vállalatoktól, 780 millió dollár értékben vásároltunk kisebbségi, női és veterántulajdonú vállalatoktól. Beszállítói üzleteinket 35%-ban kisebbségi és kisvállalatokkal kötöttük, női és veterántulajdonú vállalatokkal kötött üzleteink ennek 13,3%-át teszik ki. Minden kategóriában sikerült az előző évihez képest jelentősen növelni a költéseinket. Összességében közel 40 százalékkal növeltük a kisebbségi, 23%-kal a női, 18%-kal a veterántulajdonú cégekkel kötött üzleteink értékét, kisvállalatoknál a tavalyinál 20%-kal többet költöttünk.  További információ  az Eaton beszállítói sokféleségéről.

Befogadás és sokszínűség az irányításban

Vállalati humán erőforrás szervezetünk tizenkét globális szakértői központba (CoE) szerveződik. Inclusion & Diversity a neve annak a szakértői központnak, amely a befogadás és sokszínűség globális irányításáért felel.

Az Eaton’s Global Inclusion Council (GIC - globális befogadási tanács) és négy Regional Inclusion Council (RICs - regionális befogadási tanács) határozza meg a befogadás és sokszínűség stratégiáját. A CEO által vezetett GIC negyedévente ülésezik, feladata a következő:

 • Átfogó globális stratégia és követelmények meghatározása, benchmarking, a releváns adatok áttekintése, az iERG-csoportok visszajelzése stb. alapján.
 • Globális befogadási és sokszínűségi stratégiánk végrehajtásának támogatása.

A Regional Inclusion Council-ok feladata a sokszínűségi és befogadási törekvéseink helyi viszonyokhoz igazítása. Tevékenységükkel biztosítják, hogy e két fogalom mindenütt a helyi viszonyoknak megfelelő hatással és relevanciával érvényesüljön. Az RIC-k vezető a helyi felsővezetők, akiknek a következő a feladata:

 • Annak biztosítása, hogy azok a befogadási és sokszínűségi kérdések kerüljenek napirendre, amelyek az adott helyen és globálisan egyaránt relevanciával bírnak.
 • Regionális befogadási és sokszínűségi stratégiánk végrehajtásának támogatása.

Regionális prioritásaink fejlesztése érdekében a Befogadás és Sokszínűség csoportunk regionális fókuszcsoportokat állított fel, hogy jobban megértse és visszajelzést kapjon a befogadó kultúra kialakításának lehetőségeiről. Az RIC-k mind felülről vezérelve, mind alulról építkezve együttműködnek a GIC-vel a befodási és sokszínűségi kezdeményezések megvalósításában. Az RIC-k végrehajtják a GIC által javasolt programokat, de éppígy előfordul, hogy a GIC globálisan alkalmazza valamelyik RIC kezdeményezését. Például az RIC által Észak-Amerikában elindított Flexible Work Solutions programunkat kifejezetten erre a régióra tervezte, de amikor kiderült, hogy a program megfelelne a többi régió igényeinek is, akkor globális próbaprogramot indítottunk, majd tizenkét további helyen bevezettük.

Az Eaton büszke erős belső folyamataira és irányítási rendszereire, melyek segítségével magasabb szintű sokszínűséget biztosít. Ezek közül sok az egész vállalat szintjén teremt kapcsolatot az egyének és a csapatok között.