Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Vízszennyezés

A vízszennyezés megelőzése segít megóvni a környezetet és a közösségeket.

Mindennél fontosabb számunkra, hogy üzemeinkben példát mutassunk a környezetvédelem terén. Ezen tevékenységünk keretében átfogó intézkedéseket határozunk meg a károsanyag-kibocsátás megelőzésére és felelősen kezeljük a létesítményeink által a múltban a környezetbe juttatott szennyező anyagokat. Amennyiben valamelyik létesítményünk tevékenysége során károsanyag kerül a környezetbe, megtesszük a szükséges lépéseket, a környezeti hatás enyhítésére. Tudjuk, hogy milyen hatása lehet a környezetszennyezésnek az emberiségre és az ökoszisztémára, és ismerjük a lehetséges gazdasági és jogi következményeket. A munkavállalóink és a közösségeink védelme a vállalati filozófiánk egyik legfontosabb eleme, ez a megközelítés vezérli a zéró-baleset stratégiánkat.

Drasztikus és következetes prevenció és helyreállítás

Az Eaton olyan politikákat dolgozott ki, amelyek biztosítják, hogy működését a jó vállalati állampolgársággal és a természetes, valamint a munkahelyi környezet védelmének pozitív elkötelezettségével összhangban végezzék.

Egyes létesítményeink tevékenységéhez hozzátartozik bizonyos anyagok környezetvédelmi törvények által szabályozott felhasználása és ártalmatlanítása. Rendszeresen felülvizsgáljuk és módosítjuk folyamatainkat, hogy csökkentsük tevékenységünk környezetre gyakorolt hatását. Ennek keretében csökkentjük vagy akár le is állítjuk bizonyos anyagok használatát és a hulladék termelését. A vegyi anyagokat a MESH programunk (környezet, biztonság és munkahelyi egészség irányítási rendszer) részeként kezeljük.

A MESH egy globálisan alkalmazott, egységes irányítási rendszer, melynek célja, hogy az EHS programot kiválósági szintre emelje. Valamennyi létesítményünk a világon következetesen dolgozik céljaink elérésén, mindenütt ugyanazokat a mutatókat alkalmazva, célokat tűzve ki, azonosítva és megosztva a bevált gyakorlatokat. Ami a legfontosabb, hogy a rendszer egyesíti és a munkavállalók közös felelősségévé teszi az egyes különálló tevékenységeket.

A MESH rendszerünkben a tervezés, a kockázatelemzés, a változáskezelés, a vegyszerkezelés, a veszélyes anyaggazdálkodás és a vészhelyzeti válasz elemek együttműködnek a jövőbeni vízszennyezés kockázatának csökkentése és a biztonságos szennyvízkezelés biztosítása érdekében. A MESH program magában foglalja a vegyi anyagok kezelésével kapcsolatos képzését és belső ellenőrzését.

Tekintettel a múltbéli kibocsátásainkra - amint azt az éves jelentésünkben is feltüntettük - számos helyszínen veszünk részt környezet-helyreállító akciókban. Ezek közül sokat önként vállaltunk valamely akvizíciónk vagy egy-egy hatósági akció nyomán.

Kármentesítési tevékenységek és kockázatkezelés

A talaj és vagy felszín alatti vizek szennyeződését általában magában foglaló rehabilitációs tevékenységek közé tartoznak a megelőző tevékenységek, például a tényfeltárás és vizsgálat, a kockázatértékelés, a megvalósíthatósági tanulmány, a tervezés és a cselekvési terv, a kivitelezés (ahol a tevékenységek a monitoringtól, a szennyező anyagok eltávolításától, hosszabb távú kármentesítési rendszerek telepítéséig terjednek), valamint a kármentesítési rendszer üzemeltetése és karbantartása. Csapataink a legmodernebb megoldásokat is alkalmazzák, amelyek csökkentik felelősségünket, miközben minimalizálják a környezeti hatásainkat. Ezek a megoldások:

 • A szennyeződés eltávolítása.
 • Bioremediációs technikák alkalmazása, amelyek erősítik a természetes környezetet és felhasználják a mikroorganizmusokat a szennyeződés felemésztetésére.
 •  In situ oxidáció végrehajtása bioremediációval szemben ellenálló szennyeződéseknél.  A helyben történő oxidáció során vegyi anyagokat kell beinjekciózni a szennyező anyagba, hogy oxidálják azt.
 • Egyéb új technikák, ideértve a termikusan felerősített gőzkibocsátást is.

A környezetvédelmi kötelezettségek az éves kockázatkezelési szabályzat részét képezik. Minden helyreállítási helyszínt rendszeresen felülvizsgálunk a számviteli és jogi protokollokkal összhangban. A kármentesítési költségeket rendszeresen feltüntetjük a pénzügyi beszámolónkban.

Az Eaton EHS irányítási rendszere a környezet, az egészség és a biztonság folyamatos javítására

EHS (Környezetvédelem, Egészségvédelem, Munkabiztonság) szabályzat

Az Eaton kötelességének érzi, hogy csökkentse tevékenysége és a termékei környezeti hatását, és folyamatosan javítsa környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkahelyi biztonsági (EHS) teljesítményét. Minden munkavállaló felelőssége, hogy megfeleljen a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabályzatunknak.

Ebből a célból az Eaton egy egységes intézkedéscsomagot alkalmaz az egész világon az energia- és vízfogyasztás, a hulladékkezelés terén és a munkavállalók biztonsága érdekében. Munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos erőfeszítéseink elsősorban az alábbi területekre irányulnak:

 • Az Eaton egyik irányítási rendszere a MESH (Környezetvédelem, Biztonság, Egészség és Biztonság), amely egy globálisan alkalmazott, egységes rendszer, amely a korábban különálló programokat egyetlen integrált irányítási rendszerbe foglalja össze. Az Eaton valamennyi létesítménye a világon következetesen dolgozik céljaink elérésén, mindenütt ugyanazokat a mutatókat alkalmazva, ugyanazokat a célokat tűzve ki, azonosítva és megosztva a bevált gyakorlatokat. Ami a legfontosabb, hogy a rendszer az egyes különálló tevékenységeket egyesíti és a munkavállalók közös felelősségévé teszi. A munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányításunkat úgy dolgoztuk ki, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak, mint például az ISO 14001 és az OHSAS 18001/ISO 45001 szabványoknak.
 • Környezeti fenntarthatóság:
  Kötelességünknek érezzük, hogy minden eszközzel csökkentsük a tevékenységünk során a levegőbe, a vizekbe és a talajba kerülő károsanyag mennyiségét. Fenntarthatósági stratégiánkat a legfelsőbb vezetőségünk határozza meg és irányítja. Ők optimalizálják a stratégia végrehajtásához szükséges erőforrásokat és biztosítják, hogy összpontosíthassunk az ügyfeleink, befektetőink, a közösségek és a munkavállalóink számára legfontosabb környezeti kockázatokra és lehetőségekre. Célokat tűzünk ki a környezeti hatások csökkentésére és folyamatosan mérjük és kommunikáljuk az e téren elért eredményeinket.

  Az Eaton tevékenyen részt vesz azokban a kollektív akciókban, amelyek az üvegházhatást okozó gázok (GHG) kibocsátásának és az éghajlatváltozás kockázatainak világméretű csökkentését célozzák. A „Global Reporting Initiative” által megfogalmazott iránymutatások alkalmazásával meghatározunk éves célkitűzéseket a világméretű energiafogyasztásunk és a szén-dioxid-kibocsátásunk csökkentésére. A célok elérését harmadik fél ellenőrzi és teszi közzé. További információk
 • Egészség és biztonság: A biztonságos munkavégzés az Eaton általi foglalkoztatás előfeltétele. Célunk, hogy biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk valamennyi munkavállalónk, partnerünk és látogatónk számára. Az Eaton elkötelezte magát amellett, hogy eleget tegyen a jogszabályi és vállalati előírásoknak, sőt helyenként túl is teljesítse a törvény által előírt és az Etikai Kódexben rögzített követelményeket. Munkánk célja a balesetmentes kultúra megteremtése és az EHS teljesítményünk folyamatos fejlesztése az Eaton EHS (Környezetvédelmi és munkabiztonsági) gazdálkodási rendszerének bevezetésével. A biztonsági szabályaink nem csak az Eaton munkavállalóira, hanem minden harmadik félre is vonatkoznak, akik az Eaton telephelyein bármilyen tevékenységet végeznek, legyenek ezek beszállítók, szerződött partnerek, vevők, látogatók, vagy kölcsönzött munkaerő.
 • Integrált üzleti tevékenység: Az EHS minden üzleti folyamatunknak része, azaz a munkahelyi egészségi és biztonsági folyamatok az Eaton Business System (röviden EBS), integrált üzleti rendszerünk szerves részét képezik. Az Eaton Üzleti Rendszer (EBS) magában foglalja az üzleti tevékenységünk alapjául szolgáló legfontosabb értékeket, szabályokat és folyamatokat, melyekkel folyamatosan mérjük, értékeljük és javítjuk teljesítményünket. Az EHS kiválósága szerves része minden üzleti stratégiánknak, és döntéshozatali folyamatunkban figyelembe vesszük az érdekelt felek elvárásait.
 • Megfelelőség: Elköteleztük magunkat amellett, hogy eleget tegyünk a jogszabályi és vállalati előírásoknak, sőt helyenként túl is teljesítsük a törvény által előírt és az Etikai Kódexben rögzített követelményeket. Munkánk célja a balesetmentes mentalitás megteremtése és az EHS teljesítményünk folyamatos fejlesztése az Eaton EHS (Környezetvédelmi és munkabiztonsági) gazdálkodási rendszerének bevezetésével.
 • Fenntartható termékek: Üzletágaink elkötelezettek az innovatív termékek és folyamatok iránt, amelyek segítik az ügyfeleket, beszállítókat és fogyasztókat az energiahatékonyságuk javításában, a károsanyag kibocsátásuk csökkentésében, az egészség és a biztonság megóvásában. Különböző programok által elkötelezetten dolgozunk a folyamatos fejlesztésen. Ilyen programok többek között a Design for Environment (DfE) és a Lifecycle Assessment (LCA) melyek olyan tudományos programok, amelyek a termékeink környezeti hatását azonosítják a termékéletciklus egyes fázisaiban.
 • Érintett felek: Fenntarthatósági törekvéseink egyik fontos eleme az érdekelt felek bevonása. Rendszeres és nyílt párbeszédet folytatunk munkatársainkkal, befektetőinkkel, ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, a hatóságokkal, a helyi közösségeikkel és másokkal, ami lehetővé teszi, hogy megegyezésre jussunk a fontos kérdésekben, és együtt dolgozzunk a legmagasabb szintű környezetvédelmi és biztonsági teljesítmény elérése érdekében.
 • Ellátási lánc: Az Eaton felismeri, hogy az ellátási lánc fontos hatással van a saját fenntarthatósági teljesítményére, ezért stratégiai kapcsolatban áll a beszállítókkal olyan fontos kérdésekben, mint a károsanyag kibocsátás kezelése vagy a biztonság és a hatékonyság növelése. Irányításunk biztosítja azt is, hogy szállítóink ugyanazokat az értékeket vallják magukénak az etikus viselkedés, a jogszabályi megfelelés, a környezeti felelősség és az ökológiai lábnyom csökkentése tekintetében, mint mi magunk.
 • Átláthatóság: EHS teljesítményünk átláthatóságának növelése révén az Eaton erősebb, fenntarthatóbb vállalat. Kötelességünk, hogy mérjük, értékeljük és jelentsük a nyilvánosság felé cégünk mindennemű teljesítményét. Az Éves Jelentést és a Fenntarthatósági Jelentést az Eaton.com oldalon találja. Ezenkívül együttműködünk olyan szervezetekkel, amelyek összegyűjtik és terjesztik az EHS elveit és más fenntarthatósági adatokat a nyilvánosság számára.
 • Közösség: Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy biztonságos munkahelyeken olyan energiagazdálkodási termékeket és megoldásokat állítsunk elő, amelyek környezeti szempontból vállalhatóak. Részt veszünk a közösségek életminőségének javítására irányuló helyi és kormányzati kezdeményezésekben.
 • Munkavállalók: Elkötelezzük magunkat a tudatosság növelése, a szerepvállalás ösztönzése és a megfelelő képzés és oktatás biztosítása iránt az EHS-kérdések, programok és teljesítmény tekintetében.
 • Vészhelyzeti készenlét / Vészhelyzeti tervezés: Az Eaton MESH programja biztosítja a kulcsfontosságú EHS-kockázatok és hatások azonosításához szükséges és ellenőrzési folyamatokat, katasztrófaelhárítási és készenléti terveket. Az Eaton létesítményei tervezést, felszerelést és képzést biztosítanak a munkahelyi balesetek megelőzésére. Ezen kívül munkatársaink együttműködnek a helyi biztonsági szakemberekkel, hogy baleset esetén összehangoltan tudjanak reagálni.

Az EHS szabályzat alkalmazásának felelőse az EBS-ért és fenntarthatóságért felelős Eaton Executive Vice President (ügyvezető alelnök). Az Eaton Igazgatótanácsának Bizottsága felügyeli a részvényesek, alkalmazottak, ügyfelek, versenytársak, beszállítók és a közösségekkel történő kapcsolattartásra vonatkozó szabályzatainkat és irányelveinket. Ezek közé a kérdések közé tartoznak az EHS szabályzatban vázolt, munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos problémák is.

Irányítás

Az Eaton büszke erős belső folyamataira és irányítási rendszereire, melyek segítségével magasabb szintű fenntarthatóságot biztosít. Ezek közül sok az egész vállalat szintjén teremt kapcsolatot az egyének és a csapatok között.

Hogyan mérjük a sikereinket?

Célunk a nulla hulladék termelés és vízszennyezés. A jelentendő vízszennyezések számát a jogszabályi követelményeknek megfelelően nyomon követjük. Azt is értékeljük, hogy mennyire hatékonyan orvosoljuk a felmerülő vízszennyezést, és olyan technológiákba fektetünk be, amelyek növelik ebbéli teljesítményünket, többek között:

 • In situ  oxidáció ózonbefecskendezéssel.
 • Megnövelt reduktív klórozás.
 • Az  in situ  ózonbefecskendezés és talajgőz-extrakció kombinált alkalmazása.

The EPA’s Toxic Release Inventory (TRI) egy nyilvános adatbázis, amely információkat tartalmaz több mint 600 toxikus vegyi anyag több ezer amerikai létesítményből származó kibocsátásáról. Információt nyújt arról, hogyan kezelik ezeket a vegyi anyagokat az újrahasznosítás, az energiavisszatáplálás által.A TRI egyik legfontosabb célja, hogy tájékoztassa a lakosságot a mérgező vegyi anyagok kibocsátásáról a lakókörnyezetükben.

A különböző iparágak (többek között a vegyipar, a bányászat, a papír-, az olaj-, és a gázipar) azon cégeinek, amelyek egy adott listán szereplő vegyi anyagokból több mint tíz tonnányit termelnek, vagy több mint négy tonnányit kezelnek, jelentést kell küldenie a TRI-nak. Az adatokat ezután az EPA TRI weboldalán teszik közzé.

Az Eaton minden egyesült államokbeli létesítményről közli az éves TRI adatokat. Az alábbi táblázat összefoglalja a vállalat összes TRI kibocsátását az elmúlt két évben. További részletek az EPA TRI weboldalán találhatók.

Az Eaton szennyvízét a nyilvános szennyvízkezelő művekhez vezeti el (POTW). A helyszínen kívül történő kezelés és ártalmatlanítás elsősorban az ipari szennyvíz és iszapok hulladéklerakóiban történik. A TRI által lefedett vegyi anyagokat tartalmazó lerakott hulladékok mennyisége kevesebb, mint a hulladéklerakóba küldött összes hulladék 1%-a. A helyszínen kívüli újrahasznosítás főleg a fémek, például a réz és a nikkel újrahasznosítását foglalja magában.