Selecteer uw locatie

Klimaatactie

Het terugdringen van broeikasgasuitstoot weerspiegelt onze visie

Bij Eaton is het onze visie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor energiebeheer. En wij leven deze visie door actief rentmeester te zijn over ons milieu, of het nu gaat over het creëren van innovatieve oplossingen voor onze klanten om ze te helpen efficiënter gebruik te maken van energie of door het terugdringen van onze ecologische voetafdruk van onze operatie en het aanmoedigen van onze leveranciers om hetzelfde te doen.

Onze meest recente openbare gegevens kunt u hieronder terugvinden.

Scope 1 150,674 metric tons of CO2e from natural gas combustion in RY2017
Scope 2

740,493 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Location-based approach  

732,736 metric tons of CO2e from consumption of purchased electricity in RY2017, using the Market-based approach

Scope 3 67,779,800 metric tons of CO2e from other sources

Het milieu verbeteren op basis van wetenschappelijke doelstellingen

Wij luisteren naar de wereldwijde oproep aan landen en bedrijven om samen te werken aan klimaatveranderingen. Het verdrag van Parijs van 2015 creëert een gemeenschappelijk kader voor organisaties wereldwijd om acties te ondernemen die erop gericht zijn te voorkomen dat de wereldwijde temperaturen meer dan 2 graden Celsius stijgen ten opzichte van het pre-industriële niveau.

Als onderdeel van dit streven worden bedrijven aangemoedigd om hun uitstoot te berekenen en reduceren volgens deze drempel. Wij streven ernaar doelstellingen te stellen op wetenschappelijke basis voor wat betreft onze directe en indirecte uitstoot over de periode van 2019 tot 2030. In 2018 hebben we een absoluut terugdringen van broeikasgassen gesteld van twee procent.

Doelstellingen op wetenschappelijke basis laten ons anders denken over onze toekomst en helpen ons zinvolle verlagingsniveaus vast te stellen - evenals een lange termijn planning om deze daadwerkelijk te behalen. Momenteel ontwikkelen wij een energie- en koolstof-reductieplan dat onder andere opties bevat voor energie-efficiëntie projecten, onsite en offsite hernieuwbare energiebronnen maar ook hernieuwbare energie aanschaf programma’s (groene tarieven).

Lees meer over hoe onze oplossingen klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen. 

Meten en rapporteren van vooruitgang

Als wij zeggen: „Wij laten wat belangrijk is werken,” dan bedoelen we dat we ook helpen een gezonde planeet te laten werken. Geïndexeerd aan omzet is onze uitstoot van broeikasgassen in 2017 ten opzichte van 2016 met 3.4% afgenomen. We hebben onze doelstelling voor 2017 overtroffen door 6.000 ton minder broeikasgas uit te stoten.  Op absolute basis hebben we onze broeikasgasuitstoot met 6.000 ton teruggedrongen (van 974.000 naar 968.000) of 0.7% in vergelijking met het voorgaande jaar. Sinds 2015 hebben we de totale hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen kunnen terugdringen van 1.010.000 ton naar 968.00 ton, dit staat gelijk aan een reductie van 4.2%. Geïndexeerd aan omzet hebben we onze broeikasgasuitstoot over deze periode met 1.4% teruggebracht.

In al onze faciliteiten hebben we in 2017, 84 energiereductie projecten afgerond die hebben geresulteerd in een cumulatieve 7.000 ton reductie gedurende het jaar. Deze projecten betroffen verlichting en machine efficiëntie upgrades, fabricage proces optimalisering, warmtewinning en andere inspanningen. 

Lees meer over wat belangrijk is voor Eaton.

Reductie in broeikasgasuitstoot in 2017 in vergelijking met 2016 (geïndexeerd aan omzet)
3.4
%
Reductie in broeikasgasuitstoot in 2017 in vergelijking met 2016 (geïndexeerd aan omzet)
De teruggebrachte hoeveelheid broeikasgassen in tonnen, dit stijgt uit boven het doel voor 2017
6K
De teruggebrachte hoeveelheid broeikasgassen in tonnen, dit stijgt uit boven het doel voor 2017
We hebben onze uitstoot van broeikasgassen sinds 2015 met 42.000 ton verlaagd. Dat is vergelijkbaar met het vervangen van 1.4 miljoen gloeilampen voor LED-verlichting.
1.4m
We hebben onze uitstoot van broeikasgassen sinds 2015 met 42.000 ton verlaagd. Dat is vergelijkbaar met het vervangen van 1.4 miljoen gloeilampen voor LED-verlichting.

CDP reactie

Sinds 2006 hebben we antwoord gegeven op de CDP Climate Change questionnaire en hebben consistent hoge beoordelingen gekregen voor het openbaar maken. De CDP, het voormalige Carbon Disclosure Project, is een non-profit organisatie wiens website de grootste publieke verzameling ter wereld bevat van data over broeikasgasuitstoot door bedrijven. Wij moedigen onze leveranciers aan hun uitstoot ook te rapporteren via het CDP Supply Chain Program. Onze meest recente inzendingen kunt u hieronder terugvinden.

Bestuur

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie.

Bekijk de kaart over bedrijfsvoering (Flash)

Verificatie

Eaton maakt gebruik van een onafhankelijke partij om onze broeikasgasuitstoot data te verifiëren.  De verificatie omvat een "redelijk" niveau van zekerheid voor Scope 1-emissies (directe emissies uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het bedrijf) en Scope 2-emissies (indirecte emissies van goederen of hulpbronnen met potentiële broeikasgasemissies, meestal door de aankoop van elektriciteit). Onze meest recente publiek toegankelijke gegevens en verificatie statement kunt u hier terugvinden.