Selecteer uw locatie

Internationale gegevensoverdracht en privacyschild informatie

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u woont.  Deze landen kunnen een gegevensbeschermings- en privacywetgeving hebben die afwijkt van de wetgeving in uw land.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om te vereisen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze verklaring. Deze omvatten de implementatie van de standaard contractclausules van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen de diverse bedrijven van de Eaton-groep, die vereisen dat alle bedrijven van de Eaton-groep hun persoonsgegevens die zij verwerken uit de Europese Economische Ruimte (EER) beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Bovendien voldoet Eaton Corporation aan de principes van het privacyschildkader (Privacy Shield Framework) tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en de VS (inclusief de aanvullende principes daarvan) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en behouden van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten zijn doorgegeven.

Eaton Corporation heeft verklaard dat het zich houdt aan de privacyschildprincipes van kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperking van het gebruiksdoel, toegang, en beroep, handhaving en aansprakelijkheid. Als er een conflict ontstaat tussen de beleidsregels in deze privacyverklaring en de privacyschildprincipes, dan gelden de privacyschildprincipes.

Eaton Corporation is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federale Handelscommissie (Federal Trade Commission, FTC). In dit verband verklaart het bedrijf dat het zich houdt aan de zeven principes van het privacyschildkader van de EU en de VS zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld in de Europese Unie.

Voor meer informatie over het privacyschildprogramma, de privacyschildprincipes en om onze certificeringspagina te bekijken, kunt u de privacyschildlijst van het Amerikaanse ministerie van Handel bezoeken door op de volgende link te klikken: https://www.privacyshield.gov

Eaton Corporation VS affiliates:

Azonix Corporation
Bussmann International Holdings, LLC
Bussmann International, Inc.
Cannon Technologies, Inc.
CBE Services, Inc.
Chagrin Highlands III Ltd.
Cooper B-Line, Inc.
Cooper Bussmann, LLC
Cooper Crouse-Hinds MTL, Inc.
Cooper Crouse-Hinds
Cooper Electrical International, LLC
Cooper Enterprises LLC
Cooper Finance USA, Inc.
Cooper Industries International, LLC
Cooper Industries, LLC
Cooper Interconnect, Inc.
Cooper Lighting, LLC
Cooper Notification, Inc.
Cooper Power Systems, LLC
Cooper Technologies Company
Cooper Wheelock, Inc.
Cooper Wiring Devices, Inc.
Eaton Aeroquip LLC
Eaton Aerospace LLC
Eaton Ann Arbor LLC
Eaton Electric Holdings LLC
Eaton Holding LLC
Eaton Hydraulics LLC
Eaton Industrial Corporation
Eaton Leasing Corporation
Eaton Worldwide LLC
EIC Holding GP I
EIC Holding GP II
EIC Holding GP III
EIC Holding GP IV
EIC Holding I LLC
EIC Holding II LLC
EIC Holding III LLC
EIC Holding IV LLC
EIC Holding V LLC
EIC Holding VI LLC
Illumination Management Solutions, Inc.
McGraw-Edison Development Corporation
MTL Instruments LLC
MTL Partners II, Inc.
MTL Partners, Inc.
Standard Automation & Control LP
Sure Power, Inc.
Wright Line Holding, Inc.
Wright Line LLC
Eaton Industries IX LLC
Eaton Holding X Inc.
Eaton Industries VIII LLC
Eaton Industries XVI LLC
Eaton Industries (Philippines), LLC
Cooper Industries Middle East, LLC
Cooper Industries South Africa, LLC
Cooper Industries Vietnam, LLC
Cooper Industries Poland, LLC
Eaton Automated Transmission Technologies Corporation

Geschillenoplossing

In overeenstemming met de principes van het EU-VS en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschildkader verbindt Eaton Corporation zich ertoe klachten over privacy en het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens van medewerkers op te lossen. Eaton zal klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens van medewerkers onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met deze verklaring.

Voor vragen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, of andere problemen in verband met gegevensbescherming en privacy dient u eerst contact op te nemen met Eaton op het volgende adres:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122


of

via e-mail naar: dataprotection@eaton.com

Eaton Corporation verbindt zich ertoe om samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (data protection authorities, DPA's) bij vragen over zowel HR-gegevens als vragen die niet aan HR zijn gerelateerd. Eaton Corporation verbindt zich ertoe om samen te werken met de Zwitserse bondscommissaris voor gegevensbescherming en informatie met betrekking tot HR-gegevens die het bedrijf heeft ontvangen vanuit Zwitserland voor gebruik in het kader van de arbeidsrelatie.

In het geval de werknemer niet in staat is zijn of haar bezorgdheid op te lossen via de Eaton’s Global Data Protection and Privacy Office, kan de werknemer contact opnemen met de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's). Als de werknemer er niet in slaagt om zijn of haar bezorgdheid over HR-gegevens die vanuit Zwitserland zijn ontvangen voor gebruik in het kader van de arbeidsrelatie op te lossen via Eaton’s Global Data Protection and Privacy Office, dan kan de werknemer contact opnemen met de Zwitserse bondscommissaris voor gegevensbescherming en informatie.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU vindt u via de onderstaande link:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Onder bepaalde voorwaarden, die uitvoeriger staan beschreven op de website over het privacyschild (https://www.privacyshield.gov), kunnen werknemers een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenoplossing zijn uitgeput.

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, of als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Via de post, door te schrijven naar:
Eaton
T.a.v. Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
Door een e-mail te sturen naar:
dataprotection@eaton.com 

Selecteer een onderwerp voor meer informatie