Selecteer uw locatie

Klimaatactie

Het terugdringen van broeikasgasuitstoot weerspiegelt onze visie

Wij luisteren naar de wereldwijde oproep aan landen en bedrijven om samen te werken aan klimaatverandering. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft tot waarneembare gevolgen geleid voor mensen, infrastructuur en ecosystemen, met inbegrip van een stijging van de wereldwijde temperaturen, veelvuldiger optredende hittegolven, extreme neerslag in sommige streken en droogte in andere. We streven ernaar ons steentje bij te dragen aan de wereldwijde respons op de dreiging van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

De wetenschap van klimaatactie

Ter ondersteuning van onze missie om de levenskwaliteit en het milieu te verbeteren, maken wij deel uit van de wereldwijde beweging om de wereldwijde temperatuurstijging te beperking tot 1,5 °C door ons vast te leggen op wetenschappelijk vastgestelde doelen. Een wetenschappelijk vastgesteld doel, is een doelstelling en wetenschappelijke evaluatie van wat nodig is om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen om catastrofale klimaatverandering te beperken. Deze doelen omvatten het verlagen van de koolstofuitstoot van onze activiteiten met ten minste 50 procent in 2030, waarbij we ons tegelijkertijd positioneren voor het bereiken van koolstofneutraliteit. We zullen tevens de indirecte uitstoot die wordt gegenereerd via onze waardeketen met 15% verminderen.

Vermindering van uitstoot bij onze activiteiten in 2030 vergeleken met 2018
50
%
Vermindering van uitstoot bij onze activiteiten in 2030 vergeleken met 2018
Vermindering van uitstoot bij onze waardeketen in 2030 vergeleken met 2018
15
%
Vermindering van uitstoot bij onze waardeketen in 2030 vergeleken met 2018
Onze doelstelling is om vanaf 2030 koolstofneutraal te werken
2030
Onze doelstelling is om vanaf 2030 koolstofneutraal te werken

Hoe we onze doelstellingen willen bereiken

  • Door het implementeren van energie-efficiënte oplossingen in onze vestigingen, waarbij het genereren en aankopen van vernieuwbare energie wordt geoptimaliseerd, onze energiecontracten worden vergroend en waar nodig compensatie voor CO2-uitstoot wordt aangeschaft.
  • Door het oprichten van een chartered executive sustainability council onder voorzitterschap van onze CEO om toezicht te bieden en de verantwoording en afstemming op onze duurzaamheidsstrategie te verbeteren.
  • Door meer dan $ 3 miljard te investeren in onderzoek en ontwikkeling in de komende 10 jaar met het doel om duurzame oplossingen voor onze klanten te creëren die de uitstoot van onze waardeketen verminderen.
  • Door onze operationele voetafdruk te blijven verkleinen via het versnellen van ons zero waste-to-landfill-initiatief en onze succesvolle aanpak van afvalreductie te repliceren voor onze nieuwe waterdoelstelling.

Broeikasgasemissies 2019

Scope 1-uitstoot                         285.955 metrische ton CO2e uit aardgas, andere stationaire en mobiele brandstoffen, wagenpark, koelmiddelen en afvalwaterverwerking in kalenderjaar 2019 
Scope 2 - marktgebaseerd
780.208 metrische ton CO2e uit gekochte elektriciteit in kalenderjaar 2019 via de marktgebaseerde aanpak
Scope 2 - locatiegebaseerd 834.442 metrische ton CO2e uit gekochte elektriciteit in kalenderjaar 2019 via de locatiegebaseerde aanpak

Bekijk de video

Harold Jones, Executive Vice President, Eaton Business System and Sustainability, beschrijft hoe we samen met onze klanten werken aan een gezondere planeet.