Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Ellátásilánc-menedzsment

Ellátásilánc-menedzsment tevékenységünk és fenntarthatósági törekvéseink kölcsönösen erősítik egymást

Fenntarthatóságunk pillérei: átláthatóság, értékteremtés a részvényesek számára, munkaerő, környezet és közösség. E pillérek mindegyikéhez szorosan hozzátartozik az ellátási lánc.

Üzleti kapcsolataink szempontjából fontos az átláthatóság vállalatunk és beszállítóink között. Beszállítói kapcsolatainkat elvárásaink és kifejezett útmutatásaink szabályozzák. Etikai vagy jogi aggályaikat beszállítóink is jelenthetik a segélyvonalonkeresztül. Az ellátási lánc felelősségét és átláthatóságát különböző irányelveink és szabályzataink nyilvánossá tételével érjük el. Ezek közé tartozik például az Etikai kódex és a Beszállítói magatartási kódex, melyek többek között tartalmazzák a  rabszolgaság és emberkereskedelem elleni fellépéssel kapcsolatos, illetve a konfliktus-ásványokra vonatkozó elvárásainkat.

A termékeink előállításához szükséges termékek és szolgáltatások költségeit 87%-ban olyan beszállítóknál költjük el, akik igazoltan betartják a Beszállítói kódexünket. Célunk, hogy 2030-ra minden beszállítónk kötelezze magát a kódex betartására. 

Beszállítóinkat is felkérjük, hogy tegyék közzé a kibocsátásadataikat a CDP Supply Chain Programon keresztül. A 2018-as üzleti évre „A” beszállítói elkötelezettség-értékelést kaptunk a CDP-től az üvegházhatást okozó gázok kezelése érdekében tett, beszállítóinkkal közös erőfeszítéseinkért. 

A proaktív ellátásilánc-menedzsment növeli a vállalat értékét. Technológiai fejlesztési és értékesítési folyamataink minden szakaszukban figyelembe veszik az ellátási lánc szempontjait. E fontos kutatás során a standard folyamatokhoz tartozik, hogy a beszállítóinkkal közös felelősséget vállalunk a termékeink minőségéért. A beszállítókkal folytatott együttműködés lehetővé teszi számunkra a kockázatok mérséklését és a pénzügyi stabilitás megőrzését.

Támogatjuk beszállítóinkat a miénkkel azonos munkáltatói elvek követésében. Beszállítóink munkavállalói ugyanolyan fontosak számunkra, mint a sajátjaink. Ezért elvárjuk beszállítóinktól a felelős munkáltatói magatartást, mind a munkavállalói, mind az emberi jogok tekintetében. Az üzleti növekedés és termékeink értékének növelése érdekében különböző beszállítókkal működünk együtt.

Beszállítóink kiválasztása során rendkívül fontosak számunkra a környezetvédelmi megfontolások. Az alábbiakban leírt beszállítói telephely értékelési folyamatunk külön fejezetben tartalmazza az illető beszállító egészségvédelmi, biztonsági teljesítményét és általános termékfelügyeletét. Segítjük beszállítóinkat abban, hogy mélyebben megértsék a környezeti összefüggéseket, és hogy milyen hatást gyakorolnak tevékenységükkel a környezetre, illetve megismerjék saját fejlődési lehetőségeiket.

A közösségek erősítése cégünk és beszállítóink számára egyaránt fontos terület. Keressük a módját, hogy együttműködjünk beszállítóinkkal a helyi közösségek felemelésében, és a fentieknek megfelelően figyelünk arra, hogy partnereink tevékenysége ne okozzon kárt a közösségnek, amelyben működnek.

A kiválóság és a korrekt üzleti tevékenység iránti elkötelezettség ösztönzése

 One Eaton Supply Chain Management (integrált ellátási lánc) filozófiánkban visszaköszönnek alapvető értékeink és a korrekt üzleti tevékenység iránti elkötelezettségünk. A beszállítókkal szemben támasztott elvárásaink és a felelősségteljes beszerzési gyakorlatok iránti elkötelezettségünk ezen elveink kiterjesztését jelentik.

Ahhoz, hogy energiagazdálkodási technológiáink és szolgáltatásaink segítségével jobbá tehessük az életminőséget és a környezetet, együtt kell működnünk a beszállítóinkkal.

Szállítóink kulcsfontosságú partnerek jövőképünk és céljaink megvalósításában – napjainkban még sokkal inkább, mint eddig valaha. Ugyanarra az etikus, szenvedélyes, felelősségteljes, hatékony, átlátható és folyamatosan tanuló hozzáállásra van szükségünk beszállítóink részéről, mint amit vezetőink és munkavállalóink tanúsítanak nap mint nap.

Beszállítóinkat számos fontos tényező alapján választjuk ki. Összességében a beszállítókat az Eaton teljes értékteremtése alapján határozzuk meg, nem csupán az üzleti tevékenység költségei alapján. Az ellátási láncért felelős alelnökünk felügyeli azokat az irányelveket és utasításokat, amelyek szabályozzák a beszállítók kiválasztását és a beszerzés gyakorlatát.

Az Eaton magas színvonalú ellátási láncok kialakítására törekszik. Olyan beszállítókat keresünk, akik magukénak vallják a biztonsági kultúránkat. Olyan beszállítókat keresünk, akik iparági vezetők, és a legmagasabb színvonalat nyújtják:

 • Minőség
 • Pontosság
 • Költség
 • Technológia
 • Rugalmasság
 • Fenntarthatóság

Különálló üzletágaink külön azonosítják azokat a hosszú távú stratégiai beszállítókat, akik növekedésorientáltak, pénzügyileg stabilak és ügyfélközpontúak. Értékeljük azokat a beszállítókat is, akik több üzletágunkat is ellátják. A stratégiai partnerség hangsúlyozásával erősítjük a saját kínálatunkat és csökkentjük a kockázatainkat.

Beszállítóink kiválasztása során rendkívül fontosak számunkra a környezetvédelmi megfontolások. Az alábbiakban leírt beszállítói telephely értékelési folyamatunk külön fejezetben tartalmazza az illető beszállító egészségvédelmi, biztonsági teljesítményét és általános termékfelügyeletét. Segítjük beszállítóinkat abban, hogy mélyebben megértsék a környezeti összefüggéseket, és hogy milyen hatást gyakorolnak tevékenységükkel a környezetre, illetve megismerjék saját fejlődési lehetőségeiket.

A beszállítókkal folytatott együttműködés

Az Eaton Supply Chain Management (SCM) funkciója együttműködik az alap beszállítói körrel, annak érdekében, hogy a beszállítók hatékonyan és hatásosan támogathassák vállalkozásainkat.  Az SCM négy fő célja:

 • Áruk és szolgáltatások beszerzése.
 • Értékteremtés részvényeseink számára a hatékony költséggazdálkodás és a működési hatékonyság növelésével.
 • Kockázatkezelés, irányítás és jogszabályi megfelelés biztosítása.
 • Folyamatos fejlődés elősegítése, támogatva az Eaton növekedését.

Az SCM (ellátásilánc-menedzsment) feladata, hogy beszállítóink teljesítsék ugyanazokat a kötelezettségeket, mint amelyekért mi magunk felelősnek érezzük magunkat. Ezeket a kötelezettségeket az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

A beszállítóktól elvárjuk, hogy megfeleljenek a fentiekben foglaltaknak, és gondoskodjanak róla, hogy tevékenységük során:

 • biztonságos munkakörülményeket biztosítanak munkavállalóik számára,
 • meghozzák a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket,
 • legyenek elkötelezettek a folyamatos fejlődés iránt a környezetvédelem, a munkahelyi egészség és biztonság (EHS) terén.

Megköveteljük beszállítóinktól, hogy alkalmazzanak irányítási rendszereket a munkahelyi egészségi és biztonsági kockázatok azonosítására, dokumentálására és kezelésére. Ezek az irányítási rendszerek a következőket tartalmazzák:

 • a legfontosabb munkahelyi egészségi és biztonsági kockázatok és hatások azonosítása,
 • operatív ellenőrzések kidolgozása a kockázatok kezelésére és a hatások minimalizálására,
 • választervek készítése a vészhelyzetek kezelésére.

Természetesen alapvető elvárás a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások betartása is.

Az ellátási lánc kockázatértékelése és kezelése

Az ellátásilánc-menedzsment évente szigorúan felülvizsgálja a beszállítókat, hogy azonosítsa és csökkentse az ellátási lánc kockázatait. Kockázatértékelési folyamatunk magában foglalja a külső források kockázatfelmérését, az információgyűjtést és a kockázati térkép belső viszonyokhoz igazítását. A kockázatokat a súlyosságuk és a bekövetkezési valószínűség alapján értékeljük.

A kockázati szinteket a kibocsátás szintjén azonosítjuk és értékeljük üzleti tevékenységünk teljes spektrumán. Minden egyes azonosított kockázat esetében megmagyarázzuk, hogyan csökkentjük azt az adott tevékenység alapján. Ezt a folyamatot negyedévente nyomon követjük, figyelembe véve a változásokat.

Emellett az SCM létrehozta a kockázatazonosítási és készenléti tervezési iránymutatásokat. Ezek az iránymutatások alkalmazandók a folyamatban lévő beszerzési folyamatokhoz, vagy a meglévő beszállítók stabilitásának felméréséhez. Ezek az iránymutatások:

 • áttekintést adnak a potenciális kockázatok azonosítására szolgáló megközelítésekről az alap beszállítók körében,
 • folyamatokat és mintákat adnak a beszállítói hibákból eredő lehetséges kockázatok és hatások érvényesítéséhez,
 • ellenőrzőlistát javasolnak a készenléti tervek és intézkedések kezdeményezésére.

Frissítettük és egyszerűsítettük a beszállítói telephelyek értékelési folyamatát (SSA). Ez a folyamat mélyebben elemzi a beszállítói teljesítményt, és magában foglalja a beszállítói EHS és a termékfeleősség értékelését.

Arra kérjük a beszállítókat, hogy az Eaton Átalános Szerződési Feltételeinek vonatkozó részein túl fogadják el Beszállítói Magatartási Kódexünket is. és tartsák be a helyi és regionális kereskedelemirányítási szabályokat. Az SSA eredményeit felül kell vizsgálni a beszállítói műveletekben esetlegesen fennálló hiányosságok azonosítására, és az üzleti tevékenység megkezdése előtt formális korrekciós intézkedésre van szükség.

Az SCM létrehozott a válságkezelésre vonatkozó iránymutatásokat is, amelyek jelentős beszállítói zavarok esetén alkalmazhatók. Ezek az iránymutatások:

 • meghatározzák a válságkommunikációs és válságkezelési eljárást,
 • meghatározzák a lehetséges belső erőforrásokat a szállító támogatására válság vagy válságos helyzet esetén,
 • azonosítják azokat a vállalatokat, amelyek válság esetén támogatást nyújthatnak a beszállítónak.

Sokszínű beszállítói bázis felállítása és kezelése

Versenyelőnyhöz  juttat bennünket, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk mindannak a sokszínű üzleti vállalkozásnak, akik partnereinkké akarnak válni. Beszállítói üzleti partnereinknek és együttműködéseinknek szolgálnia kell a közösségek javát.

Az Eaton aktívan törekszik üzleti lehetőségek biztosítására a kis (SBE), a veterán (VET), a kisebbségi tulajdonban lévő (MBE), a női (WBE) és a történelmi okokból elmaradott zónák (HUBZone) számára. A beszállítói sokszínűségért felelős csapatunk feladata, hogy biztosítsa, hogy minden beszállítónknak ugyanazok legyenek a kötelezettségei, minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújtsanak versenyképes áron, valamint betartsák az etikai elveket és a Beszállítói Magatartási Kódexet. 2019-ben több 1,9 milliárd dollár értékben vásároltunk termékeket és szolgáltatásokat kisvállalatoktól és tanúsított sokszínűség-támogató vállalatoktól.

A beszállítói sokszínűség csapat élén az ellátási láncért felelős alelnökünk áll. A csapat rajta kívül egy vezetőből, egy menedzserből és ügyvédekből áll. A csapat többéves növekedési célokat határoz meg, és inputot ad az ellátási lánc stratégiai tervéhez. A csapat az előrehaladást a következőknek riportolja:

 • Ellátásilánc-menedzsment és a felsővezetőség
 • Ügyfelek
 • Kormányzati szervek és elsődleges alvállalkozók
 • Közösségi szervezetek

Törekedünk arra, hogy minden feladatra legalább két beszállítótól kérjünk árajánlatot. Beszállítóinkat a beszállítói bázis, a kibővített beszállítói sokszínűség csapat és a közösségi partnereink aktív bevonásával keressük. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az eredményeinket a beszállítói sokszínűség terén.

Tudjon meg többet beszállítói sokszínűség programunkról.

Tudjon meg többet a befogadásról és sokféleségről munkaerőnkben.