Selecteer uw locatie

Onze overtuigingen

Als duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijf zijn wij ervan overtuigd dat de combinatie van verschillende perspectieven innovatieve ideeën stimuleert. En jouw bijdrage is belangrijk.

Een groep van medewerkers die een afspiegeling vormt van onze markt en gemeenschap

Diversiteit kent veel verschillende vormen. Hierbij kunnen we denken aan leeftijd, geslacht, etniciteit, religie, handicap of beperking en seksuele geaardheid. We hechten ook waarde aan verschillende stijlen van werken en denken. En we zijn op zoek naar diversiteit in de structuur van onze teams, die verschillende niveaus binnen Eaton overbruggen, vanuit verschillende functies, bedrijven en zelfs regio's.

 

Onze klanten bevinden zich in vrijwel elk land ter wereld. En we bouwen vakkundige, goed presterende teams die de diversiteit van onze klanten weerspiegelen. Dit is cruciaal voor onze reputatie op het gebied van innovatieve oplossingen en producten.  

 

We zijn ervan overtuigd dat deze visie ons helpt om toptalent over de hele wereld aan te trekken, in dienst te houden en enthousiast te maken.

 

Onze belofte

 

We zijn ervan overtuigd dat inclusie innovatie en groei stimuleert en bovendien:

  • van Eaton een geweldige plek maakt om te werken, omdat het unieke karakter van elke persoon wordt gewaardeerd
  • de ontwikkeling mogelijk maakt van hoogwaardige teams die goed presteren en resultaat leveren
  • onze belanghebbenden het vertrouwen geeft dat ze betrokken zijn bij een duurzaam, maatschappelijk verantwoord bedrijf

Inclusie in actie

Diversiteit bevordert innovatie: Een productiemanager realiseerde zich dat vrouwen ondervertegenwoordigd waren in het assemblagegedeelte van een productielijn. Na een aanpassing waarmee de productielijn meer in evenwicht werd gebracht, werd het proces gestroomlijnd en voor iedereen veiliger gemaakt. Het aantal vrouwen in het assemblagegedeelte is verdubbeld en de totale productiviteit is verbeterd.

Inclusie en diversiteit is meer dan het aanvaarden en integreren van mensen van verschillende geloofsovertuigingen, generaties, geslacht of etniciteit. De juiste toepassing van deze ideeën helpt ons om te innoveren, de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Manuel Villarreal, Continuous Improvement and Production Manager

Diversiteit van leveranciers

We zijn ervan overtuigd dat zowel Eaton als onze gemeenschappen er baat bij hebben als we bedrijven van diverse achtergronden gelijke kansen bieden om te concurreren voor onze zaken. We doen zaken met meer dan 1.700 leveranciers van bedrijven van o.a. minderheden, vrouwen en veteranen.

Diversiteit begint aan de top met onze raad van bestuur

Onze belofte voor inclusie in onze bedrijfspraktijken en binnen onze werkomgeving begint bij onze bestuursleden, die gezamenlijk toezicht houden op alle activiteiten en doelstellingen van het bedrijf. Onze raad van bestuur en de CEO houden toezicht op de voortgang van de diversiteitsdoelstellingen die zijn vastgesteld door een wereldwijde raad voor inclusie.

 

Ons bestuur bestaat uit professionals van verschillende leeftijden, geslacht, etniciteit, culturele achtergrond en ervaring, die elk hun bestuurswerk uitvoeren vanuit een unieke invalshoek.