Internationale gegevensoverdracht en informatie over het Privacy Shield.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woont.  Deze landen kunnen een gegevensbeschermings- en privacywetgeving hebben die afwijkt van de wetgeving in uw land.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze verklaring. Deze omvatten de implementatie van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen de diverse bedrijven van de Eaton-groep, die alle bedrijven van de Eaton-groep verplichten om persoonsgegevens uit de Europese Economische Ruimte (EER) die zij verwerken te beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Bovendien voldoet Eaton Corporation aan de beginselen van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield Framework (inclusief de aanvullende beginselen) zoals opgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten zijn doorgegeven.

Eaton Corporation heeft verklaard te zullen voldoen aan de beginselen van het Privacy Shield inzake kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang, en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de beleidsregels in deze privacyverklaring en de beginselen van het Privacy Shield, dan gelden de beginselen van het Privacy Shield.

Eaton Corporation is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). In dit verband verklaart het bedrijf dat het zich houdt aan de zeven beginselen van het EU-US Privacy Shield zoals opgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld in de Europese Unie.

Voor meer informatie over het Privacy Shield programma, de Privacy Shield beginselen en om onze certificeringspagina te bekijken, gaat u naar de Privacy Shield lijst van het Amerikaanse Department of Commerce door op de volgende link te klikken: https://www.privacyshield.gov


Eaton Corporation VS affiliates:

Azonix Corporation
Bussmann International Holdings, LLC
Bussmann International, Inc.
Cannon Technologies, Inc.
CBE Services, Inc.
Chagrin Highlands III Ltd.
CLS Holdings LLC
Cooper B-Line, Inc.
Cooper Bussmann, LLC
Cooper Crouse-Hinds MTL, Inc.
Cooper Crouse-Hinds, LLC
Cooper Electrical International, LLC
Cooper Enterprises LLC
Cooper Finance USA, Inc.
Cooper Industries International, LLC
Cooper Industries, LLC
Cooper Interconnect, Inc.
Cooper Lighting, LLC
Cooper Notification, Inc.
Cooper Power Systems, LLC
Cooper Technologies Company
Cooper Wheelock, Inc.
Cooper Wiring Devices, Inc.
Eaton Aeroquip LLC
Eaton Aerospace LLC
Eaton Ann Arbor LLC
Eaton Electric Holdings LLC
Eaton Holding LLC
Eaton Hydraulics LLC
Eaton Leasing Corporation
EIC Holding GP III
EIC Holding GP IV
EIC Holding IV LLC
EIC Holding V LLC
EIC Holding VI LLC
Illumination Management Solutions, Inc.
Innovative Switchgear IP LLC
Innovative Switchgear Solutions, Inc.
McGraw-Edison Development Corporation
MTL Instruments LLC
MTL Partners II, Inc.
MTL Partners, Inc.
Standard Automation & Control LP
Sure Power, Inc.
Wright Line Holding, Inc.
Wright Line LLC
Eaton Industries IX LLC
Eaton Industries VIII LLC
Eaton Industries XVI LLC
Eaton Industries (Philippines), LLC
Eaton Industries Middle East, LLC
Cooper Industries South Africa, LLC
Cooper Industries Vietnam, LLC
Cooper Industries Poland, LLC
Eaton Automated Transmission Technologies Corporation

Geschillenoplossing

In overeenstemming met de principes van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield Framework verplicht Eaton Corporation zich tot het oplossen van klachten over privacy en het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens van medewerkers. Eaton zal klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens van medewerkers onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met deze verklaring.

Met vragen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring of andere problemen in verband met gegevensbescherming en privacy moet u eerst contact opnemen met Eaton op het volgende adres:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122


of

via e-mail naar: dataprotection@eaton.com

Eaton Corporation verbindt zich ertoe samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (data protection authorities, DPAs) bij het afhandelen van verzoeken die al dan niet HR-gerelateerd zijn. Eaton Corporation verbindt zich ertoe samen te werken met de Zwitserse bondscommissaris voor gegevensbescherming en informatie met betrekking tot HR-gegevens die het bedrijf heeft ontvangen uit Zwitserland voor gebruik in het kader van de arbeidsrelatie.

Als een vraag of bezorgdheid van een medewerker niet kan worden opgelost via Eaton’s Global Data Protection and Privacy Office, kan de medewerker contact opnemen met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (DPAs). Als de bezorgheid van een medewerker over HR-gegevens die vanuit Zwitserland zijn ontvangen voor gebruik in het kader van de arbeidsrelatie niet kan worden opgelost via Eaton’s Global Data Protection and Privacy Office, kan de medewerker contact opnemen met de Zwitserse bondscommissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU vindt u via de onderstaande link:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Onder bepaalde voorwaarden die uitvoeriger worden beschreven op de Privacy Shield website (https://www.privacyshield.gov), kunnen medewerkers een beroep doen op bindende arbitrage als andere procedures voor geschillenoplossing zijn uitgeput.

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring, of als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Door te schrijven naar:
Eaton
T.a.v. Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
Door een e-mail te sturen naar:
dataprotection@eaton.com 

Kies een onderwerp voor meer informatie