Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Tarptautinis duomenų perdavimas, informacija apie „privatumo skydą“

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti ir tvarkomi šalyse, kurioje jūs negyvenate.  Tokiose šalyse gali būti taikomi kiti duomenų apsaugos ir privatumo įstatymai.

Kita vertus, mes ėmėmės atitinkamų apsaugos priemonių, kad galėtumėte reikalauti, jog jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal šio Pranešimo nuostatas. Tai apima prievolę laikytis Europos Komisijos standartinių sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu tarp mūsų grupės bendrovių, tipinių sąlygų, pagal kurias visos grupės bendrovės privalo apsaugoti asmens duomenis, kuriuos jos gauna iš Europos ekonominės erdvės (EEE), pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos įstatymus. 

Be to, „Eaton Corporation“  (ir toliau išvardytos su ja susijusios JAV įmonės) vadovaujasi ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV duomenų apsaugos susitarimo principais (įskaitant papildomus principus), nustatytais JAV Komercijos departamento, dėl asmens duomenų, perduodamų iš Europos Sąjungos ir (arba) Šveicarijos į Jungtines Amerikos Valstijas, rinkimo, naudojimo ir saugojimo.

„Eaton Corporation“ patvirtino, kad ji laikosi „privatumo skydo“ principų dėl pranešimo, pasirinkimo, atsakomybės dėl tolesnio perdavimo, apsaugos, duomenų vientisumo ir tikslo apribojimo, prieigos, išteklių, įgyvendinimo ir atsakomybės. Esant prieštaravimams tarp šio Privatumo pranešimo ir „privatumo skydo“ principų, pirmenybė teikiama „privatumo skydo“ principams.

Federalinė prekybos komisija (FPK) yra įgaliota tirti „Eaton Corporation“ veiklą ir užtikrinti jos atitiktį. Atsižvelgdama į tai, FPK patvirtina, kad „Eaton Corporation“ laikosi septynių JAV Komercijos departamento nustatytų ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimo „privatumo skydo“ principų dėl Europos Sąjungoje surinktų asmens duomenų.

Jei norite sužinoti daugiau apie „privatumo skydo“ programą, „privatumo skydo“ principus ar susipažinti su mūsų sertifikavimo puslapiu, apsilankykite JAV Komercijos departamento „privatumo skydo“ puslapyje, spustelėdami šią nuorodą: http://www.commerce.gov/privacyshield/


Su „Eaton Corporation“ susijusios JAV veikiančios įmonės:

„Azonix Corporation“
„Bussmann International Holdings, LLC“
„Bussmann International, Inc.“
„Cannon Technologies, Inc.“
„CBE Services, Inc.“
„Chagrin Highlands III Ltd.“
CLS Holdings LLC
„Cooper B-Line, Inc.“
„Cooper Bussmann, LLC“
„Cooper Crouse-Hinds MTL, Inc.“
„Cooper Crouse-Hinds, LLC“
„Cooper Electrical International, LLC“
„Cooper Enterprises LLC“
„Cooper Finance USA, Inc.“
„Cooper Industries International, LLC“
„Cooper Industries, LLC“
„Cooper Interconnect, Inc.“
„Cooper Lighting, LLC“
„Cooper Notification, Inc.“
„Cooper Power Systems, LLC“
„Cooper Technologies Company“
„Cooper Wheelock, Inc.“
„Cooper Wiring Devices, Inc.“
„Eaton Aeroquip LLC“
„Eaton Aerospace LLC“
„Eaton Ann Arbor LLC“
„Eaton Electric Holdings LLC“
„Eaton Holding LLC“
„Eaton Hydraulics LLC“
„Eaton Leasing Corporation“
„EIC Holding GP III“
„EIC Holding GP IV“
„EIC Holding IV LLC“
„EIC Holding V LLC“
„EIC Holding VI LLC“
„Illumination Management Solutions, Inc.“
Innovative Switchgear IP LLC
Innovative Switchgear Solutions, Inc.
„McGraw-Edison Development Corporation“
„MTL Instruments LLC“
„MTL Partners II, Inc.“
„MTL Partners, Inc.“
„Standard Automation & Control LP“
„Sure Power, Inc.“
„Wright Line Holding, Inc.“
„Wright Line LLC“
„Eaton Industries IX LLC“
„Eaton Industries VIII LLC“
„Eaton Industries XVI LLC“
„Eaton Industries (Philippines), LLC“
Eaton Industries Middle East, LLC
„Cooper Industries South Africa, LLC“
„Cooper Industries Vietnam, LLC“
„Cooper Industries Poland, LLC“
„Eaton Automated Transmission Technologies Corporation“

Ginčų sprendimas

Laikydamasi ES-JAV ir Šveicarijos-JAV duomenų apsaugos susitarimo „privatumo skydas“ principų, „Eaton Corporation“ įsipareigoja nagrinėti skundus dėl darbuotojų asmens duomenų privatumo, rinkimo ar naudojimo. „Eaton“ tiria ir deda pastangas nagrinėti skundus ir ginčus dėl darbuotojų asmens duomenų naudojimo ir atskleidimo pagal šį Pranešimą.

Norėdami pateikti užklausą ar skundą dėl šio Privatumo pranešimo ar bet kokiu kitu su duomenų apsauga ir privatumu susijusiu klausimu, asmenys pirmiausia turėtų kreiptis į bendrovę „Eaton“ adresu:

„Eaton“
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122


arba

el. paštu dataprotection@eaton.com

„Eaton Corporation“ įsipareigoja bendradarbiauti su ES duomenų apsaugos institucijomis (DAI) atsakydama į su žmogiškaisiais ištekliais susijusias ir kitokias užklausas. Spręsdama klausimus, susijusius su žmogiškųjų išteklių duomenų, gautų iš Šveicarijos, naudojimu darbo santykių kontekste, „Eaton Corporation“ įsipareigoja bendradarbiauti su Šveicarijos federaliniu duomenų apsaugos komisaru.

Jeigu darbuotojas negali išspręsti savo problemos per Įmonės pasaulinės duomenų apsaugos ir privatumo biurą, jis gali kreiptis į ES duomenų apsaugos instituciją (DAI). Jeigu darbuotojas negali išspręsti savo problemos, susijusios su žmogiškųjų išteklių duomenų, gautų iš Šveicarijos, naudojimu darbo santykių kontekste per Įmonės pasaulinių duomenų apsaugos ir privatumo biurą, darbuotojas gali kreiptis į Šveicarijos federalinį duomenų apsaugos ir informacijos komisarą.

Daugiau informacijos apie ES duomenų apsaugos institucijas pateikta šiuo adresu:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Tam tikromis aplinkybėmis, išsamiau aprašytoms „privatumo skydo“ svetainėje (https://www.privacyshield.gov), jeigu nepavyksta išspręsti ginčo kitomis ginčų sprendimo priemonėmis, darbuotojai gali kreiptis į arbitražą, kurio sprendimas yra privalomas.

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų ar komentarų dėl šio Pranešimo, taip pat dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su mumis:
Raštu adresu:
„Eaton“
Kam: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122

Pasirinkite temą, kad sužinotumėte daugiau