Eaton’s reactie op COVID-19


We hebben de belangrijke beslissing genomen om in bedrijf te blijven tijdens deze ongekende crisis vanwege de cruciale rol bij het in stand houden van de wereldwijde infrastructuur en het waarborgen van de zo belangrijke stroomvoorziening.

De producten en ondersteuningsdiensten van Eaton zijn van cruciaal belang voor ziekenhuizen, noodhulpdiensten, overheidsinstanties, nutsvoorzieningen en de transport- en vervoerssector. Evenals datacenters, winkels, luchthavens en de netwerken die scholen en werkers op afstand ondersteunen.

Om onze activiteiten en productie draaiende te houden, weten we dat we onze manier van werken moeten aanpassen om onze medewerkers te beschermen. Onderstaand de maatregelen die we hebben genomen om de veiligheid en gezondheid van ons personeel te waarborgen en tevens te voldoen aan de behoeften van onze klanten tijdens deze crisis.

Het beschermen van onze medewerkers

 • We hebben onze vestigingen over de hele wereld getraind in reinigings- en desinfectieprotocollen en breiden deze activiteiten nog verder uit.
 • We hebben procedures voor social distancing geïmplementeerd, waaronder gestaffelde diensten en een rotatiesysteem. Indien mogelijk dient men thuis te werken.
 • We stellen medewerkers verplicht thuis te blijven als zij zich ziek voelen en/of een gezinslid ziek is en moedigen veelvuldig handen wassen en verbeterde hygiënepraktijken in al onze vestigingen aan.
 • We hebben onze medewerkers geïnformeerd over de mogelijkheid om gebruik te maken van flexibel werken.
 • We beperken het bezoek aan onze locaties.
 • We winnen regelmatig het advies in van artsen en gezondheidsorganisaties en passen onze responsplannen aan met nieuwe informatie die beschikbaar komt.

Indien een medewerker vermoedt dat hij of zij is blootgesteld aan COVID-19 of wanneer een test dit bevestigt, implementeren we een ingrijpend responsplan dat ons team heeft ontwikkeld. Dit plan omvat:

 • verplichte quarantaine,
 • communicatie met iedereen die mogelijk is blootgesteld,
 • desinfecteren van werkplekken en gemeenschappelijke ruimtes,
 • en sluiting van de vestiging indien dit nodig is.

Deze acties zijn afgestemd op onze preventieve gezondheidsprotocollen en die van wereldwijde, regionale en nationale overheidsinstanties en gezondheidsorganisaties, zoals het RIVM in Nederland. Wanneer lokale wetten strengere maatregelen vereisen, zullen we deze implementeren.


Het ondersteunen van klanten

We hebben onze bedrijfscontinuïteitsplannen in de hele organisatie geactiveerd. Dit houdt in:

 • het onderhouden van nauwe contacten met onze leveranciers voor het beheren van de supply chain,
 • het leveren van extra persoonlijke beschermingsuitrusting aan onze servicetechnici wanneer dat nodig is,
 • het voeren van intensief overleg met lokale, regionale en nationale overheden,
 • en het volgen van de richtlijnen van overheidsinstanties en gezondheidsautoriteiten, die per locatie verschillen.

We zullen de situatie over de hele wereld nauwgezet volgen, en per individueel geval bekijken hoe we in de behoeften van onze klanten kunnen blijven voorzien. 

Als u specifieke vragen hebt, willen wij u vriendelijk verzoeken zoveel mogelijk contact op te nemen via de e-mail.