Kad intelekts ir jaudas virzītājspēks

Uzziniet vairāk par lietu interneta (IoT) iespējām efektivitātes un produktivitātes veicināšanai. Mēs uzskatām, ka progresu un uzlabojumus veicina vieda elektroenerģijas pārvaldība, un mēs ieguldām personālresursos un tehnoloģijās, lai ieviestu novatoriskus risinājumus, kas ietekmēs jūsu produktus, procesus un peļņu.

Mūsdienu barošanas pārvaldības inovācijas ir būtiski uzlabojušas veidu, kā cilvēki dzīvo, strādā un izklaidējas.

Viedo digitālo tehnoloģiju progress ir mainījis pasauli. Tas, ko varam darīt šodien, pārspēj to, ko esam darījuši, un ir tikai daļa no tā, ko spēsim paveikt rīt. Tā pamatā ir viss, kas rada, apkopo un apstrādā datus.

Mēs uzņēmumā Eaton esam pieņēmuši digitālo pasauli un mūsu lomu tajā, proti, pārskatīt inovācijas. Mēs izmantojam tehnoloģijas, lai uzlabotu mūsu klientu pieredzi un iedvesmotu mūsu darbiniekus ar digitāliem rīkiem, tādējādi veicinot produktivitāti. Mēs tieši iesaistāmies Industry 4.0 projektā, izmantojot mākslīgo intelektu un modernas iekārtas mūsu rūpnīcās un izstrādājot tehnoloģijas, kas palīdzētu mūsu klientiem darīt to pašu. Un mēs veidojam ieskatus, kas nepieciešami, lai jūs varētu pieņemt labākus lēmumus, izmantojot vairāk tādu produktu un pakalpojumu, kuros ir iebūvēts lietu internets (IoT).

Mēs uzskatām, ka mūsu pasaulē progresu un uzlabojumus veicina vieda elektroenerģijas pārvaldība, un mēs ieguldām personālresursos un tehnoloģijās, lai ieviestu novatoriskus risinājumus, kas ietekmēs jūsu produktus, procesus un gala rezultātus. 

Advancing IoT innovations that keep us connected

In today's world, the internet of things touches people's lives every day. From online shopping to industrial manufacturing, see how Eaton supports this critical ecosystem that helps keep you connected to the things that matter. 

Intelligent Power: How our IoT thinking advances power management

Lielu datu apjomu un IoT laikmetā digitālā savienojamība pastāv visās ražošanas telpās, elektrotīklā, ēkās, veselības aprūpes iestādēs, transportā un mājās. Mēs izstrādājam jaunus viedās elektroenerģijas risinājumus, kas apkopo datus, mācās un sniedz praktiskus ieskatus energopatēriņa un nepārtrauktības optimizēšanai. 

Mēs radām “lietas”, kas veido lietu internetu. Mūsu elektriskie, kosmonautikas un aviācijas, hidrauliskie un transportlīdzekļu produkti un pakalpojumi tiek radīti datu izcelsmes vietā. Un ar šiem datiem mēs palīdzam jums darboties efektīvāk nekā jebkad agrāk. 

Mēs ieviešam viedo elektroenerģiju dzīvē, izmantojot trīs galvenos pīlārus: 

thinking-blue-icon.png

We bring Intelligent Power to life through three key pillars:

Aktīvi un sensori

Mēs aprīkojam savus produktus ar sensoriem un sensoru tehnoloģijām, lai sīki analizētu jaudas pamata sastāvu neatkarīgi no tā, vai tā ir elektriskā jauda, hidrojauda vai mehāniskā jauda. Tā kā mēs vislabāk zinām, kā mūsu produkti ir ekspluatējami un uzturami un mums ir padziļinātas zināšanas par jūsu lietošanas vajadzībām, mēs panākam lielāku progresu produktivitātes un izmaksu efektivitātes ziņā. 

Datu zinātne

Neapstrādātiem datiem ir ierobežota vērtība. Tieši šo datu pārveidošana par izmantojamiem ieskatiem palīdz mūsu klientiem samazināt viņu ekspluatācijas izmaksas, paaugstina efektivitāti un maksimāli palielina darbspējas laiku. Mēs izmantojam digitālos modeļus jeb “digitālos dvīņus”, lai atdarinātu fiziskos aktīvus reālajā pasaulē. Tas ļauj mums ātri izstrādāt, būvēt un testēt risinājumus virtuāli pirms lielu kapitālietilpīgu risinājumu ieviešanas. Tad mēs iegūstam zināšanas no šiem "digitālajiem dvīņiem", kas palīdz nodrošināt informāciju jaunu produktu izstrādes procesā. 

Savienošanas ierīces

Mēs paļaujamies uz vispārējiem protokoliem un infrastruktūrām, lai nosūtītu un saņemtu datus. Lai gan mūsu apkalpotajos tirgos pastāv daudz procesu, mēs joprojām attiecamies skeptiski pret mākoni un tā pakalpojumiem. Mēs cenšamies izstrādāt komunikācijas platformas pieeju, kas ir atvērta, pielāgojama un droša, pārveidojot sistēmu, lietu, cilvēku un procesu savstarpējās mijiedarbības veidu. Mēs arī sadarbojamies ar jūsu partneriem, lai palielinātu pielāgojamību un atvieglotu atbilstību.  

Mēs uzskatām, ka mūsu pasaulē darbību veicina viedā elektroenerģijas pārvaldība.

Ramanath Ramakrishnan, Chief Technology Officer

How data insights can breathe new life into installed products

Using IIoT-enabled devices to collect and transform data into clear insights gives you the information needed to continually make better decisions faster. The information collected and analyzed by our products helps you optimize processes across the board to increase their overall value throughout an extended product lifecycle. With our Intelligent Power solutions, you and your customers can depend on a lower total cost of ownership and a healthier bottom line.

Our digital expertise and Intelligent Power solutions let us help you:

  • Generate the raw data you need to develop insights
  • Better understand your power use to create better business models
  • Develop and deploy enhanced data-driven solutions
cloud-data-grey-icon.jpg

Informācijas plāna nodrošināšana

Tā kā IoT vide attīstās ātri, mēs skeptiski attiecamies pret platformas izmantošanu. Mēs ziņojam par datiem, izmantojot galvenās programmas, kas uzskatāmas par labākajām mūsdienu tehnoloģiju vidū, ļaujot mums vieglāk pielāgot risinājumus jūsu vajadzībām. 

User experience (UX)

Visualization tools that use generated data to provide easy-to-use, consistent experiences across mobile devices, digital control screens and web-based apps. 

Cloud platform

Services that allow us to consistently pull information from assets, store and analyze it and share it with customers.

 

Embedded systems

Hardware and software packages that help us take advantage of the latest in computing power as it becomes available. 

Mūsu plašās zināšanas ir intelekta virzītājspēks

When it comes to IoT innovation, our scale sets us apart

Mūsu kopīgās zināšanas apvienojumā ar mūsu globālo sasniedzamību un resursiem palīdz mums ātrāk realizēt lielākas, inovācijas mūsu klientiem. 

Informācijas apmaiņa visā uzņēmumā Eaton ir viedās elektroenerģijas pamatā.

Mūsu IoT iespējas darbībā

Skatiet, kā dalīšanās pieredzē mūsu jomās palīdz ieviest efektīvākās un daudzveidīgākās IoT inovācijas šodienas tirgū.  

The path to Intelligent Power

IntelliConnect: Provides diagnostics and predictive analytics through transmission codes, engine duty cycles and terrain information to notify truck drivers and fleet owners in real time of the severity of issues with a vehicle.
large-icon-assets.jpg

Data centers

PredictPulse: A 24/7 predictive monitoring service for Eaton’s uninterruptible power systems that tracks and sends parametric data and real-time alarm information every 15 minutes to help ensure data center uptime. 
power-button-large-blue-icon.jpg

Microgrids

Resilient power: Whether on- or off-grid, our Power Xpert Energy Optimizer controller monitors and regulates every aspect of power. The controller is connected to an energy infrastructure and the utility grid via open protocols. Through diagnostics, predictive and prescriptive analytics and models, grids can operate under challenging conditions. 
large-blue-icon-migrogrid

Machinery

Hydraulic boom stability control: This boom stability control system uses onboard sensors to prevent “boom bounce,” detecting vibrations with microprocessors and unique computerized algorithms to automatically stabilize cylinder position and the entire boom structure. 
large-blue-icon-crain

Cities

Savienots apgaismojums: fiziskas apgaismes ierīce, kas palielina ēku, uzņēmuma un kopienas darbības efektivitāti, izmantojot vadības un datu risinājumus. Lietotājs kontrolē gaismu un risina augstas sarežģītības problēmas, izmantojot sensoru un komunikācijas funkcijas, kas atrodamas apgaismes ierīces iekšpusē.
2017. gada novembrī Navigant Research paziņoja — ir gaidāms, ka IoT apgaismojuma risinājumu tirgus pieaugs no 651,1 miljona ASV dolāru 2017. gadā līdz 4,5 miljardiem ASV dolāru 2026. gadā. Viņu jaunākajā ziņojumā “Navigant Research Leaderboard: IoT for Lighting” (Navigant Research vadošo uzņēmumu saraksts: IoT izmantošana apgaismojumam) Eaton tika nosaukts par vienu no vadošajiem ietekmētājiem attiecībā uz IoT izmantošanu apgaismojumam.
  • Apņemšanās rūpēties par būtiskāko.*

    * Attīstības iespējām ir jāpaplašinās, un attīstība ietekmē risinājumu izstrādi un ražošanu digitālajā pasaulē.

Uzņēmumā Eaton mūsu rūpes par būtiskāko ir domāšanas veids.

Tā ir mūsu apņemšanās palielināt efektivitāti, veidot drošākus mājokļus un darbavietas, kā arī palīdzēt pašiem sev un jums pieņemt labāk izsvērtus lēmumus. Dati, ko mēs varam jums palīdzēt ģenerēt un analizēt, lai veidotu praktiskus ieskatus, kalpo kā pamats modernākiem un gudrākiem uzņēmumiem. Tā ir viedā elektroenerģija.