Visie & doelen

We zijn een energiebeheerbedrijf, maar wat nog belangrijker is: wat wij doen, verbetert de kwaliteit van leven en het milieu. Onze producten, technologieën en diensten maken een verschil in de wereld.

Onze visie

De kwaliteit van leven en het milieu verbeteren door het gebruik te maken van technologieën en diensten voor energiebeheer.

De cultuur van een bedrijf wordt vertegenwoordigd door zijn unieke doel, overtuigingen, gedragingen en mentaliteit

 

Ons gezamenlijk doel blijkt perfect uit onze visie: het bekrachtigt het belang dat we hechten aan ons toenemend effect op de wereld naarmate de behoefte aan elektriciteit blijft groeien. We weten dat we het volgende moeten doen om deze visie te kunnen verwezenlijken:

 • Onze medewerkers ontwikkelen door hen te helpen niet alleen op het werk, maar ook in het leven te slagen
 • Onze klanten verrassen door hun uitdagingen te begrijpen en door op een proactieve manier echte oplossingen te leveren
 • Resultaten leveren voor onze aandeelhouders door te doen wat juist is
 • Onze gemeenschappen ondersteunen door onze tijd en talent in te zetten om te reageren op sociale en economische behoeften op de plekken waar we werken en wonen.

In overeenstemming met onze waarden en onze wens om de kwaliteit van het leven voor mensen en ons milieu te verbeteren, geeft onze merkbelofte - wij zorgen dat wat er belangrijk is, goed werkt - uitdrukking aan de geest van wat we doen en, nog belangrijker, waarom we het doen. Het werk dat we doen verbetert de veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid op een manier die belangrijk is voor onze medewerkers, klanten, aandeelhouders en gemeenschappen.

 

Onze visie is gebaseerd op onze ambitieuze doelen en de kenmerken van ons leiderschap. Samen geven deze richting aan elk aspect van ons bedrijf: van de mensen die we aannemen tot onze producten en diensten, onze zakenpartners en klanten.

Als energiebeheerbedrijf is het belangrijk dat we energie veilig, betrouwbaar en efficiënt maken voor onze klanten. En om het beter te doen dan wie dan ook.  Maar we beseffen ook dat we dit doel alleen kunnen bereiken als we enthousiaste en betrokken medewerkers hebben die werk doen waarin ze geloven. En als deze twee dingen goed zijn, dan geeft het ons de mogelijkheid iets terug te doen voor onze gemeenschappen en ze te ondersteunen. En superieur rendement te leveren voor onze aandeelhouders.

Craig Arnold, Chairman and CEO

Onze ambitieuze doelen

Het bereiken van onze ambitieuze doelstellingen is net zo belangrijk als het behalen van onze financiële doelstellingen. We hebben deze ambitieuze doelen geformuleerd om de organisatie te verenigen rond ons gezamenlijke doel, rondom wie we zijn als bedrijf. Wij streven ernaar:

 • De voorkeursleverancier van onze klanten en distributiepartners te zijn
 • Onze medewerkers boeiend, inspirerend en zinvol werk te bieden
 • Onze gemeenschappen sterker te maken
 • Voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers te zorgen
 • Een voorbeeld te zijn op het vlak van inclusie en diversiteit binnen onze sector
 • Actieve rentmeesters van het milieu te zijn

Wat maakt iemand tot een leider bij Eaton?

Onze kenmerken van leiderschap vertegenwoordigen onze cultuur en onze waarden. Dit is wat we van elke Eaton-medewerker verwachten en wat ons zal helpen om onze leidende positie in onze markten te behouden.

 • Wij handelen op een ethische manier
 • Wij zijn gepassioneerd
 • Wij zijn verantwoordelijk
 • Wij zijn efficiënt
 • Wij zijn transparant
 • Wij blijven voortdurend leren

Vastberaden om op de juiste manier zaken te doen

Onze reputatie als een zeer ethische onderneming is een sterk onderscheidend kenmerk en een belangrijk concurrentievoordeel. Onze belofte om op de juiste manier zaken te doen weerspiegelt onze niet-aflatende inzet voor de hoogste ethische praktijken en gedragsnormen. Het is hoe we onszelf gedragen in de interactie met elkaar, met onze klanten en met de gemeenschappen die we van dienst zijn.

We make what matters work.*

*Elke dag, overal ter wereld, zijn mensen afhankelijk van technologie, transport, energie en infrastructuur om te leven, te werken en te gedijen. En de bedrijven die deze producten en diensten leveren, zijn afhankelijk van ons om de grootste uitdagingen op het gebied van elektrisch, hydraulisch en mechanisch energiebeheer op deze planeet op te lossen. Want wij verliezen nooit uit het oog wat echt belangrijk is. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat het goed werkt.