Selecteer uw locatie

Klimaatactie

Het terugdringen van broeikasgasuitstoot weerspiegelt onze visie

Bij Eaton is het onze visie om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor energiebeheer. En wij leven deze visie door actief rentmeester te zijn over ons milieu, of het nu gaat over het creëren van innovatieve oplossingen voor onze klanten om ze te helpen efficiënter gebruik te maken van energie of door het terugdringen van onze ecologische voetafdruk van onze operatie en het aanmoedigen van onze leveranciers om hetzelfde te doen.

Onze meest recente openbare gegevens kunt u hieronder terugvinden:

Broeikasgasemissies 2018

Scope 1 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017
Scope 2

740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach  

732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach

Scope 3 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources

Verbetering van het milieu en het milieubehoud

Wij zijn toegewijd aan het verminderen van onze milieueffecten en het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Wij geven blijk van milieubewustzijn door alle medewerkers te vragen een actieve rol te spelen bij het behoud van hulpbronnen, efficiënt werken en het verbeteren van onze gemeenschappen. We streven ernaar om onze energie-, emissie-, water- en afvalvoetafdruk te verminderen en werken voortdurend aan het verbeteren van onze prestaties.

Wij luisteren naar de wereldwijde oproep aan landen en bedrijven om samen te werken aan klimaatveranderingen. Naast het vergroten van onze focus op producten met een positieve impact die zijn opgenomen in Scope 3 (indirecte) emissies in onze voorraad, werken we hard aan het verminderen van de koolstofimpact van onze eigen activiteiten - bekend als Scope 1 (direct) en Scope 2 (indirect) BKG-emissies. 

Als onderdeel van onze inspanningen om de belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering te vermijden, hebben we in 2017 onze Scope 1 en 2 emissies geanalyseerd in vergelijking met een 2 graden Celsius-scenario en de opties om deze emissies aan te pakken geëvalueerd. We hebben veel geleerd over wat er nodig is om onze emissiereducties af te stemmen op de wetenschappelijke niveaus, en we begrijpen dat we zowel onze energievraag moeten verminderen als onze energievoorziening moeten vergroenen.

Onze inspanningen op het gebied van emissiereductie omvatten het volgende:

 • Het verbeteren van de energie-efficiëntie van onze gebouwen en productieprocessen en het benadrukken van energiebesparing door medewerkers door onder andere:
  • Systeemonderhoud van persluchtinstallaties
  • Boiler upgrades
  • Verlichting retrofits
  • HVAC vervangingen
  • Installatie van efficiëntere motoren, aandrijvingen en pompen
  • Procesverbeteringen
 • Met behulp van gedistribueerde opwekking op onze sites:
  • Onze productielocaties produceerden in 2018 meer dan 9 miljoen kilowattuur aan hernieuwbare energie.
  • Drie van onze sites hebben microgrids, en er zijn er meer in ontwikkeling 
 • Aankoop van hernieuwbare energie:
  • Een aantal van onze locaties kocht in 2018 groene stroom van leveranciers en we zijn van plan om in 2019 nog meer groene stroom in te kopen.

Meten en rapporteren van vooruitgang

Ons leiderschap heeft een absolute doelstelling gesteld in 2025 een reductie van 20 procent (ten opzichte van 2015) van onze Scope 1 en 2-totalen te hebben bereikt. Sinds 2015 hebben we onze absolute uitstoot van broeikasgassen met 13,6 procent verminderd. Voor 2018 was onze absolute reductiedoelstelling 2 procent, en we hebben deze doelstelling overtroffen; we hebben een absolute reductie van 5,6 procent bereikt.

In 2018 hebben we de omvang van onze broeikasgasinventarisatie uitgebreid om kleinere emissiebronnen te kunnen vastleggen, zijn we overgestapt op een boekhouding op basis van het kalenderjaar en hebben we onze methodologie geactualiseerd. Deze veranderingen hebben geleid tot een herberekening van onze basislijn uit 2015. Voor de consistentie hebben we ook de tussenliggende jaren herberekend. Op basis van deze veranderingen bedraagt onze totale BKG-uitstoot in 2018 in Scope 1 en 2 (marktconform) 1.099.044 ton kooldioxide-equivalenten.(CO2e). En onze herberekende 2015 Scope 1 en 2 (basislijn) bedraagt 1.272.709 metrische tonnen CO2e. Dit resulteert in een reductie van 13,6 procent in onze absolute uitstoot tussen 2015 en 2018. Onze Scope 3 uitstoot blijft ongewijzigd ten opzichte van 2015, 67,455,149 ton CO2e.

Vermindering van de absolute BKG-emissies sinds 2015
13.6
%
Vermindering van de absolute BKG-emissies sinds 2015
De teruggebrachte hoeveelheid broeikasgassen in tonnen, in 2018
66k
De teruggebrachte hoeveelheid broeikasgassen in tonnen, in 2018
De teruggebrachte hoeveelheid broeikasgassen in tonnen, gemeten vanaf 2015
174k
De teruggebrachte hoeveelheid broeikasgassen in tonnen, gemeten vanaf 2015

Bekijk de video

Harold Jones, Executive Vice President, Eaton Business System and Sustainability, beschrijft hoe we samen met onze klanten werken aan een gezondere planeet.

CDP reactie

Sinds 2006 hebben we antwoord gegeven op de CDP Climate Change questionnaire en hebben consistent hoge beoordelingen gekregen voor het openbaar maken. De CDP, het voormalige Carbon Disclosure Project, is een non-profit organisatie wiens website de grootste publieke verzameling ter wereld bevat van data over broeikasgasuitstoot door bedrijven. Wij moedigen onze leveranciers aan hun uitstoot ook te rapporteren via het CDP Supply Chain Program. Onze meest recente inzendingen kunt u hieronder terugvinden.

Verificatie

Eaton maakt gebruik van een onafhankelijke partij om onze broeikasgasuitstoot data te verifiëren. De verificatie omvat een "redelijk" niveau van zekerheid voor Scope 1-emissies (directe emissies uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het bedrijf) en Scope 2-emissies (indirecte emissies van goederen of hulpbronnen met potentiële broeikasgasemissies, meestal door de aankoop van elektriciteit). De Scope 3 verificatie is inclusief een "beperkte" mate van zekerheid betreffende de uitstoot van koolstofdioxide equivalenten (CO2e). Onze meest recente publiek toegankelijke gegevens en verificatie statement kunt u hier terugvinden.