Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Érdekelt felek kezelése

Az érdekelt felek alapvető befolyással bírnak a fenntarthatósági teljesítményünkre

Üzleti tevékenységünkben világszerte számos csoport és szervezet érintett. Ezek az érdekelt felek viszont alapvető hatással vannak az Eaton fenntarthatósági teljesítményére. Az érdekelt feleket annak alapján csoportosítjuk, hogy milyen hatással és befolyással vannak az üzleti gyakorlatunkra.

A különböző csoportokkal más és más a kapcsolattartás és az igények azonosítása és megválaszolása. Az érdekelt feleket érintő problémák azonosításának és összegzésének egyik módja a lényegességi értékelés. Az értékelés eredménye segítségével határozzuk meg stratégiánkat, céljainkat, mérőszámainkat és jelentési gyakorlatunkat az Eaton és minden érdekelt fél számára fontos témákban.

A legfontosabb érdekelt felek számunkra:

 • Ügyfelek
 • Munkavállalók
 • Befektetők/részvényesek
 • Beszállítók
 • Helyi közösségek
 • Kormányzati szervek, hatóságok

 

blue_icon_computer_chart.jpg

Ügyfél-párbeszéd, amelynek célja a piaci igények megismerése és az értékteremtés serkentése.

Ügyfeleink segítenek megérteni és feltárni az innováció lehetőségeit. A közvetlen és gyakori eszmecserére támaszkodva olyan termékeket fejlesztünk és hozunk forgalomba, amelyek megoldják ügyfeleink kritikus energia-kihívásait.

Két innovatív módon folytatunk folyamatos eszmecserét ügyfeleinkkel: az Ügyfél Tanácsadó Testület révén és az Ügyfélkapcsolati Kiértékelés (CRR) által. Ügyfél Tanácsadó Testületünk révén nyitott és őszinte visszajelzéseket gyűjtünk arról, hogyan tudjuk folyamatosan javítani teljesítményünket. Az ezen csatornán nyert visszajelzések segítenek a sikeres és a fejlődési lehetőséggel bíró területek azonosításában. Ezt a visszajelzést közvetlenül beépítjük cselekvési terveinkbe és jelentési munkánkba.

Az Customer Relationship Review (CRR) egy négyszemközti interjú a kulcsfontosságú stratégiai ügyfelek döntéshozóival és befolyásolóival. Évente több mint 1000 CRR interjút folytatunk. Gyakran ugyanannál az ügyfélnél több kapcsolattartóval is beszélünk, hogy minél teljesebb képet nyerhessünk vállalatunk megítéléséről.

Az eredményeket megkapják minden üzletágunk kulcsfontosságú vezetői és válaszlépésekre cselekvési terveket készítenek és azok végrehajtását nyomon követik.

blue_icon_employee_engagement.jpg

Elkötelezettség a munkavállalóink irányába: A fenntarthatóság és a kiválóság együttműködési légkörének előmozdítása működésünk minden szintjén.

A munkavállalói elégedettség felmérésére elsődlegesen a kétévenkénti munkavállalói felmérés szolgál. A kérdőív strukturált módot biztosít a dolgozói párbeszéd értékelésére és ötleteket gyűjt arra nézve, hogyan tudjuk a munkahelyeket jobbá tenni. 2008 óta külső normatív adatokkal való összehasonlítás alapján kedvezőnek tartott dolgozói elkötelezettségi mutatókkal bírunk.

A felmérésen túlmenően, jellemzően a vezetők időközönként kötetlen megbeszéléseket is folytatunk a munkavállalókkal. A vezetők rendszeresen folytatnak megbeszéléseket közvetlen beosztottjaikkal, de sokszor egy beosztási szintet átugorva azok beosztottjaival is találkoznak, ami az informális visszajelzésgyűjtés egyik bevett gyakorlata.

Egy közös, a teljes Eatonre kiterjedő tervezési és nyomonkövetési folyamatot használunk a közvetlen és mérhető javulás érdekében. Ez a folyamat kiterjed egészen a CEO közvetlen beosztottjaira, akik valamennyien benyújtják saját akciótervük összefoglalóját a felmérés után.

Kerekasztal-beszélgetésekre akkor kerül sor, amikor egy üzemvezető vagy más vezető üzemlátogatás során összeül a munkavállalóak kisebb csoportjával. Ezek alkalmat nyújtanak a munkavállalók számára, hogy feltegyék kérdéseiket és visszajelzést adjanak a vezetőiknek. Ez a gyakorlat jellemző abban az esetben, ha a vezető ellátogat egy telephelyre.

Az információkat minden munkavállaló az intraneten, az alapítónkról, Joseph Oriel Eatonről elnevezett JOE-n keresztül keresztül kapja. A számítógép-hozzáféréssel nem rendelkező munkavállalóak erre szolgáló kioszkban érhetik el a JOE-t saját telephelyükön.

blue_icon_shareholder_engagement.jpg

Elkötelezettség a befektetők és részvényesek irányába: a hosszú távú pénzügyi életképességünket fenyegető veszélyek azonosítására és kezelésére

Az Eaton folyamatos párbeszédre törekszik részvényeseivel több módon:

 • Éves részvényes gyűlések
 • Éves és negyedéves jelentéseket teszünk közzé részvényeseink számára
 • Elemző konferenciák és jelentések
 • Befektetői Kapcsolat (Investor Relations) oldal az eaton.com webhelyen, ahol a részvényesek kérdéseket tehetnek fel és pénzügyi információkat hívhatnak le az Eaton archívumból
 • Találkozók a befektetők, a befektetői kapcsolattartók és a cégvezetés részvételével

Befektetői kapcsolattartó csoportunk rendezi negyedéves eredménybejelentéseinket és kommunikál a befektetőkkel. Ezen kommunikáció segítségével írjuk le pénzügyi helyzetünket és a cég értékét jelenlegi és potenciális részvényeseinknek.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról 2006 óta készítünk jelentést a CDP felé, amely egy nemzetközi, nonprofit környezetvédelmi szervezet. Az éves CDP Klímaváltozási Felmérés fontos információkkal szolgál befektetőinknek és potenciális befektetőknek. Tudjon meg többet CDP felmérésünk válaszairól.

blue_icon_supplier_engagement.jpg

Beszállítók: közös, proaktív intézkedéseket kell tennünk a fenntarthatóság érdekében az értékteremtés minden pontján.

A szállítói láncunkkal kapcsolatos tevékenységünk fontos elemét képezi a fenntarthatósági teljesítményünknek. Aktívan együttműködünk beszállítóinkkal annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy ők is megfeleljenek az Eaton felelősségteljes működési elvárásainak.

Ezenkívül közvetlen párbeszédet folytatunk beszállítóinkkal néhány kiemelt fókuszterületen, úgy mint:

 • Pénzügyi stabilitás és működési hatékonyság
 • Környezetvédelmi felelősség, beleértve a CDP segítségével történő ÜHG kibocsátás kezelést
 • Szociális felelősség, mint például a konfliktus ásványok
 • Ellátási lánc értekezletek

Vezetőink és beszerzőink közvetlen, napi kommunikációval egészítik ki ezeket a stratégiai megközelítéseket.

Tudjon meg többet ellátási lánc gyakorlatunkról.

blue_icon_community_engagement.png

 

Közösségi elkötelezettség munkavállalóink és a működésünk által érintettek életminőségének javítására

Komolyan törődünk azokkal a közösségekkel, amelyekben élünk és dolgozunk. Időnket és pénzünket olyan programokba fektetjük, amelyek valódi változást hoznak mások életében. Az egészséges közösségek létfontosságú elemét képezik a globális fenntarthatóságnak.

Annak érdekében, hogy helyi szinten értéket tudjunk teremteni, azonosítjuk az egyes közösségek egyéni szükségleteit. Világszerte, valamennyi létesítményünkben együtt dolgoznak a helyi munkavállalók és vezetők annak meghatározásán, mely programokat támogasson a létesítmény, filantrópiával vagy önkéntes munkával. Ezzel biztosítjuk erőfeszítéseink maximális hatását, mivel a programokat a közösség tagjai választják.

A helyi közösségek támogatása mélyen bevésődött cégünk történetébe. Alapítónk, Joseph O. Eaton, más közösségi vezetőkkel társulva hozta létre azt a szervezetet, amelyből később létrejött a United Way. Közösségi szerepvállalásunkkal példát mutatunk mély, személyes kötelezettségvállalásra azokban a közösségekben, ahol élünk és dolgozunk. Joseph öröksége tovább él munkánk és az általunk szolgált közösségek által.

Tudjon meg többet közösségi szerepvállalásunkról.

blue_icon_government_engagement.png

 

Kormányzati elkötelezettség: Kormányzati elkötelezettség: olyan termékek, programok és irányelvek fejlesztése és támogatása iránt, amelyek segítik globális társadalmunkat

A kormányok három különböző típusú kapcsolatot illetve viszonyt jelentenek cégünk számára. A kormányok ügyfeleink, partnereink a globális fenntarthatóság javításában, és egyben szabályozó hatóságaink is. Minden kormányzati szervvel tiszteletteljes kapcsolatra törekszünk.

Vállalatunk számára fontos vásárlói szegmenst képviselnek a kormányok. Világszerte környezeti szempontból előnyös hatású energiakezelési projekteket valósítunk meg helyi és nemzeti kormányzatok részére.

Többek között ezen projektek közé tartoznak:

 • Hibrid erőátviteli projektek, amelyek javítják az üzemanyag-hatékonyságot és csökkentik a kibocsátást vállalati és kormányzati járműveknél
 • Elektromos energiafelügyeleti rendszerek az irodaházak hatékony energia felhasználásához
 • Hidraulikus rendszerek repülőgépekhez, amelyek csökkentik a repülőgép össztömegét és így üzemanyagot takarítanak meg
 • Turbófeltöltők gépkocsikhoz, amelyek javítják az üzemanyag-takarékosságot
 • Elektromos és hidraulikus termékek napenergia és szélturbina rendszerekhez

Munkánk során mindenkor tiszteletben tartjuk a kormányzatok szabályozói szerepét. Átfogó irányelveket alkalmazunk a kormányszerződésekkel kapcsolatos speciális törvények és szabályozásoknak betartására. Ezek az irányelvek kiterjednek a kormány-képviselőkkel fenntartott kapcsolatainkra is. Nem támogatjuk egyetlen politikai párt jelöltjét sem az Eaton nevében, még akkor sem, ha annak nem lenne jogszabályi akadálya.

További információk etikai elkötelezettségünkről.

További információnk Etikai Kódexünkről és az azzal kapcsolatos irányelvekről.