Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Pardavimas bendrovei „Eaton“

Mūsų tiekėjai siekia naujovių ir yra pasiryžę nuolat tobulinti savo veiklą. Drauge mes svarstome visus aspektus, susijusius su kainų mažinimu, atliekų šalinimu ir efektyvumo didinimu nuolat kintančioje pasaulinėje aplinkoje.

Pardavimas bendrovei „Eaton“

Būdami integruota bendrove mes išnaudojame savo dydį, stiprybę ir apimtį pasitelkdami bendrus įrankius ir procesus, kuriais įgyvendiname pokyčius ir sparčiai pritaikome geriausią praktiką visos organizacijos mastu. Šiuo tikslu tiekimo grandinės valdymo (TGV) grupė aktyviai dalyvauja didinant pelningumą ir skatinant pertvarkyti ir konsoliduoti mūsų veiklą pasauliniu lygiu.

Tiekėjų įvairovė

Mes manome, kad suteikus vienodas galimybes įvairioms verslo įmonėms konkuruoti dėl mūsų verslo, laimi ir bendrovė „Eaton“, ir mūsų bendruomenės.

Vykdyti verslą deramai

Bendrovės „Eaton“ darbuotojai ir tiekėjai yra asmeniškai atsakingi kurti ir palaikyti saugią ir etišką darbo aplinką.