Selecteer uw locatie

Kom je met een vraag? Je vertrekt met een plan.

Wij luisteren, begeleiden, coachen, verduidelijken en faciliteren.

Veelgestelde vragen over de ombudsafdeling

Waarom heeft Eaton besloten een ombudsafdeling op te richten?

We hebben deze stap proactief gezet, zodat we allemaal de mogelijkheid hebben om onze zorgen te uiten, problemen op te lossen en te zorgen dat we op de juiste manier zaken doen.

 

Hebben andere bedrijven ook een ombudsafdeling?

Ja. In de afgelopen tien jaar hebben steeds meer bedrijven een ombudsafdeling opgericht. Bedrijven in alle mogelijke sectoren hebben een ombudsafdeling, waaronder bedrijven in industriële productie en voedingsmiddelen- en dranken industrie, financiële diensten en professionele dienstverleners.

 

Op welke principes is de ombudsafdeling gebaseerd?

De ombudsafdeling van Eaton onderschrijft de gedragscode en praktijknormen van de Internationale Vereniging van Ombudsmannen.

 

Als de ombudsmedewerkers worden betaald door het bedrijf, hoe weten we dan dat ze neutraal en vertrouwelijk zullen handelen?

De ombudsafdeling van Eaton werkt volgens een gedragscode en praktijknormen. Eaton is overeen gekomen de ombudsmedewerkers in dienst te nemen om een specifieke functie uit te oefenen: ze worden betaald om vertrouwelijk, neutraal, informeel en onafhankelijk te zijn.

 

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem met de ombudsafdeling met een vraag of probleem?

Jouw vraag, kwestie of probleem wordt serieus genomen en wordt onmiddellijk op discrete en professionele wijze in behandeling genomen. Als je dat wilt, kun je ook anoniem blijven. Dit betekent dat je niet hoeft te melden wie je bent of waar je werkt. De ombudsmedewerker zal luisteren naar je zorgen, je helpen antwoord te vinden op je vragen en mogelijkheden vast te stellen om je probleem te melden of op te lossen. Wanneer je je opties bespreekt met de ombudsafdeling, dan bepaal jij welke actie er zal worden ondernomen. Dit betekent dat de ombudsmedewerker niemand zal vertellen over jouw gesprek, zelfs niet Eaton, tenzij jij hem of haar in de loop van je gesprek toestemming geeft om dit te doen.

 

Heb ik de verplichting om illegaal of onethisch gedrag te melden aan Eaton?

Medewerkers van Eaton hebben de plicht om elke activiteit die volgens hun oordeel in strijd is met de gedragscode of de handleiding voor ethiek van Eaton onder de aandacht te brengen van een leidinggevende of een ander lid van het management, of de Directeur Global Ethics.

 

Voldoet contact opnemen met de ombudsafdeling aan mijn plicht om onethisch of illegaal gedrag te melden aan Eaton?

Nee - de ombudsafdeling is geen officieel meldingskanaal. De ombudsafdeling zal je helpen bij het vaststellen en bespreken van andere meldingskanalen binnen het bedrijf die beschikbaar zijn voor kennisgeving. Als je wilt dat het bedrijf op de hoogte is van je bezorgdheden, dat het onderzoek doet of actie onderneemt om ze aan te pakken, neem dan contact op met je leidinggevende of een ander lid van het management, of de Directeur Global Ethics.

 

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem met afdeling Global Ethics met een vraag of probleem?

Jouw vraag, melding of probleem wordt serieus genomen en wordt onmiddellijk op discrete en professionele wijze in behandeling genomen. Een vertegenwoordiger van de afdeling ethiek zal je vraag rechtstreeks beantwoorden of regelingen treffen om je te helpen een antwoord te vinden. Elke mogelijke overtreding of vorm van wangedrag die je meldt wordt onderzocht en, indien bevestigd, opgelost via gepaste actie. Als je jezelf identificeert, dan zal de afdeling je op de hoogte brengen wanneer het onderzoek is afgerond.

 

Als je dat wilt, kan je ook anoniem blijven. Dit betekent dat je niet hoeft te melden wie je bent of waar je werkt. Maar zonder een bepaalde essentiële informatie kan het wel moeilijk worden een onderzoek uit te voeren. Als je gebruikmaakt van de anonieme e-mail of het anonieme telefoonnummer, dan kunnen je locatie en telefoonnummer niet worden geïdentificeerd of nagetrokken. Als je jezelf identificeert, dan wordt je identiteit geheim gehouden voor zover als mogelijk is bij het uitvoeren van een passend onderzoek.

 

Wanneer moet ik contact opnemen met de ombudsafdeling of de afdeling Global Ethics over een zorg of met een vraag?

De ombudsafdeling en de afdeling Global Ethics zijn twee van de vele communicatiekanalen die je bij Eaton kunt gebruiken voor het oplossen van  werkgerelateerde kwesties.

 

In de meeste gevallen is de kwestie onder de aandacht te brengen van het lokale management duidelijk de beste aanpak. Maar we beseffen ook dat er situaties zijn waarin een dergelijke aanpak mogelijk niet haalbaar is. Het belangrijkste en meest logische kanaal voor het oplossen van problemen is om deze te bespreken met je leidinggevende of een ander lid van het lokaal management, waaronder je lokale Human Resources-manager. Andere opties die tot je beschikking staan zijn onder meer de ombudsafdeling en de afdeling voor wereldwijde ethiek. Als je contact wilt opnemen met iemand over een zorg of met een vraag, dan staan de ombudsafdeling en de afdeling Global Ethics klaar om je te helpen.