Leiderschapsteam

Ons leiderschapsteam zet de toon voor onze voortdurende groei en illustreert daarmee de kenmerken van ons leiderschap: ethisch, gepassioneerd, verantwoordelijk, efficiënt, transparant en voortdurend aan het leren.

Leiderschapsstructuur - Eaton

Onze bestuursstructuur volgt een succesvol leiderschapsmodel, waarbij de chief executive officer van Eaton Corporation tevens fungeert als voorzitter van de raad van bestuur van de onderneming. We beseffen dat andere bedrijven afhankelijk van hun individuele omstandigheden op verschillende momenten kunnen kiezen voor verschillende leiderschapsmodellen en we zijn van mening dat de leiderschapsstructuur met een gecombineerde chief executive officer en voorzitter goed heeft gewerkt voor ons bedrijf. Deze aanpak is nog steeds zeer effectief met de toevoeging van een eerste bestuurder. We vinden dat we veel baat hebben gehad bij een voorzitter die de toon zet voor het bedrijf en tevens als chief executive officer de primaire verantwoordelijkheid heeft voor het dagelijks bestuur, waardoor de raad van bestuur in staat is om zijn verantwoordelijkheden op het gebied van strategie, bestuur, toezicht en besluitvorming uit te voeren met de gelijke betrokkenheid van elke bestuurder.

Onze raad van bestuur bestaat voornamelijk uit onafhankelijke bestuurders, behalve onze voorzitter, de heer Arnold. Vijf van onze tien bestuurders die niet in dienstverband zijn, fungeren momenteel of hebben gefungeerd als chief executive officer van een beursgenoteerd bedrijf. De commissies voor audits, vergoeding en organisatie, financiën en governance worden voorgezeten door onafhankelijke bestuurders. Onze voorzitter heeft geprofiteerd van de uitgebreide ervaring op het gebied van leiderschap binnen onze raad van bestuur.

De raad van bestuur evalueert onze leiderschapsstructuur jaarlijks en zal dit blijven doen als de omstandigheden veranderen, ook wanneer er een nieuwe chief executive officer wordt verkozen. In de meest recente jaarlijkse evaluatie concludeerde de raad van bestuur dat de huidige leiderschapsstructuur op dit moment de optimale bestuursstructuur blijft voor onze onderneming en onze aandeelhouders. Hierbij fungeert de chief executive officer van Eaton Corporation als voorzitter van de raad van bestuur van de onderneming, worden onze bestuurscommissies voorgezeten door onafhankelijke bestuurders en draagt een eerste bestuurder specifieke verantwoordelijkheden namens de onafhankelijke bestuurders.

 

Eerste bestuurder

Christopher M. Connor, die sinds 2006 zitting heeft in de raad van bestuur van Eaton, werd in 2016 voor het eerst door onze onafhankelijke bestuurders verkozen als eerste bestuurder. De eerste bestuurder heeft specifieke verantwoordelijkheden, waaronder het voorzitten van vergaderingen van de raad van bestuur waarin de voorzitter niet aanwezig is (inclusief uitvoerende vergaderingen van de raad van bestuur), het goedkeuren van de agenda en het rooster voor de vergaderingen van de raad van bestuur namens de onafhankelijke bestuurders, het goedkeuren van informatie die naar de raad wordt gestuurd, het fungeren als contactpersoon tussen de voorzitter en de onafhankelijke bestuurders en het beschikbaar zijn voor overleg en directe communicatie met aandeelhouders en andere belanghebbenden van de onderneming. De eerste bestuurder heeft de bevoegdheid om vergaderingen van de onafhankelijke bestuurders bijeen te roepen en externe adviseurs aan te stellen die rechtstreeks aan de raad van bestuur rapporteren. De prestaties van de eerste bestuurder worden jaarlijks beoordeeld door de raad van bestuur in een proces dat wordt geleid door de voorzitter van de governancecommissie. De functie van eerste bestuurder wordt jaarlijks verkozen door onze onafhankelijke bestuurders.

Maak kennis met onze leiders

Craig Arnold, voorzitter en CEO | Thomas B. Okray, uitvoerend vicevoorzitter en chief financial officer | Heath Monesmith, president en chief operating officer, Industrial sector | Uday Yadav, voorzitter en chief operating officer, Electrical sector

Directieleden

Maak kennis met onze raad van bestuur