Corporate governance

Onze klanten, medewerkers en investeerders vertrouwen op Eaton, en we vergeten niet dat we aan hen verantwoording moeten afleggen. Daarom streven we ernaar om elke dag opnieuw een benchmark te zijn voor een uitmuntend beleid op het gebied van ethiek en governance.

Leiderschap

Ons leiderschapsteam geeft aan hoe we Eaton voorbereiden op de toekomst en illustreert daarmee de kenmerken van ons leiderschap: Ethisch, gepassioneerd, verantwoordelijk, efficiënt, transparant en voortdurend lerend.

Raad van bestuur

Onze raad van bestuur houdt toezicht op de strategie en prestaties van ons management. Alle niet-personeelsleden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders.