Politikas un paziņojumi

Visur, kur Eaton veic uzņēmējdarbību, mēs esam apņēmušies īstenot pareizu uzņēmējdarbības praksi, kas aptver ētikas standartus mūsu darbiniekiem, atbildību par vidi mūsu darbības vietās, taisnīgu attieksmi pret darbiniekiem un viņu veselību un drošību, kā arī atbalstu vietējām kopienām, kurās mēs dzīvojam un strādājam.