Select your location

הצהרה בדבר עבדות וסחר בבני אדם

EATON CORPORATION plc DISCLOSURE STATEMENT UNDER THE UK MODERN SLAVERY ACT 2015 AND CALIFORNIA TRANSPARENCY IN SUPPLY CHAINS ACT 2010 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

 

הצהרה זו נעשתה על-פי סעיף 54 של חוק העבדות המודרנית שנחקק בבריטניה בשנת 2015 והחוק של קליפורניה משנת 2010 בנוגע לשקיפות בשרשאות האספקה ומכסה את כל התפעול של Eaton וחברות בנות ברחבי העולם.

אודות Eaton

Eaton Corporation plc (Eaton, the Company, we, us or our) היא חברה לניהול אנרגיה עם מכירות ב- 2018 של 21.6 מיליארד דולר. החברה מספקת פתרונות חסכוניים באנרגיה שמסייעים ללקוחותיה לנהל אנרגיה חשמלית, הידראולית ומכאנית בצורה יעילה, חסכונית, בטוחה וירוקה יותר.  Eaton מחויבת לשפר את איכות החיים והסביבה באמצעות שימוש בטכנולוגיות ושירותים לניהול אנרגיה. ל-Eaton יש שישה מגזריים עסקיים עיקריים: מוצרים חשמליים ומערכות ושירותים חשמליים, הידראוליקה, תעופה וחלל, כלי רכב ו- eMobility חברת Eaton מונה כ-99,000 עובדים והיא מוכרת מוצרים ללקוחות בלמעלה מ-175 מדינות. למידע נוסף בקר ב: www.eaton.com.

לקבלת מידע נוסף אודות מגזרים עסקיים וחברות בנות, כולל מגוון רחב של מוצרים המיוצרים בגל מגזר, עיין בטופס K-10 של Eaton מ- 2018 https://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations.html.

שרשרת האספקה של Eaton - סקירה כללית

ל-Eaton יש ספקים רבים ברחבי העולם הפועלים בששת המגזרים העסקיים שלנו. שרשרת האספקה ​​שלנו היא רב-שכבתית וחומרי הגלם, החלקים והשירותים שאנו רוכשים הם מגוונים ולמעלה מ-50,000 ספקים ברחבי העולם מספקים לנו אותם תוך תמיכה במגזר העסקי של Eaton. Eaton פועלת נמרצות לניהול עסקים עם ספקים שהינם מובילים בתעשייה, שותפים אסטרטגיים ויציבים מבחינה כלכלית ושבדומה ל-Eaton מתמקדים בניהול עסקים באחריות.

מטרה רבת-עוצמה - מדיניות ותהליכי הניהול של Eaton

אופן קבלת התוצאות ב-Eaton הוא אמצעי חשוב להצלחת החברה. ניהול עסקים בצורה נכונה הוא אחד מערכי הליבה של Eaton. הצלחתה של Eaton כחברה בעלת ביצועים גבוהים קשורה ישירות למחוייבות ארוכת השנים שלנו לעמידה בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר. חלק חשוב ממחוייבות זו הוא להבטיח כי הספקים של איטון בשרשרת האספקה ​​לא ישתמשו בעבדים או יעסקו בסחר בבני אדם.  אנו פועלים על-פי כמה תהליכי ניהול וקווי מדיניות של תמיכה מרכזיים.

 

קוד האתיקה של Eaton

קוד האתיקה של Eaton (http://www.eaton.com/us/en-us/company/ethics-compliance.html  ) מגדיר את הכבוד לזכויות האדם כעיקרון בסיסי, והן העובדים והן הספקים של החברה נדרשים לכבד עיקרון זה.  מדריך האתיקה של Eaton אוסר במפורש על ספקי Eaton להשתמש בעבודת כפייה מכל סוג שהוא. כדי להוכיח כי הסטנדרטים האתיים של Eaton נהוגים ופועלים ברמה הגבוהה ביותר, Eaton הקימה משרד לפיקוח ולניהול תוכנית האתיקה והציות שלה. המשרד נמצא בניהולו של סגן הנשיא הבכיר במשרד האתיקה והציות העולמי, בפיקוח סופי של ועדת הממשל של הדירקטוריון.

קוד ההתנהגות של הספק של Eaton

קוד ההתנהגות של הספק של Eaton (http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm) מגדיר ארבעה תקני עבודה מינימליים ושיטות עבודה עסקיות שכל ספק שמנהל עסקים עם Eaton אמור לציית להם, בהתאם לערכי החברה כפי שתועדו בקוד האתי של Eaton. דרישות אלה חלות על הספקים של Eaton ועל חברות הבת והחברות המסונפות להם ברחבי העולם וכוללות איסורים להשתמש בעבודת כפייה, עבדות וסחר בבני אדם. הספקים של Eaton נדרשים לציית לקוד ההתנהגות של הספק ולפעול על-פיו.

קוד האתיקה וקוד ההתנהגות של הספק של Eaton משולבים במדיניות, בנהלים ובתוכניות כדי להבטיח מודעות לדרישות והבנתן. ישנה התייחסות להטמעת האחריות בתוכניות ובמשאבי הדרכה שונים כגון מדריך האתיקה של Eaton, מדריך מצויינות הספקים של Eaton, ובמקרה של דרישות חוזיות רלוונטיות של ממשלת ארה"ב, באמצעות תוכנית ציות בנוגע לסחר בבני אדם, בהתאם לדרישות של תקנות הרכישה הפדרלית המתייחסות לסחר בבני אדם.

כדי לתמוך בכל המדיניות, התהליכים והנהלים האלה, Eaton נוקטת פעולות ספציפיות למניעה ולהקטנת הסיכון לעבודת כפייה, לעבדות ולסחר בבני אדם בעסקים שלנו וברשת האספקה ​​שלנו, כולל:

1.      אימות

טיפול בסיכונים הקשורים לסחר בבני אדם ולעבדות בשרשרת האספקה ​​של Eaton נעשה באמצעות קביעת ציפיות ברורות לספקים והבטחת ציות לקוד ההתנהגות של הספק על-ידי של ספקים של Eaton באמצעות הכללת דרישות קוד ההתנהגות בתנאים ובהתניות הסטנדרטיים שלנו. הספקים נדרשים להמשיך לעיין בדרישות הכלולות בקוד ההתנהגות של הספק של Eaton ולקבל אותן.

Eaton הקימה תהליך של הערכת אתר הספק (SSA) כדי לבחון את ביצועי הספק ואת שיטות העבודה שלו. ה-SSA כולל שאלות כדי להעריך ספק התחיל בתהליכים לטיפול בנושאים הקשורים לציות לחוקי האתיקה&.

Eaton מנטרת מידע ציבורי זמין, כמו גם מידע משירותי המנוי.  במקרים שבהם אנו מקבלים התרעה על סיכון של אי-ציות לקוד ההתנהגות של הספק של Eaton, נערוך חקירה ונבחן את הסיכון בצורה נאותה.

2.      בדיקות של פעילות ספק

על-פי תנאי קוד ההתנהגות של הספק של Eaton, חברת Eaton רשאית לבדוק את מידת הציות של הספקים בקוד ובתנאים ובהתניות התקניים. במקרים שבהם קיימים סיכונים חמורים, הביקורת עשויה להיות מיידית וללא הודעה מוקדמת.  Eaton עוקבת אחר שרשראות האספקה ​​שלה על מנת לוודא ציות לקוד הספק; אולם, מעקב כזה אינו מתמקד בדרך כלל אך ורק בסחר בבני אדם או בעבדות.  ובזמן ש-Eaton בודקת בקביעות את הספקים שלה מסיבות שונות, בדרך כלל בדיקות אלה אינן נעשות רק כדי לקבוע ציות לאיסור על עבודת כפייה או סחר בבני אדם.  במקרה הצורך, Eaton עשויה לבחור ולערב צדדים שלישיים כדי להעריך ציות לחוקים של סחר בבני אדם של עבודה בכפייה.  Eaton תחקור באופן מיידי ויסודי את כל הטענות או הסימנים לכך שספק עשוי להיות מעורב בסחר בבני אדם או בעבודת כפייה או בפעילות אחרת שאינה עומדת בדרישות הקוד האתי או קוד ההתנהגות של הספק של Eaton. 

3.      אישור

קוד ההתנהגות של הספק של Eaton קובע כי הספקים חייבים לשמור על זכויות האדם של העובדים ולהתייחס אליהם בכבוד. ספקים אינם רשאים להשתמש או לעסוק בעבודות כפייה מכל סוג שהוא, בעבדות או בשעבוד, או בסחר בבני אדם.

על-פי הקוד, עובדי הספקים נדרשים לציית באופן מלא לחוקי המדינות שלהם ולכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים האחרים. על הספקים לוודא כי המוצרים, השירותים והמשלוחים עבור Eaton עומדים בכל החוקים, הכללים והתקנות הבינלאומיים החלים על הסחר הבינלאומי, וכן בדרישות קוד ההתנהגות של הספק של Eaton. Eaton דורשת מכל הספקים שלה לציית לקוד ההתנהגות של הספק.  בנוסף, על הספקים לדרוש, במסגרת חוזה, מהספקים ומקבלני המשנה שלהם לציית לסטנדרטים של התנהגות השווים להוראות קוד ההתנהגות של הספק של Eaton.

4.      אחריות פנימית

אחריות המתייחסת לזכויות האדם, לעבדות מודרנית ולסיכונים לסחר בבני אדם נקבעה על-פי קוד האתיקה וקוד ההתנהגות של הספק Eaton. בנוסף, Eaton קבעה תהליכי ניהול סיכונים קפדניים על מנת לזהות ולהפחית מגוון רחב של סיכונים בשרשרת האספקה.

Eaton הקימה מנגנונים שונים, כולל קו סיוע כלל-עולמי, לדיווח על כל דאגה בנושא האתיקה או על הפרת חוק פוטנציאלית או בפועל. כל אדם, כולל עובדים וספקים, רשאים לשאול שאלה באופן פומבי או בעילום שם או לדווח באמצעות קו הסיוע שלנו או באמצעים קשורים.

אם נקבל דיווח על טענות כלשהן בנוגע לעבדות או לסחר בבני אדם באמצעות קו הסיוע שלנו או בכל אמצעי אחר, נחקור ונפעל מיד כדי לתקן את המצב, ונבצע כל פעולה נדרשת לרבות פיטורים של הצדדים המעורבים. תביעות שמוגשות באמצעות קו הסיוע שלנו, עוברות לוועדת הממשל של החברי דירקטוריון Eaton, יחד עם החלטת התביעה ו/או ממצאי החקירה. 

5.      הדרכה

מכיוון שאתיקה היא אבן הפינה של התרבות של Eaton שמושתתת על ערכים, כל עובדי החברה ברחבי העולם מקבלים הדרכה מדי שנה לגבי הציפיות העולות מקוד האתיקה של Eaton. בנוסף, אנו מספקים הדרכה שוטפת לניהול שרשרת האספקה ​​ולמנהלי Eaton ראשיים אחרים העוסקים בשרשרת האספקה ​​של Eaton בתחום של הגנה על זכויות האדם. הדרכה זו כוללת תוכן ספציפי בנוגע לזיהוי וצמצום סיכונים של עבדות וסחר בבני אדם. 

Approved by the Board of Directors on April 24, 2019.

 

craig-arnold-signature.jpg
קרייג ארנולד, יושב ראש הדירקטוריון
Eaton Corporation plc