Mēs rūpējamies par veselīgu planētu.*

Mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir atstāt nākamajām paaudzēm nedaudz „zaļāku” pasauli. Un mēs to varam panākt. Bet tikai tad, ja visi strādāsim kopā. Tieši tas ir svarīgi mūsu darbiniekiem un klientiem. Un nākamajām paaudzēm.

Pasaule mainās, un mēs esam daļa no atbildes

Katru dienu mums tiek atgādināts, ka pasaule pārvēršas: digitalizācija, lietu internets, trīsdimensiju drukāšana, transporta nozares elektrifikācija un daudz citu faktoru. Līdz 2030. gadam lielākā daļa cilvēku dzīvos pilsētās, radot spriedzi esošajai infrastruktūrai, kas nespēj pietiekami strauji vai ilgtspējīgi augt, lai pielāgotos. Un pieaugošais vidusslānis, kas aptver vairāk nekā 5 miljardus cilvēku, palielinās pieprasījumu pēc precēm un pakalpojumiem ierobežotu resursus apstākļos, tādējādi arī palielinot oglekļa dioksīda emisiju uz vienu iedzīvotāju. 

Mēs strādājam, lai pozitīvi ietekmētu vidi, vienlaikus palīdzot atrisināt aktuālos klimata jautājumus.

Pasaule būs siltāka un blīvāk apdzīvota, radot jaunus dzīves un vides kvalitātes izaicinājumus. Un tehnoloģiju attīstība kļūs arvien straujāka. Ņemot vērā 125 miljardus viedo ierīču, nepieciešamība pēc elektroenerģijas ievērojami pieaugs.

Mēs redzam trajektoriju. Un zinām, ka varam rosināt izmaiņas jau šodien ar radīto produktu, pieņemto lēmumu un veikto darbību palīdzību.  Mēs, ikviens Eaton darbinieks, veltām sevi, lai veidotu labāku nākotni planētai un tās iedzīvotājiem.

 

Mūsu vīzija ir uzlabot dzīves un vides kvalitāti, izmantojot energovadības tehnoloģijas un pakalpojumus.

Notiekot transformācijai, mēs būsim daļa no risinājuma. Mūsu mērķis ir atstāt veselīgāku planētu šodienas un rītdienas paaudzēm.  Mēs strādājam, lai pozitīvi ietekmētu vidi, vienlaikus palīdzot atrisināt aktuālos klimata jautājumus. Tālāk norādītie un citi piedāvājumi palīdz realizēt mūsu redzējumu visām ieinteresētajām pusēm, vienlaikus radot ilgtspējīgu vērtību akcionāriem.

  • Elektromobilitātes risinājumi, kas  palīdz pamatiekārtu ražotājiem iekļaut hibrīda un elektriskos transportlīdzekļus viņu transporta piedāvājumos
  • Mikrotīkla tehnoloģija, kas palīdz piegādāt tīru, uzticamu un pielāgojamu enerģiju
  • Sadzīves automatizācija, kas ļauj mājsaimniecībām pieņemt gudrākus lēmumus par elektroenerģiju
  • Enerģijas uzkrāšana, kas optimizē atjaunojamos energoresursus un palīdz sasniegt ilgtspējības mērķus
  • Viedās elektroenerģijas risinājumi, kas apkopo datus, mācās un sniedz praktiskus ieskatus, lai optimizētu energopatēriņu un darbības nepārtrauktību
  • Vieglās daļas un komponenti, kas izgatavoti no progresīviem materiāliem, lai mazinātu degvielas patēriņu


Padarot mūsu pievienotās vērtības veidošanas ķēdi ilgtspējīgāku

Tas nav tikai jautājums par to, ko mēs veidojam, bet mēs to darām.  Mēs cenšamies gudri izmantot materiālus, novērst tādu vielu izmantošanu, kas rada bažas un ir noteiktas vairākos regulējumos visā pasaulē, un ņemt vērā nolietoto produktu ietekmi uz vidi. Savās darbībās mēs koncentrējamies uz energoefektivitāti, atjaunojamajiem energoresursiem un ūdeni taupošiem risinājumiem. Vairāk nekā 120 mūsu ražotnēm nav poligonos apglabājamu atkritumu. Mēs esam apņēmušies noteikt zinātniski pamatotu mērķi attiecībā uz mūsu siltumnīcefekta gāzu emisijām un pārbaudīt jaunākās ražošanas metodes, piemēram, trīsdimensiju drukāšanu un diskrēto notikumu simulācijas, lai palielinātu produktivitāti, vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi. Mūsu darbību prasības tiek paziņotas arī visiem mūsu piegādātājiem, un mēs strādājam, lai veidotu spēcīgas attiecības ar viņiem un palielinātu šo prasību izpildes efektu.


Iesaistot mūsu darbiniekus, mēs ieguldām kopienās

Lai radītu novatoriskus produktus, mums jāpiedāvā vislabākā darba vide mūsu cilvēkiem. Mūsu apņemšanās nodrošināt darbinieku drošību un veselību atspoguļo mūsu pārliecību, ka visas traumas ir iespējams novērst jau iepriekš, un mēs ieviešam īpašus principus, lai stiprinātu savu nulles incidentu drošības kultūru. Mēs rūpējamies par to, lai nodrošinātu jēgpilnu un saistošu darbu saviem darbiniekiem, un nodrošinām, ka mūsu kultūra ļauj viņiem katru dienu pilnībā paust viņu potenciālu. Motivēts, iekļaujošs un daudzveidīgs darbaspēks ir Eaton prioritāte, un mēs atbalstām un apmācām savus darbiniekus attiecībā uz pārmaiņām, kuras saskatām nākamajās desmitgadēs. Eaton saimē ietilpst arī kopienas, kurās mēs strādājam, un mūsu darbinieki atrota piedurknes, lai krāsotu, celtu, remontētu, tīrītu, stādītu, mācītu un darītu daudz ko citu. Kad notiek ļaunākais, piemēram, kā pagājušā gada viesuļvētras un citas katastrofas, mēs mobilizējam iespējas un vēlmi palīdzēt, ne tikai palīdzot katastrofu seku likvidēšanā, bet arī sniedzot pakalpojumus un palīdzību uz vietas.

Savā 2017. gada ilgtspējības ziņojumā aicinām jūs aplūkot daudzos veidus, kādos mēs uzlabojam dzīves kvalitāti un vidi, izmantojot energovadības tehnoloģijas un pakalpojumus.

20
%
By 2025, our goal is to reduce our GHG emissions by 20% from 2015 levels
100
%
By 2030 our goal is to have all of our manufacturing sites zero waste-to-landfill certified
$584m
The amount we invested in 2018 to accelerate innovation across our portfolio of products

Iepazīstieties ar mūsu galvenajām ilgtspējības tēmām

Aligning with the United Nations Sustainable Development Goals

Our work aligns closely with the United Nations Sustainable Development Goals, which were created to achieve a better and more sustainable future for all.

For example, as demand on the power grid increases, we’re helping municipalities and utilities optimize power efficiency and distribution, including clean energy from solar and wind. With increases in global population of about 82 million people per year, food production—from field to table—will need to be more efficient, minimizing waste while improving food safety. And, working with many of the world’s largest manufacturers, we help make air and land transportation operate more efficiently and safely, while consuming fewer resources.

lgbt-best-place-to-work-award
Named to 100 Best Corporate Citizens list for 11th consecutive year by Corporate Responsibility Magazine
fortune-worlds-most-admired-company
FORTUNE Magazine “2018 World’s Most Admired Companies” list
Energy Star Partner of the Year award 2019
Named ENERGY STAR Partner of the Year, Sustained Excellence ranking