מכירה ל-Eaton

הספקים שלנו תומכים בחדשנות ומחוייבים להניע שיפור מתמיד בכל מגזרי העשייה שלהם. יחד אנו מתייחסים לכל ההיבטים של הורדת עלויות, מניעת בזבוזים ושיפור יעילות בסביבה גלובלית דינמית.

מכירה ל-Eaton

כחברת פעולה משולבת, אנו משתמשים בגודל, בכוח ובהיקף שלנו וכן בכלים ובתהליכים המשותפים כדי להביא לשינוי ולמנף במהירות את שיטות העבודה המיטביות בארגון כולו. לכן, קבוצת ניהול שרשרת האספקה Supply Chain Management‏ (SCM) מסייעת באופן פעיל בשיפור הרווחיות והאצת ההיערכות מחדש והאיחוד הגלובלי של העסקים שלנו.

מגוון ספקים

אנו מאמינים בכך ש-Eaton והקהילות שלה מפיקות תועלת מכך שהן מספקות למגוון ארגונים עסקיים הזדמנויות שוות להתחרות על ניהול עסקים איתנו.

ניהול עסקים נכון

עובדי Eaton וספקיה חולקים באחריות אישית לייצור ותחזוקה של סביבת עבודה בטוחה ומוסרית.