Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Kaip išmanumas padeda teikti energiją ir „daiktų internetas“

Sužinokite daugiau, kaip „daiktų internetas“ gali jums padėti panaudoti įžvalgas efektyvumui ir našumui skatinti. Manome, kad išmanusis energijos valdymas gali palengvinti visų mūsų gyvenimą, ir investuojame į žmones bei technologijas, kad pasiūlytume rinkai skaitmenines naujoves, pakeisiančias jūsų gaminius, procesus ir galutinius veiklos rezultatus.

Šiuolaikinės energijos valdymo naujovės teigiamai pakeitė žmonių gyvenimą, darbą ir poilsį.

Išmaniųjų skaitmeninių technologijų pažanga pakeitė mūsų pasaulį. Šiandien siūlomos galimybės gerokai pranoko vakarykštes ir yra tik maža dalelytė to, ką mums pasiūlys ateitis. Už visų šių pokyčių slypi „daiktai“, kurie generuoja, surenka ir apdoroja duomenis.

Bendrovės „Eaton“ darbuotojai džiugiai pasitiko skaitmeninį pasaulį ir išnaudoja jo siūlomas galimybes, kad iš naujo pažvelgtų į naujoves. Mes pasitelkiame technologijas, kad pagerintume savo klientų patirtį, ir įkvepiame savo darbuotojus naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, padėsiančiomis dirbti produktyviau. Savo gamyklose pasitelkdami dirbtinį intelektą ir pažangią įrangą mes vykdome ketvirtąją pramoninę revoliuciją ir kuriame technologijas, padėsiančias mūsų klientams daryti tą patį. Maža to, mes kuriame įžvalgas, kurios yra būtinos, kad jūs galėtumėte priimti geresnius sprendimus, pasitelkdami dar daugiau gaminių ir paslaugų su įdiegtomis „daiktų interneto“ galimybėmis.

Manome, kad išmanusis energijos valdymas gali palengvinti visų mūsų gyvenimą, ir investuojame dar daugiau į savo žmones ir technologijas, kad pasiūlytume rinkai skaitmenines naujoves, pakeisiančias jūsų gaminius, procesus ir galutinius veiklos rezultatus. 

Manome, kad išmanusis energijos valdymas gali palengvinti gyvenimą.

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer

Išmanioji energija: Kaip mūsų į „daiktų internetą“ orientuotas mąstymas prisideda prie energijos valdymo

 

„Daiktų interneto“ ir didelio duomenų kiekio laikais skaitmeniniai ryšiai susieja gamybos sritį, elektros tinklą, pastatus, sveikatos apsaugos įstaigas, transporto priemones ir namus. Mes kuriame išmaniosios energijos sprendimus, pasižyminčius duomenų kaupimu, mokymusi ir efektyvių įžvalgų teikimu, siekiant optimizuoti energijos naudojimą ir jos tvarumą. 

Skirdami didžiausią dėmesį gyvenimo ir aplinkos kokybės gerinimui ir tobulindami energijos valdymą, mes esame pasiryžę projektuoti susietus gaminius, kurie tiekia energiją jūsų namams, biurams, gamykloms, mašinoms, lėktuvams ar automobiliams šiandien ir ateityje.  

Neriame į duomenų gelmę, kad padėtume jums optimizuoti energijos vartojimą.

Kelias išmaniosios energijos link

Kuriame „daiktus“, kurie padeda veikti „daiktų internetui“. Mūsų elektrinės, aviacijos ir kosmoso, hidraulinės ir automobilių pramonės gaminiai ir paslaugos kuriami ten, kur gimsta duomenys.

Išmaniąją energiją kuriame pasitelkdami tris pagrindinius ramsčius: 

Objektai – duomenis renkantys jutikliai produktuose

Į savo produktus diegiame jutiklius ir stebėjimo funkcijas, leidžiančias stebėti, kaip generuojama elektros (srovė, įtampa, dažnis ir galios koeficientas), vandens (slėgis, srautas, poslinkis, užterštumas) ar mechaninė (galia, greitis, slėgis ir poslinkis) energija. Mūsų žinios optimalaus mūsų gaminių eksploatavimo ir priežiūros srityse, didžiulė gaminių pritaikymo jūsų reikmėms patirtis leidžia mums svariai padidinti našumą ir sąnaudų efektyvumą. 

Duomenų mokslas – kuriame praktinę informaciją ir žinias

Neapdorotų duomenų vertė yra ribota. Tik paversti praktiniais sprendimais mūsų duomenys gali padėti mūsų klientams sumažinti eksploatacines išlaidas, padidinti efektyvumą ir nenutrūkstamo darbo laiką. Mes naudojame skaitmeninius modelius ar „skaitmeninius dvynius“, kad atkartotume realius fizinius objektus. Taip galime greitai projektuoti, kurti ir išbandyti sprendimus virtualioje aplinkoje prieš imdamiesi stambių ir brangių projektų. Tada pasitelkiame virtualiųjų skaitmeninių modelių „sukauptas“ žinias ir formuluojame tinkamus klausimus („Kas įvyko?“, „Kodėl?“, „Kaip galime tai valdyti?“), atsakymai į kuriuos praverčia kuriant naujus gaminius. 

Sąsajos – pramonės standartiniai protokolai duomenims kaupti ir skleisti

Duomenims siųsti ir gauti naudojame žinomus protokolus ir infrastruktūras. Nepaisant to, kad mūsų aptarnaujamose rinkose taikoma daugybė įvairių procesų, mes išliekame ištikimi debesijos technologijoms ir paslaugoms. Siekiame sukurti atvirą, lanksčiai veikiančią ir saugią ryšių platformą, kuri pakeistų sistemų, daiktų, žmonių ir procesų sąveikos būdą. Be to, bendradarbiaujame su jūsų partneriais sprendimų lankstumui padidinti ir atitikčiai palengvinti.  

Sužinokite, kaip duomenys gali suteikti naują gyvenimą įdiegtiems gaminiams.

 

Mūsų gaminių sukaupta ir išanalizuota informacija padeda jums optimizuoti visus procesus ir, pailginus jų gyvavimo ciklą, padidinti jų bendrąją vertę. Pasitelkdami mūsų išmaniosios energijos sprendimus ir jūs, ir jūsų klientai gali patikimai sumažinti bendrąsias eksploatacines išlaidas ir pagerinti galutinius veiklos rezultatus.

Mūsų turimos skaitmeninės žinios ir išmaniosios energijos sprendimai leidžia padėti jums:

  • generuoti neapdorotus duomenis, kurių jums reikia įžvalgoms kurti
  • geriau suprasti, kaip jūs vartojate energiją, kad kurtumėte geresnius verslo modelius
  • kurti ir diegti geresnius duomenimis grįstus sprendimus
Pavertę renkamus duomenis aiškiomis įžvalgomis, jūs turėsite informaciją, padėsiančią greičiau priimti tinkamus sprendimus. Štai tikras pavyzdys iš gyvenimo: pasižiūrėkite, kaip naudojant „Eaton“ energijos valdymo pertraukiklį, kuriame įdiegta „daiktų interneto“ technologija, keičiasi energijos valdymas JAV namų ūkiuose.

Lanksčiai veikiančios programos ir technologijos, prisitaikančios prie jūsų poreikių.

Energijos valdymo sprendimai informacijos priemonių planui

„Daiktų internetas“ sparčiai kinta, todėl mes išliekame ištikimi platformoms. Mes teikiame duomenų ataskaitas pasitelkdami pagrindines pažangiausias programas, kurios leidžia mums geriau pritaikyti mūsų sprendimus prie jūsų poreikių. 

Vartotojų patirtis (UX)

Vizualizavimo priemonės, kurioms naudojami sugeneruoti duomenys, kad vartotojai galėtų paprastai ir nuosekliai naudotis mobiliaisiais įrenginiais, skaitmeniniais valdymo ekranais ir žiniatinklio programomis. 

Debesijos platforma

Paslaugos, leidžiančios nuosekliai gauti informaciją iš objektų, taip pat ją saugoti, analizuoti ir bendrinti su vartotojais. 

Integruotos sistemos

Aparatinės įrangos ir programinės įrangos paketai, kurie padeda mums išnaudoti naujausius pasiekimus skaičiavimo pajėgumų srityje. 

Kibernetinis saugumas

Svarbūs protokolai, kurie apima visus techninius standartus, priemones ir procedūras, užtikrinančias visapusišką saugumą. Savo nekintantį požiūrį į rinkai siūlomas platformas ir produktus galime suformuluoti kaip „projektuojant užtikrintas saugumas“.

 

Mūsų užmojai kuria išmanumą

Savo užmojais modernizuoti „daiktų internetą“ mes skiriamės nuo kitų sprendimų tiekėjų, kuriems trūksta išsamių žinių.

Duomenų bendrinimas bendrovėje yra labai svarbi išmaniosios energijos idėjos pritaikymo dalis. Mes efektyviai išnaudojame savo užmojus dalindamiesi žiniomis, sukauptomis iš savo pagrindinių sričių, – elektrinių, hidraulinių sistemų, sprendimų aviacijai ir kosmosui bei automobiliams – visoje „Eaton“ verslo sistemoje: skirtingose verslo srityse vykdomi procesai leidžia mums dalytis geriausia patirtimi ir sinergija. Nors kai kurie dalyviai turi patirties, pavyzdžiui, elektros srityje, jie neturi galimybių naudotis duomenis, gautais iš automobilių ar hidraulinių sistemų sričių. 
Mūsų bendros žinios, tarptautinė aprėptis ir ištekliai padeda mums sparčiau kurti savo klientams įspūdingesnes naujoves. 

Keitimasis informacija bendrovėje „Eaton“ yra išmaniosios energijos pagrindas.

Kaip veikia mūsų „daiktų internetas“

Pasižiūrėkite, kaip bendros žinios, sukauptos skirtingose srityse, leidžia kurti vienas efektyviausių ir lanksčiausiai veikiančių rinkoje „daiktų interneto“ naujovių.  

Automobiliai

„IntelliConnect“: Teikia diagnostinę ir prognozuojamą analitinę informaciją per pavarų kodus, variklio apkrovos ciklus ir informaciją apie reljefą, kad tikruoju laiku informuotų sunkvežimių vairuotojus ir transporto priemonių savininkus apie transporto priemonės problemas.

Duomenų centrai

„PredictPulse“: Visą parą veikianti prognozuojamosios stebėsenos paslauga, skirta „Eaton“ nepertraukiamojo maitinimo sistemoms, seka ir kas 15 minučių siunčia parametrus ir informaciją apie galimus pavojus, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas duomenų centro darbas. 

Mikrotinklai

Atspari energija:  Nepriklausomai nuo to, ar yra prijungtas prie tinklo, mūsų „Power Xpert Energy Optimizer“ valdiklis stebi ir reguliuoja kiekvieną energijos aspektą. Valdiklis yra prijungtas prie energijos infrastruktūros ir vietos elektros energijos tinklo pasitelkus atvirus protokolus. Dėl diagnostinės, prognozuojamosios ir privalomosios duomenų analizės ir modelių tinklai gali veikti sudėtingomis sąlygomis. 

Mašinos

Hidraulinės strėlės stabilumo kontrolė: Strėlės stabilumo kontrolės sistema naudoja įdiegtus jutiklius, padedančius išvengti strėlės šuolių. Sistema mikroprocesoriais ir išskirtiniais kompiuterizuotais algoritmais aptinka vibracijas ir automatiškai stabilizuoja cilindro ir visos strėlės padėtį. 

Miestai

Susietas apšvietimas: Mechaniniai apšvietimo tvirtinamieji elementai, kurie valdikliais ir duomenimis didina pastato, verslo ir bendruomenės veiklos efektyvumą. Vartotojai gali valdyti apšvietimą ir spręsti sudėtingiausias problemas naudodamiesi stebėjimo ir ryšių funkcijomis, įdiegtomis į tvirtinamuosius elementus.
2017 m. lapkričio mėnesį „Navigant Research“ paskelbė, kad „daiktų interneto“ apšvietimo sprendimų rinka išaugs nuo  651,1 mln. JAV dolerių 2017 metais iki 4,5 mlrd. JAV dolerių  2026 metais. Savo paskutinėje  ataskaitoje „Navigant Research Leaderboard: IoT for Lighting“ bendrovę „Eaton“ ji įvardijo kaip pagrindinį tendencijas kuriantį „daiktų interneto“ apšvietimo rinkos dalyvį.
  • Pasiryžę leisti svarbiems dalykams vykti.*

    *Energijos poreikis nuolat auga, o tai turi įtakos tam, kaip mes kuriame ir gaminame skaitmeniniam pasauliui skirtus sprendimus.

Bendrovėje „Eaton“ šūkis „leidžiame svarbiems dalykams vykti“ atspindi jos mąstyseną.

Esame pasiryžę didinti efektyvumą, kurti saugesnius namus ir darbo vietas, taip pat padėti sau ir jums priimti geriau pagrįstus sprendimus. Duomenys, kuriuos padedame jums generuoti ir analizuoti praktinėms įžvalgoms kurti, yra modernaus ir išmanesnio verslo pagrindas. Tai yra išmanioji energija.