דוחות פיננסיים

הודעת עמדה בעקבות פגישה כללית שנתית בין בעלי מניות לשנת 2019 (PDF)

הודעת עמדה אינטראקטיבית לשנת 2019

אתר אינטרנט להצבעה באמצעות באי-כוח

כנס משקיעים שנתיצוות המנהלים של Eaton מספקים למשקיעים מוסדיים דיווח על ביצועי החברה ועל התחזיות שלה לעתיד.

דוח שנתי הורד עותק של הדוח השנתי המעודכן ביותר שלנו כדי לראות את הדגשים הפיננסיים שלנו, דוח קיימות, וכן סקירה כללית של האסטרטגיה שלנו כחברה מובילה לניהול אנרגיה.

חשבונות סטטוטוריים באירלנד

רווחים רבעוניים קבל גישה לשידור האינטרנט בנושא רווחים רבעוניים, למצגת אנליסטים ולתוצאות פיננסיות.

מסמכי SEC XBRL הצג קובצי ZIP הכוללים את ההצהרות הפיננסיות של Eaton בפורמט SEC XBRL. 

מידע על קיימות