Selecteer uw locatie

Verantwoordelijkheid voor verdere overdracht

Eaton Corporation is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf ontvangt in het kader van het privacyschildkader en vervolgens overdraagt aan een derde die namens het bedrijf als agent optreedt. Eaton Corporation voldoet aan de privacyschildprincipes voor alle verdere doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU, met inbegrip van de bepalingen inzake aansprakelijkheid voor verdere doorgifte.

In bepaalde situaties kan Eaton Corporation verplicht worden om persoonsgegevens openbaar te maken in reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan vereisten inzake de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, of als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Via de post, door te schrijven naar:
Eaton
T.a.v. Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
Door een e-mail te sturen naar:
dataprotection@eaton.com 

Selecteer een onderwerp voor meer informatie