Select your location

העברות מידע בינלאומיות, מידע על מגן הפרטיות

יתכן שהמידע האישי שלך יועבר אל ויעובד במדינות שאינן מדינת מגוריך.  ייתכן שבאותן מדינות קיימים חוקים לאבטחת המידע והפרטיות שהם שונים מהחוקים במדינה שלך.

עם זאת, אנו נקטנו אמצעי בטיחות מתאימים על מנת לדאוג לכך שהמידע האישי שלך ימשיך להיות מוגן בהתאם למדיניות (הודעה) זו. בין אלה ניתן למנות את יישום הסעיפים הסטנדרטיים בענייני חוזים של הנציבות האירופית להעברתמידע אישי בין החברות בקבוצה שלנו, לפיהם על כל החברות בקבוצה להגן על המידע האישי שהן מעבדות המגיע מהאזור הכלכלי האירופי (EEA) בהתאם לחוק לאבטחת המידע של האיחוד האירופי.  

בנוסף, חברת Eaton Corporation (והסניפים שלה בארצות הברית כמפורט להלן) מקיימת את העקרונות של מסגרת 'מגן הפרטיות' שבין האיחוד האירופי וארה"ב לבין שווייץ וארה"ב (כולל העקרונות הנלווים) כפי שהוגדרו על ידי מחלקת המסחר של ארצות הברית בכל הקשור לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי המועבר מהאיחוד האירופי ו/או שווייץ, בהתאמה, לארצות הברית.

חברת Eaton Corporation אישרה שהיא מקיימת את עקרונות מגן הפרטיות בנוגע למדיניות, בחירה, אחריותיות להעברה הלאה, אבטחה, שלמות הנתונים וכן הגבלת מטרות, גישה ומשאבים, אכיפה וחבות. אם קיים ניגוד בין כללי המדיניות שבהודעת הפרטיות זו לבין עקרונות מגן הפרטיות, יש לפעול לפי עקרונות מגן הפרטיות.

חברת Eaton Corporation כפופה לגופי החקירה והאכיפה של נציבות הסחר הפדרלית (FTC). בהקשר זה, היא מאשרת שהיא מקיימת את שבעת עקרונות מסגרת מגן הפרטיות שבין האיחוד האירופי וארה”ב המוגדרים על ידי מחלקת המסחר של ארצות הברית, בכל הקשור לפרטים אישיים הנאספים באיחוד האירופי.

כדי ללמוד עוד על תוכנית מגן הפרטיות, עקרונות מגן הפרטיות וכדי לעיין בדף האישור שלנו, ראה ברשימת מגן הפרטיות של מחלקת המסחר של ארה”ב באמצעות הקלקה על הקישור הבא:  http://www.commerce.gov/privacyshield/


הסניפים של Eaton Corporation בארצות הברית:

Azonix Corporation
Bussmann International Holdings, LLC
Bussmann International, Inc.
Cannon Technologies, Inc.
CBE Services, Inc.
Chagrin Highlands III Ltd.
CLS Holdings LLC
Cooper B-Line, Inc.
Cooper Bussmann, LLC
Cooper Crouse-Hinds MTL, Inc.
Cooper Crouse-Hinds, LLC
Cooper Electrical International, LLC
Cooper Enterprises LLC
Cooper Finance USA, Inc.
Cooper Industries International, LLC
Cooper Industries, LLC
Cooper Interconnect, Inc.
Cooper Lighting, LLC
Cooper Notification, Inc.
Cooper Power Systems, LLC
Cooper Technologies Company
Cooper Wheelock, Inc.
Cooper Wiring Devices, Inc.
Eaton Aeroquip LLC
Eaton Aerospace LLC
Eaton Ann Arbor LLC
Eaton Electric Holdings LLC
Eaton Holding LLC
Eaton Hydraulics LLC
Eaton Leasing Corporation
EIC Holding GP III
EIC Holding GP IV
EIC Holding IV LLC
EIC Holding V LLC
EIC Holding VI LLC
Illumination Management Solutions, Inc.
Innovative Switchgear IP LLC
Innovative Switchgear Solutions, Inc.
McGraw-Edison Development Corporation
MTL Instruments LLC
MTL Partners II, Inc.
MTL Partners, Inc.
Standard Automation & Control LP
Sure Power, Inc.
Wright Line Holding, Inc.
Wright Line LLC
Eaton Industries IX LLC
Eaton Industries VIII LLC
Eaton Industries XVI LLC
Eaton Industries (Philippines), LLC
Eaton Industries Middle East, LLC
Cooper Industries South Africa, LLC
Cooper Industries Vietnam, LLC
Cooper Industries Poland, LLC
Eaton Automated Transmission Technologies Corporation

יישוב מחלוקות

בהתאם לעקרונות של 'מגן הפרטיות' שבין האיחוד האירופי וארה"ב לבין שווייץ וארה"ב, חברת Eaton Corporation מתחייבת לפתור תלונות בנוגע לפרטיות ולאיסוף או לשימוש במידע האישי של העובדים. חברת Eaton תחקור ותנסה לפתור תלונות ומחלוקות הנוגעות לשימוש ולחשיפה של המידע האישי של עובדים בהתאם למדיניות זו.

אנשים שיש להם שאלות או תלונות בנוגע להודעת הפרטיות הזו, או חשש כלשהו בנוגע לאבטחת המידע ולפרטיות צריכים לפנות תחילה אל חברת Eaton בכתובת:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122


או

באמצעות הודעת דוא”ל לכתובת:  dataprotection@eaton.com

חברת Eaton Corporation מתחייבת לשתף פעולה עם רשויות ההגנה על המידע של האיחוד האירופי (DPA) לגבי בירורים הנוגעים למידע של משאבי אנוש וגם למידע שאינו שייך למשאבי אנוש. חברת Eaton Corporation מתחייבת לשתף פעולה עם הנציבות הפדרלית של שווייץ להגנה על הנתונים והמידע בכל הקשור לנתוני משאבי אנוש המתקבלים משוויץ לשימוש בכל הקשור ליחסי תעסוקה.

במקרה שהעובד אינו מסוגל לפתור את החשש שלו באמצעות המשרד לענייני אבטחת מידע ופרטיות גלובליים של החברה, העובד יכול ליצור קשר עם רשויות ההגנה על המידע של האיחוד האירופי (DPA). במקרה שהעובד אינו מסוגל לפתור את החשש שלו בכל הקשור למידע של משאבי אנוש שהתקבל משוויץ לשימוש בהקשר של יחסי תעסוקה באמצעות המשרד לענייני אבטחת מידע ופרטיות גלובליים של החברה, העובד יכול ליצור קשר עם הנציבות הפדרלית של שווייץ להגנת המידע והנתונים.

ניתן למצוא מידע נוסף על הרשויות לאבטחת המידע של האיחוד האירופי בקישור שלהלן:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

במצבים מסוימים, ניתן למצוא תיאור מפורט יותר באתר מגן הפרטיות (Privacy Shield) ( Privacy Shield), העובדים רשאים לבקש בוררות מחייבת כאשר נהלים אחרים ליישוב מחלוקות מוצו עד תום.

כיצד ליצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות או הערות כלשהן בנוגע למדיניות זו, או אם יש לך חששות בנוגע לכך שנעבד את המידע הפרטי שלך, צור איתנו קשר באמצעות:
כתיבה אל:
Eaton
Attention: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
שלח אימייל אל:
dataprotection@eaton.com 

בחר נושא לקבלת פרטים נוספים