Selecteer uw locatie

Eaton is een werkgever die gelijke kansen biedt en positieve maatregelen neemt met betrekking tot gelijkheid

Eaton is vastbesloten om te zorgen voor gelijke kansen op het gebied van werkgelegenheid, voor alle sollicitanten en medewerkers. Beslissingen over werkgelegenheid worden gebaseerd op functiegerelateerde redenen ongeacht de etniciteit van de sollicitant of diens huidskleur, religie, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, nationale afkomst, handicap of beperking, burgerlijke staat of enige andere status die door de wet beschermd wordt.