Selecteer uw locatie

Betrokkenheid bij maatschappij en samenleving

Maatschappelijke betrokkenheid - bijdragen aan de opbouw van sterke gemeenschappen

Wij willen van de maatschappij en gemeenschappen waarin wij leven en werken een bruisende plek maken. Wij ondersteunen vele gemeenschappen ter wereld, de vaardigheden en ideeën van onze medewerkers zijn hiervan een reflectie. Wij zijn trots op onze actieve deelname in lokale gemeenschappen en ons ultieme doel is om, over de hele wereld, tastbare en duurzame voordelen te bieden op de plaatsen waar we leven en werken.

Teruggeven - Wij dragen betekenisvol bij aan de verbetering van de gemeenschappen die we ondersteunen

Als we onze lokale gemeenschappen ondersteunen, ondersteunen we onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Wij moedigen betrokkenheid bij de gemeenschap aan omdat we geloven dat dit gezonde, duurzame gemeenschappen en bedrijfsfaciliteiten oplevert. Een paar voorbeelden van onze betrokkenheid:

 • Deelname aan het bestuur van non-profit organisaties
 • Vrijwilligersprogramma’s
 • Financiële ondersteuning
 • Bijdragen in natura

Het talent, de energie en vaardigheden die onze medewerkers delen met projecten in de samenleving zijn zowel voor ons als voor de gemeenschap waar we actief zijn van groot belang. Onze vrijwilligers profiteren van de voldoening van het uitvoeren van noodzakelijk werk, het uitbreiden van hun sociale banden, het leren van creatieve probleemoplossing en verbeterd welzijn.

We merken dat medewerkers die vrijwilligerswerk doen bij lokale organisaties meer betrokken zijn bij de samenleving en zich thuis en op het werk meer voldaan voelen. 

Meer dan de helft van onze jaarlijkse liefdadigheidsbijdragen dragen bij aan de ondersteuning van gezondheid en menselijke diensten over de hele wereld.
60
%
Meer dan de helft van onze jaarlijkse liefdadigheidsbijdragen dragen bij aan de ondersteuning van gezondheid en menselijke diensten over de hele wereld.
Het bedrag van onze liefdadigheidsbijdragen in 2018; Eaton-medewerkers bepalen waar we tijd en geld doneren.
$12m
Het bedrag van onze liefdadigheidsbijdragen in 2018; Eaton-medewerkers bepalen waar we tijd en geld doneren.
Voor 12 achtereenvolgende jaren zijn wij genoemd op de “100 Best Corporate Citizens” lijst van Corporate Responsibility Magazine.
12
Voor 12 achtereenvolgende jaren zijn wij genoemd op de “100 Best Corporate Citizens” lijst van Corporate Responsibility Magazine.

Een waardevolle impact op lokale gemeenschappen hebben

Het talent, de energie en vaardigheden die onze medewerkers delen met projecten in de samenleving zijn zowel voor ons als voor de gemeenschap waar we actief zijn van groot belang. Onze vrijwilligers profiteren van de voldoening van het uitvoeren van noodzakelijk werk, het uitbreiden van hun sociale banden, het leren van creatieve probleemoplossing en verbeterd welzijn.

Veel van onze faciliteiten hebben betrokkenheidsteams in het leven geroepen, die de activiteiten op de locatie afstemmen op de behoeften van hun lokale gemeenschappen. Deze teams worden gevormd door multifunctionele medewerkers die onder andere verantwoordelijk zijn voor:

 • Het ontwikkelen van een jaarlijks betrokkenheidsplan en budget om de activiteiten te ondersteunen
 • Campagnes voeren onder medewerkers
 • Vrijwilligersacties organiseren
 • Reageren op donatieverzoeken van de gemeenschap

Onze teams voor maatschappelijke betrokkenheid bevorderen een hogere deelname van medewerkers en een sterk gevoel van trots. Hun individuele inspanningen en bijdragen komen rechtstreeks ten goede aan de plaatsen waar zij wonen en werken.

Projecten in lokale gemeenschappen 2018

We moedigen medewerkers aan om tijd en talenten bij te dragen aan lokale organisaties en ondersteunen een breed scala aan maatschappelijke initiatieven. Lokale gemeenschapsondersteunende projecten waar we trots op zijn, zijn onder andere:

 • Mujgan-Serkan Karagoz school voor speciaal onderwijs, Tekirdag, Turkey: Renovaties aan een door de overheid beheerde school voor kinderen met een beperking.
 • Casa Hogar Maria Niña A.C., Juarez, Mexico: Operationele steun voor een organisatie die met kansarme meisjes werkt. Het programma is gratis voor gezinnen en geeft de meisjes de mogelijkheid om gedurende de week op school te blijven.
 • Burak Social Welfare, Pyungtek-Si, South Korea: Fondsen om ouderen te voorzien van rollators zodat zij kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en hun mobiliteit kunnen vergroten.
 • Dublin Simon Community, Dublin, Ireland: Fondsen om diensten te verlenen aan dakloze gezinnen.
 • Friends of the Los Angeles River, Los Angeles, California: Steun voor de 2018 Great LA River Clean Up - een van de grootste riviersaneringen in het land.

Meer dan 100 jaar ondersteuning van United Way

Filantropie en betrokkenheid bij onze lokale gemeenschappen is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsidentiteit. Onze oprichter Joseph O. Eaton gaf in 1913 leiding aan de formatie van The Cleveland Federation for Charity and Philantropy. Geïnspireerd door zijn leiderschap is onze donatiestrategie zeer lokaal van opzet. In de V.S., Canada en Puerto Rico zetten we ons in voor de United Way door middel van een jaarlijkse bedrijfsbrede campagne. Voor elke door een medewerker gedoneerde dollar, draagt Eaton 50 cent bij.

Jaarlijkse Stover Awards erkennen successen van vrijwilligers

Elk jaar erkennen we de buitengewone successen van medewerkers die vrijwilligerswerk in hun gemeenschap uitvoeren met de Stover Award voor maatschappelijke dienstverlening.  Elke Eaton medewerker kan full-time medewerkers nomineren die leiderschap of dienstverlening in de maatschappelijke organisaties tonen.

De senior vice president binnen elke business unit wijst een selectiecommissie aan om nominaties te beoordelen. De commissie kiest een winnaar op basis van de volgende criteria:

 • Positieve impact van de betrokkenheid van de medewerker, in zowel de organisatie als de gemeenschap.
 • Mate waarin de kandidaat blijk heeft gegeven van leiderschap of onwrikbare toewijding aan de organisatie.
 • Belang van de activiteit of instelling voor een Eaton-gemeenschap, werknemers en hun gezinnen.
 • Vrijwilligerswerk bij andere non-profit welzijnsorganisaties.
 • Aanbevelingsbrieven van de organisatie waarvoor de medewerker zich inzet.

Ontvangers van de Stover Volunteerism Award ontvangen elk een herdenkingsprijs, een cheque voor 2.500 dollar, uit te keren aan de non-profit organisatie van hun keuze, en speciale erkenning door onze voorzitter en CEO tijdens een formele ceremonie

Eaton Charitable Fund — ondersteuning van onderwijs, kunst, cultuur en sociale dienstverlening

Het Eaton Liefdadigheidsfonds steunt kunst, onderwijs, cultuur en sociale dienstenprogramma's die de kwaliteit van leven in onze gemeenschappen verbeteren. Het Fonds besteedt in de eerste plaats aandacht aan verzoeken van organisaties waar onze medewerkers zitting hebben in het bestuur. Eaton liefdadigheidsfonds subsidies worden ook beschikbaar gesteld aan onze sites, in overeenstemming met de omvang van de faciliteit. Onze aanpak helpt ervoor te zorgen dat lokale medewerkers beslissen hoe ze middelen toewijzen waar ze het meest nodig zijn. Onze medewerkers zijn er trots op dat ze inspraak hebben op de manier waarop we ons geld en tijd investeren.

Matching gift programma vermenigvuldigt de schenkingen van medewerkers

Schenkingen aan onderwijs, kunst en culturele non-profit organisaties in de Verenigde Staten door onze medewerkers, gepensioneerde medewerker en directieleden worden door het Matching Gift Programma van Eaton vermenigvuldigd. Schenkingen aan de meeste 501(c)(3) non-profit organisaties inclusief & dienstverleningsorganisaties voor kunst, cultuur onderwijs en gezondheid worden per dollar met 50 cent verhoogd. Donoren ontvangen een gelijkstelling van 5.000 dollar per kalenderjaar. Eaton medewerkers in de Verenigde Staten kunnen deelnemen.

Directe hulp aan medewerkers

In 2017 hebben we het Eaton Qualified Disaster Relief Fund opgericht, zodat Amerikaanse werknemers belastingvrije fondsen kunnen doneren om hun collega's te helpen die door rampen desastreuze verliezen lijden. Werknemers uitten de wens om hun collega's te helpen die tragische verliezen hebben geleden door de orkanen Harvey en Irma. We verdubbelen de bijdragen tot 5.000 dollar per jaar.

Hoe wij succes meten

Onze belangrijkste prestatie-indicatoren voor de betrokkenheid van de lokale gemeenschap worden gemeten aan de hand van verschillende kwantitatieve methoden, waaronder:

 • Bijdragen aan liefdadigheid
 • Fondsen toegewezen door de teams voor maatschappelijke betrokkenheid
 • Het aantal Eaton-locaties met gemeenschapsteams die betrokken zijn bij de gemeenschap
 • Totaal van de jaarlijkse donaties uit het Eaton Charitable Fund

Aan de hand van deze indicatoren kunnen we onze prestaties in de loop van de tijd evalueren, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen over mogelijke noodzakelijke veranderingen.