Selecteer uw locatie

Neem contact met ons op voor hulp

U kunt ons bereiken per telefoon, e-mail, via een online formulier, per post of in een persoonlijk gesprek, zonder ooit bezorgd te hoeven zijn voor vergeldingsmaatregelen. 
Met inachtneming van de plaatselijke wetten mag iedereen openlijk of anoniem een vraag stellen of een melding doen aan onze wereldwijde afdeling voor Ethiek en naleving over ethische kwesties of mogelijke of feitelijke overtredingen van de wet, met inbegrip van boekhoudkundige, financiële of fiscale problemen of kwesties rond de bestrijding van omkoping.

Vergeldingsmaatregelen zijn verboden

Eaton staat geen enkele vergeldingsmaatregel toe tegen een medewerker die te goeder trouw een punt van zorg naar voren brengt, een melding doet of meewerkt aan een onderzoek. Als u het gevoel hebt dat er vergeldingsmaatregelen tegen u zijn genomen voor het doen van een melding of het assisteren bij een onderzoek, neem dan onmiddellijk contact op met uw lokale manager voor Personeelszaken of onze wereldwijde afdeling voor Ethiek en naleving.

Gebruik ons online formulier:

Bel de hulplijn:

Selecteer uw regio om een lijst met telefoonnummers te bekijken of klik hier om alle nummers te bekijken.

 

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Afrika

Azië-Oceanië

Europa

Midden-Oosten

Stuur ons een brief via:

Hulplijn Ethiek & Naleving
Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
USA