Selecteer uw locatie

Inclusie hulpgroepen

Inclusie en diversiteit is hoe we toptalent aantrekken, ontwikkelen en behouden – zodat iedereen elke dag zelfverzekerd naar zijn of haar werk kan.

Inclusie hulpgroepen bevorderen uitnodigende werkomgevingen

We zijn een dynamische mix van verschillende culturen bij Eaton. Verschillende ervaringen, achtergronden, leeftijden, etniciteit, geslacht en vaardigheden. En meer.

 

Onze inclusiehulpgroepen (iERGs) voor medewerkers bieden ruimte voor verschillende demografische groepen en hun medestanders, waarin ze samenwerken aan gemeenschappelijke organisatiedoelstellingen. Onze werknemers worden aangemoedigd om deel te nemen aan iERGs en unieke ideeën aan te dragen om onze cultuur te veranderen naar een model van inclusie en diversiteit.

Een cultuur van inclusie en diversiteit betekent dat alle mensen zich gewaardeerd voelen, erbij horen en in staat zijn om hun werk goed te kunnen uitvoeren.
Cathy Medeiros, Vice President Inclusion & Diversity

De iERGs creëren open fora waar ideeën worden uitgewisseld, die fungeren als katalysator voor leren, samenwerken en professionele groei. Activiteiten omvatten o.a. webinars, presentaties van sprekers, netwerkevenementen, mentoring en rondetafelgesprekken met leidinggevenden. En nieuwe medewerkers leren over onze cultuur, helpen bij het opbouwen en onderhouden van medewerkersbetrokkenheid, tevredenheid en behouden van personeel.

 

We zijn trots op de blijvende impact die iERGs bij Eaton hebben. Hun activiteiten zijn boeiend en versterken duizenden mensen over de hele wereld. 

 

 

Eaton PRIDE

Bevordert inclusie, begrip en bewustzijn voor onze LGBT-werknemers en andere betrokkenen. Bevordert de betrokkenheid van de medewerkers en de gemeenschap, vergroot de kennis en versterkt de zichtbaarheid voor diegenen die zich identificeren als LGBT.

ENGAGE (Eaton Next Generation Achieving Goals & Excelling)

Deze wereldwijde iERG richt zich op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van jong talent, om zo toekomstige innovatie en groei mogelijk te maken.

iConnect

Verbind werknemers met verschillende huidskleuren en andere betrokkenen met elkaar. Bevordert de bewustwording van diverse culturen, en neemt belemmeringen weg voor het bereiken van inclusie en diversiteit binnen de werkomgeving. Tegelijkertijd is het van invloed op Eaton’s inspanningen om divers talent aan te trekken, te helpen ontwikkelen en te behouden.

SOAR (Strengthening our Asian Resources)

Aziatische collega’s en andere betrokkenen werken samen om toekomstige leiders bij Eaton te betrekken, te ontwikkelen en te laten groeien. Door ieders unieke achtergronden, ervaringen en ideeën te herkennen en te waarderen, kunnen we allemaal deelnemen aan SOAR.

#VAMOS!

Werknemers met een Spaanse afkomst, en andere betrokkenen, maken gebruik van hun unieke erfgoed om een fundament van integratie en groei te bouwen. Gericht op het aantrekken van talent, het bevorderen van organisatorische excellentie en het contact maken met lokale gemeenschappen.

VS veteranen

Ondersteunt leden van het Amerikaanse leger en hun bondgenoten. Richt zich op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van militair talent en ondersteunt troepen door betrokkenheid van de gemeenschap.

WAVE (Women Adding Value at Eaton)

Biedt ondersteuning, onderwijs, netwerkmogelijkheden en zakelijke kansen voor vrouwen binnen Eaton. Werken aan een omgeving waarin werknemers worden gewaardeerd en worden gestimuleerd in hun werk en succes bij Eaton.