Atbildīga konfliktu zonu izrakteņu ieguve

Lai Eaton gūtu vispārējus sasniegumus, nekas nav svarīgāks par uzņēmuma ētikas vērtībām un pareizu uzņēmējdarbības praksi. Šie principi attiecas arī uz Eaton prasībām piegādātājiem un mūsu piegādes ķēdes resursu ieguves praksēm, par ko mēs uzņemamies savstarpēju atbildību.

 

Eaton ir apņēmies nodrošināt, ka mūsu produkti nesatur konfliktu zonu izrakteņus. Tie ir izrakteņi, kas tiek kausēti alvā, tantalā, volframā un zeltā un ir iegūti no organizācijām, kuras tiešā vai netiešā veidā finansē konfliktus Kongo Demokrātiskajā Republikā vai blakus esošajās valstīs. Mērķtiecīgā Eaton vadības komanda, kuru pārrauga augstākā līmeņa vadītāji, strādā, lai tiešā veidā nodrošinātu mūsu piegādes ķēdē par atbildīgu resursu ieguves praksi.

 

Uzņēmums Eaton ir iesaistījies tādās daudzpusējās ieinteresēto pušu iniciatīvās kā Atbildīgas izrakteņu ieguves iniciatīva (Responsible Minerals Initiative), kas vērsta uz pilnīgu atbildības un pārredzamības palielināšanu piegādes ķēdēs visā pasaulē. Ar šādu darbību palīdzību Eaton sasniedz un pārspēj rezultātus, ko sagaida klienti un sabiedrība un kas atbilst likumdošanai. Tas ir arī svarīgs faktors plašākiem rūpniecības risinājumiem, lai atbalstītu izrakteņu ieguvi un piegādes ķēdes no konfliktiem brīvās zonām.

Eaton konfliktu zonu izrakteņu politika

Eaton ir apņēmies nodrošināt, ka pārdotajos produktos nav izmantoti "konfliktu zonu izrakteņi". Tie ir izrakteņi, kas kausēti alvā, tantalā un volframā un zeltā un ir iegūti no organizācijām, kuras tiešā vai netiešā veidā finansē konfliktus Kongo Demokrātiskajā Republikā vai blakus esošajās valstīs.

 

Uzņēmums Eaton ir arī stingri apņēmies ievērot Doda-Frenka (Dodd-Frank) likuma 1502. panta prasības. Tas nozīmē, ka Eaton jāveic uzticamības pārbaude attiecībā uz šādu izrakteņu avotiem, un pārbaudes rezultāti jāpublicē.

 

Eaton piegādātājiem piemēro šādas prasības:

  • veikt pietiekamu uzticamības pārbaudi to piegādes ķēdēs, lai noteiktu, vai pārdotie produkti satur alvu, tantalu, volframu un zeltu, un ja satur, vai un kādā apmērā šie metāli iegūti no metāllietuvēm, kas atrodas no konfliktiem brīvās zonās;
  • ziņot uzņēmumam Eaton par šādas uzticamības pārbaudes rezultātiem, lai nodrošinātu Eaton atbilstību uzņēmuma juridiskajām saistībām un politikas mērķiem;
  • apņemties būt vai kļūt par piegādātājiem, kas neiegūst "resursus konfliktu zonās", lai jebkādi šāda veida metāli tiktu iegūti no metāllietuvēm, kas atrodas no konfliktiem brīvās zonās.