Selecteer uw locatie

Gedragscode voor leveranciers

De gedragscode voor leveranciers beschrijft de verwachtingen van Eaton met betrekking tot werkpleknormen en bedrijfspraktijken. Wij eisen van al onze leveranciers dat zij deze code naleven.  Stel uw medewerkers op de hoogte van onze Gedragscode voor leveranciers.  De Gedragscode voor leveranciers is vertaald in meerdere talen en kan vanaf deze website worden gedownload om waar van toepassing te delen binnen uw organisatie.

 

U dient actie te ondernemen:

Het lezen en aanvaarden van het materiaal in de Gedragscode van Eaton en de Gedragscode voor leveranciers moet worden voltooid door een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf. Ga naar het onlineformulier om de inzet van uw organisatie voor ethische zakelijke praktijken te bevestigen. Klik op de onderstaande enquêtelink om de naleving van de Gedragscode voor leveranciers van Eaton door uw bedrijf te registreren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze leveranciersbrief hieronder.

Gedragscode voor leveranciers van Eaton