הפקה אחראית של מינרלים מאיזורי מחלוקת בסיכון גבוה

אין דבר שחשוב יותר להצלחה הכוללת של Eaton כארגון מאשר הערכים האתיים שלנו וניהול עסקים בצורה נכונה. עקרונות אלה נוגעים גם לציפיות של Eaton מספקיה ומשיטות הבחירה בשרשרת האספקה שנעשית באחריות הדדית.

Eaton מחוייבת להבטיח כי המוצרים שלנו אינם משלבים מינרלים מאיזורי מחלוקת בסיכון גבוה, כלומר מינרלים שהותכו לפח, טנטלום, טונגסטן וזהב שמקורם ביישויות אשר מממנות ישירות או בעקיפין את הסכסוך ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו או במדינות הסמוכות. צוות הניהול הייעודי של Eaton, יחד עם פיקוח בכיר, פועלים באופן ישיר לשילוב שרשרת האספקה ​​שלנו בשיטות הפקה אחראיות.

Eaton משתתפת ביוזמות של בעלי עניין רבים, כגון Responsible Minerals Initiative (יוזמה לבחירה אחראית של ספקי מינרלים), המתמקדת בשילוב ערכי האחריות והשקיפות בשרשראות האספקה העולמיות. באמצעות פעולות אלו, Eaton עומדת בציפיות הרגולטוריות, החברתיות ובציפיות הלקוח ואף עולה עליהן, והיא תורמת תרומה רבה לפתרון התעשייתי החשוב של תמיכה במינרלים מאזורים נטולי סכסוך ובשרשראות האספקה.

המדיניות של Eaton בנוגע למינרלים מאיזורי מחלוקת בסיכון גבוה

Eaton מחוייבת להבטיח כי המוצרים שהיא מוכרת אינם משלבים "מינרלים מאיזורי מחלוקת בסיכון גבוה," כלומר מינרלים שהותכו לפח, טנטלום, טונגסטן וזהב שמקורם ביישויות אשר מממנות ישירות או בעקיפין את הסכסוך ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו או במדינות הסמוכות.

Eaton מתכוונת לציית באופן מלא לדרישות של סעיף 1502 בחוק דוד-פרנק, המחייב את Eaton לבצע בדיקת נאותות של מקורות המינרלים האלה, וכן לחשוף את תוצאות הבדיקות.

Eaton דורשת מספקיה:

  • לבצע בדיקת נאותות מספקת ברשתות האספקה ​​שלהם כדי לקבוע אם המוצרים שנמכרו לנו מכילים פח, טנטלום, טונגסטן או זהב, ואם כן, האם ובאיזו מידה מקורם של מתכות אלה באזורים נטולי סכסוך;
  • לדווח ל-Eaton על תוצאות בדיקת נאותות זו כדי לאפשר לה לעמוד בהתחייבויות החוקיות ובמטרות המדיניות שלה;
  • להתחייב להיות "נטולי סכסוך" או להפוך לכאלה, כדי שמקורן של כל המתכות האלה יהיה באזורים נטולי סכסוך בלבד.