Selecteer uw locatie

Hoe we uw persoonsgegevens veilig houden

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten voor gegevensbescherming en privacy

U hebt de volgende rechten voor gegevensbescherming en privacy:

  • Indien u toegang tot uw persoonsgegevens wilt, deze wilt laten corrigeren, bijwerken of u wilt verzoeken om verwijdering, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder de kop "Contact met ons opnemen” hieronder. U kunt ook op elk gewenst moment uw Eaton-profiel en gerelateerde persoonsgegevens bijwerken. Om deze gegevens te wijzigen gaat u naar het voorkeurscentrum.
  • Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of verzoeken om portabiliteit van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt onder de kop "Contact met ons opnemen” hieronder.
  • U hebt het recht om u op elk gewenst moment af te melden voor marketingcommunicatie die wij u toesturen.  U kunt dit recht uitoefenen door op de link "uitschrijven" of "afmelden" te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen.  Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals marketing per post of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u vindt onder de kop "Contact met ons opnemen” hieronder.
  • Op dezelfde manier kunt u op elk gewenst moment uw toestemming intrekken als we uw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt met uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens die zijn uitgevoerd op andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten op gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, of als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Via de post, door te schrijven naar:
Eaton
T.a.v. Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
Door een e-mail te sturen naar:
dataprotection@eaton.com 

Selecteer een onderwerp voor meer informatie