Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Atsakingas naudingųjų iškasenų, išgaunamų konflikto regionuose, pirkimas

Bendrovės „Eaton“ sėkmei nėra nieko svarbiau už etines vertybes ir deramai vykdomą verslą. Šie principai taip pat taikomi bendrovės „Eaton“ tiekėjams ir mūsų bendrai vykdomai tiekimo grandinės aprūpinimo veiklai.

„Eaton“ yra pasiryžusi užtikrinti, kad mūsų gaminiuose nebūtų iškasenų iš konflikto regionų – į alavą, tantalą, volframą ir auksą ištirpintų mineralų, gaunamų iš subjektų, tiesiogiai ar netiesiogiai finansuojančių konfliktą Kongo Demokratinėje Respublikoje arba gretimose šalyse. Bendrovės „Eaton“ atsidavusi valdymo komanda, prižiūrima vyresniosios vadovybės, imasi veiksmų, kad mūsų tiekimo grandinėje būtų taikomi atsakingos pirkimo veiklos principai.

Bendrovė „Eaton“ remia įvairių suinteresuotųjų šalių iniciatyvas, tokias kaip Atsakingo naudingųjų iškasenų pirkimo iniciatyva, kuria siekiama paskatinti pasaulinių tiekimo grandinių atsakomybę ir skaidrumą. Šiomis priemonėmis bendrovė „Eaton“ vykdo ir viršija įstatymų, vartotojų ir visuomenės lūkesčius ir svariai prisideda prie tvirtesnio pramonės sprendimo remti su konfliktu nesusijusių naudingųjų iškasenų atsakingą pirkimą iš konfliktinių zonų ir tiekimo grandines.

Bendrovės „Eaton“ naudingųjų iškasenų pirkimo iš konflikto regionų politika

„Eaton“ yra pasiryžusi užtikrinti, kad mūsų gaminiuose nebūtų iškasenų iš konflikto regionų – į alavą, tantalą, volframą ir auksą ištirpintų mineralų, gaunamų iš subjektų, tiesiogiai ar netiesiogiai finansuojančių konfliktą Kongo Demokratinėje Respublikoje arba gretimose šalyse.

Bendrovė „Eaton“ ketina laikytis visų Dodo ir Franko įstatymo 1502 skyriaus reikalavimų, pagal kuriuos bendrovė „Eaton“ privalo atlikti išsamų tokių naudingųjų iškasenų kilmės patikrinimą ir atskleisti tokio patikrinimo rezultatus.

Bendrovė „Eaton“ reikalauja savo teikėjų:

  • atlikti deramą savo atitinkamų tiekimo šaltinių patikrinimą, kad nustatytų, ar mums parduodamuose produktuose yra alavo, tantalo, volframo ir aukso, ir, jei taip, kokia jų dalis yra įsigyta iš lydyklų, nesusijusių su konfliktais;
  • pranešti bendrovei „Eaton“ tokio deramo patikrinimo rezultatus, kad bendrovė „Eaton“ galėtų vykdyti savo teisines prievoles ir politikos tikslus; ir
  • įsipareigoti neremti "konfliktų" dabar ir ateityje, kad visi tokie metalai būtų perkami tik iš lydyklų, nesusijusių su konfliktais.