*.We make what matters work

אנרגיה היא אחד מעמודי התווך של עולמנו. זו הסיבה לכך שאנו מסורים לשיפור רמת החיים ואיכות הסביבה בעזרת טכנולוגיות לניהול אנרגיה שהן יעילות, בטוחות ואמינות יותר. וזאת משום שזה מה שחשוב באמת. אנחנו כאן כדי לוודא שזה עובד. 

*מטוסים. בתי חולים. מפעלים. דטה סנטר. כלי רכב. רשת החשמל.

בני אדם תלויים בכל אלו באופן יומיומי. והחברות שאחראיות לכל הטכנולוגיות והתשתיות האלו תלויות ב-Eaton לפתרון בעיות ניהול האנרגיה המורכבות ביותר בעולם. אנו לא מפסיקים להתמקד במה שבאמת חשוב. תפקידנו לוודא שזה עובד.

סביבת מגורים

We make keeping the lights on work.*

קרא עוד סיפורי ’מה שחשוב’

החל מנסיעה לאורך המדינה ועד לישיבה לסעודה טובה, אנחנו מוודאים שזה יקרה.