Selecteer uw locatie

Informatie die we verzamelen

Door uw interactie met en gebruik van de informatiekanalen kan Eaton persoonsgegevens verzamelen, dit is informatie die een persoon identificeert of betrekking heeft op een identificeerbare persoon. Persoonsgegevens zijn ook gegevens die worden verzameld door uw interactie met en gebruik van de informatiekanalen en websites die niet van Eaton zijn, die uw specifieke identiteit niet onthullen of die niet rechtstreeks betrekking hebben op een persoon, maar die in combinatie met andere gegevens aan u kunnen worden gekoppeld. Persoonsgegevens kunnen online of offline interacties omvatten, en omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Uw naam en fysieke adres, e-mailadressen en telefoonnummers
  • Gedrag, demografische of firmografische kenmerken, gekoppeld aan persoonlijke identificatiegegevens
  • Informatie over uw bedrijf, zoals de naam, grootte en locatie van uw bedrijf en uw rol binnen het bedrijf
  • Unieke ID's zoals een cookie die op uw computer, mobiel worden geplaatst of apparaat-ID's
  • Internet Protocol-adres ("IP-adres") en informatie die is afgeleid van uw IP-adres, zoals uw geografische locatie
  • Informatie over uw apparaten, zoals informatie in HTTP-headers (hieronder gedefinieerd) of andere internet transfer protocol signalen, type en versie van de browser of het apparaat, besturingssysteem, user-agent strings en informatie over of van de aanwezigheid of het gebruik van "apps" op uw mobiele apparaten, schermresolutie en de taal van uw voorkeur

Gedragsgegevens over uw gebruik van de informatiekanalen, zoals aangeklikte webpagina's, bezochte websites en inhoudsgebieden, datum en tijdstip van activiteiten. De internet zoekopdracht die u hebt gebruikt om naar de informatiekanalen te zoeken en er naartoe te navigeren.  In sommige gevallen kunnen we gegevens combineren, zoals het afleiden van de geografische locatie van uw IP-adres in combinatie met gedragsgegevens over uw gebruik van de informatiekanalen, met uw naam. Over het algemeen verzamelen wij geen informatie waaruit uw ras en etnische afkomst, politieke of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische of biometrische informatie of informatie over uw gezondheid/seksleven of seksuele geaardheid blijkt, tenzij dit wettelijk is toegestaan of waar het noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Een deel van de informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke volgtechnologie, zoals verder wordt uitgelegd onder de kop "'Geautomatiseerde interacties”.

Hoe we informatie gebruiken en delen: Eaton gebruikt en deelt de persoonsgegevens die het verzamelt (tenzij anderszins beperkt door toepasselijke wetgeving), om:

Deel te nemen aan transacties of contact met u op te nemen over bestellingen. Eaton kan persoonsgegevens gebruiken om transacties met u aan te gaan en u op de hoogte stellen van de status van de bestelling.

Transacties te verwerken. Eaton kan persoonsgegevens samen met financiële, creditcard- en betalingsgegevens gebruiken om uw transacties te verwerken.

Ondersteuning of andere diensten te bieden. Eaton kan uw persoonsgegevens gebruiken om u ondersteuning of andere diensten te bieden die u hebt besteld, evenals productupdates, productpatches en -oplossingen en andere soortgelijke operationele communicatie. Marketing op maat af te stemmen op uw behoeften. Eaton kan uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van nieuwe productreleases en ontwikkelingen van diensten, en om de producten en diensten van Eaton te promoten in overeenstemming met deze kennisgeving. Uw websitebezoek, marketingervaring en communicatie kunnen op uw interesses zijn afgestemd op basis van uw persoonsgegevens. Eaton kan uw contactgegevens doorgeven aan de relevante distributeur of wederverkoper voor verdere opvolging met betrekking tot uw interesses. Bovendien kan Eaton persoonsgegevens met derde partijen delen om op interesses gebaseerde advertenties mogelijk te maken. Het gebruik dat hierboven is gespecificeerd is niet verplicht en kunnen door u worden beheerd.

Reageren op uw verzoeken. Eaton kan ook persoonsgegevens gebruiken om rechtstreeks te reageren op uw informatieverzoeken (waaronder registraties voor nieuwsbrieven of andere specifieke verzoeken) of overige vragen.

Met u communiceren op sociale netwerken van derde partijen. Enaton kan uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren op sociale netwerken van derde partijen. De interacties van Eaton met u op een sociaal netwerk van een derde partij vallen onder het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van dat netwerk.

Downloads van producten en licentieverlening beheren. Als u producten van onze informatiekanalen downloadt, gebruikt Eaton persoonsgegevens om: bepaalde informatie over uw bestelling te bevestigen; de gedownloade producten te bespreken; of marketing- of verkoopinformatie over gerelateerde producten en diensten te leveren. Eaton kan ook persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, de naleving van licenties en andere gebruiksvoorwaarden te bevestigen en deze met uw bedrijf te delen.

Inhoud selecteren, de kwaliteit verbeteren en het faciliteren van het gebruik van de informatiekanalen. Eaton kan uw persoonsgegevens gebruiken om te helpen bij het maken en personaliseren van inhoud op onze informatiekanalen, uw gebruik van de informatiekanalen faciliteren (bijv. om navigatie en het aanmeldproces te vergemakkelijken, vermijden van dupliceren van gegevensinvoer, verbeteren van de beveiliging en bewaren van bestelinformatie tussen de sessies), verbeteren van de kwaliteit, responsiviteit van de volg-marketingcampagne (waaronder online adverteren en e-mailmarketing) en evalueren van de reactiesnelheid van de pagina's.

Producten, diensten en ervaringen verbeteren. Earth kan uw persoonsgegevens gebruiken om onze producten, diensten, marketing en klantenrelaties te evalueren en te verbeteren.

Verkrijgen van diensten van bedrijven van de groep, partners en externe dienstverleners. We delen ook persoonsgegevens met derde partijen die diensten verlenen aan Eaton, zoals analyses, beheer van evenementen/campagnes, websitebeheer, advertenties, agentschappen voor verrijking van gegevens, voorzieningen voor informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur, klantenservice, auditing en overige soortgelijke diensten. Wanneer Eaton persoonsgegevens deelt met externe dienstverleners, vereisen we dat zij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het leveren van de diensten aan ons en onderworpen zijn aan voorwaarden die overeenkomen met deze Verklaring. Ons leveranciersbeheer en onze contractprocessen vereisen volledige naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy en deze Verklaring.

Beschermen van onze werknemers, locaties, faciliteiten en activiteiten. Eaton mag uw persoonsgegevens openbaar maken als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is om de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en bezoekers, onze fysieke en online activiteiten, onze eigendommen, rechten en privacy te beschermen, en of die van onze partners, u of anderen. Als u onze kantoren bezoekt, kan u worden gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken of te worden gefotografeerd of gefilmd als onderdeel van het handhaven van de beveiliging van onze faciliteiten. Uw gegevens worden net zo gevoelig behandeld en worden alleen gebruikt voor beveiligings- en onderzoeksdoeleinden.

Voldoen aan wettelijke vereisten en bedrijfstransacties. Eaton mag persoonsgegevens openbaar maken als wij dit noodzakelijk of gepast achten: (a) onder toepasselijk recht, waaronder wetgeving buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont, voor nationale veiligheids- en/of wetshandhavingsdoeleinden; (d) om onze algemene voorwaarden te handhaven; en (e) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen oplopen te beperken. Bovendien kunnen wij in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toebedeling, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (waaronder in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure), de persoonsgegevens die we hebben verzameld aan de relevante derde partij overdragen, op voorwaarde dat we de derde partij meedelen dat deze uw persoonsgegevens alleen voor de in deze Verklaring vermelde doeleinden mogen gebruiken.

Sommige van de hierboven vermelde persoonsgegevens zijn niet verplicht en kunnen door u worden beheerd zoals aan u uitgelegd op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de bovengenoemde doeleinden (zoals archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden), indien en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, of als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Via de post, door te schrijven naar:
Eaton
T.a.v. Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
Door een e-mail te sturen naar:
dataprotection@eaton.com 

Selecteer een onderwerp voor meer informatie