Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Ginčų sprendimas

Laikydamasi ES-JAV ir Šveicarijos-JAV duomenų apsaugos susitarimo „privatumo skydas“ principų, korporacija „Eaton“ įsipareigoja spręsti skundus apie darbuotojų asmens duomenų privatumą, rinkimą ir naudojimą. „Eaton“ ištirs ir bandys išspręsti skundus ir ginčus dėl darbuotojų asmens duomenų naudojimo ir atskleidimo pagal šį Pranešimą.

Asmenys, turintys užklausų ar skundų dėl šio Privatumo pranešimo ar bet kokių su duomenų apsauga ir privatumu susijusių klausimų, pirmiausia turėtų kreiptis į bendrovę „Eaton“ adresu:

„Eaton“
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122


arba

el. paštu dataprotection@eaton.com

Korporacija „Eaton“ įsipareigoja bendradarbiauti su ES duomenų apsaugos institucijomis (DAI) spręsdama ir su žmogiškaisiais ištekliais, ir ne su žmogiškaisiais ištekliais susijusias užklausas. Korporacija „Eaton“ įsipareigoja bendradarbiauti su Šveicarijos federaliniu duomenų apsaugos ir informacijos komisaru spręsdama klausimus dėl žmogiškųjų išteklių duomenų, gautų iš Šveicarijos, naudojimo darbo santykių kontekste.

Tais atvejais, kai Darbuotojas negali išspręsti savo problemos per Įmonės pasaulinės duomenų apsaugos ir privatumo biurą, Darbuotojas gali susisiekti su ES duomenų apsaugos institucijomis (DAI). Tais atvejais, kai Darbuotojas negali išspręsti savo problemos, susijusios su žmogiškųjų išteklių duomenų, gautų iš Šveicarijos, naudojimu darbo santykių kontekste, per Įmonės pasaulinių duomenų apsaugos ir privatumo biurą, darbuotojas gali susisiekti su Šveicarijos federaliniu duomenų apsaugos ir informacijos komisaru.

Raskite daugiau informacijos apie ES duomenų apsaugos institucijas toliau pateiktoje nuorodoje:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Esant tam tikroms aplinkybėms, išsamiau aprašytoms „privatumo skydo“ svetainėje (https://www.privacyshield.gov), darbuotojai gali pasitelkti privalomąjį arbitražą, kai nepavyksta išspręsti ginčo naudojant kitas ginčų sprendimo procedūras.

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų ar komentarų dėl šio pranešimo, taip pat dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis:
Raštu adresu:
„Eaton“
Kam: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Pasirinkite temą, kad sužinotumėte daugiau