Selecteer uw locatie

Updates voor onze Verklaring inzake gegevensbescherming en privacy

Deze verklaring en overige beleidslijnen kunnen periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt, en enige veranderingen zullen onmiddellijk van kracht worden zodra de herziene verklaring op de informatiekanalen is geplaatst. Wij zullen uw persoonsgegevens echter gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de verklaring die van kracht was op het moment waarop u de persoonsgegevens hebt ingediend, tenzij u instemt met de nieuwe of herziene verklaring. Wij zullen een duidelijk in het oog springend bericht op de informatiekanalen plaatsen om u op de hoogte te brengen van enige belangrijke veranderingen en bovenaan in de verklaring vermelden wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

We zullen uw toestemming verkrijgen voor elke belangrijke verklaring die verandert als en waar dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, of als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:
Via de post, door te schrijven naar:
Eaton
T.a.v. Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
Door een e-mail te sturen naar:
dataprotection@eaton.com 

Selecteer een onderwerp voor meer informatie