Selecteer uw locatie

Betrokkenheid bij maatschappij en samenleving

Betrokkenheid bij maatschappij en samenleving — verbetering van de kwaliteit van leven in het voordeel van onze medewerkers

Wij willen van de maatschappij en gemeenschappen waarin wij leven en werken een bruisende plek maken. Wij bedienen vele gemeenschappen, verenigingen en clubs ter wereld, de vaardigheden en ideeën van onze medewerkers zijn hiervan een reflectie. Als we onze lokale gemeenschappen, verenigingen en clubs ondersteunen, ondersteunen we onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden.

Wij dragen betekenisvol bij aan de verbetering van de gemeenschappen en verenigingen die we bedienen

Wij moedigen betrokkenheid bij de gemeenschap aan omdat we geloven dat dit gezonde, duurzame gemeenschappen, verenigingen, clubs en bedrijfsfaciliteiten oplevert. Ons ultieme doel is om, over de hele wereld, tastbare en duurzame voordelen te bieden op de plaatsen waar we leven en werken. Een paar voorbeelden van onze betrokkenheid:

 • Deelname aan het bestuur van non-profit organisaties
 • Vrijwilligersprogramma’s
 • Financiële ondersteuning
 • Bijdragen in natura

Het talent, de energie en vaardigheden die onze medewerkers delen met projecten in de samenleving zijn zowel voor ons als voor de gemeenschap waar we actief zijn van groot belang. Onze vrijwilligers profiteren van de voldoening van het uitvoeren van noodzakelijk werk, het uitbreiden van hun sociale banden, het leren van creatieve probleemoplossing en verbeterd welzijn.

We merken dat medewerkers die vrijwilligerswerk doen bij lokale organisaties meer betrokken zijn bij de samenleving en zich thuis en op het werk meer voldaan voelen. 

Al meer dan 100 jaar ondersteunen wij the United Way in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico
100
Al meer dan 100 jaar ondersteunen wij the United Way in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico
Onze bijdrage in 2017 aan liefdadigheid oversteeg $11.4 miljoen, waarvan het grootste deel ten goede kwam aan  ondersteuning van gezondheid en menselijke dienstverlening
11.4m
Onze bijdrage in 2017 aan liefdadigheid oversteeg $11.4 miljoen, waarvan het grootste deel ten goede kwam aan  ondersteuning van gezondheid en menselijke dienstverlening
Voor 11 achtereenvolgende jaren zijn wij genoemd op de “100 Best Corporate Citizens” lijst van Corporate Responsibility Magazine.
11.
Voor 11 achtereenvolgende jaren zijn wij genoemd op de “100 Best Corporate Citizens” lijst van Corporate Responsibility Magazine.

Meer dan 100 jaar ondersteuning van United Way

Wij hebben een lange traditie van publieke dienstverlening en zijn toegewijd aan onze gemeenschappen. Onze oprichter Joseph O. Eaton gaf leiding aan de formatie van The Cleveland Federation for Charity and Philantropy, en maakte de eerste United Way in Cleveland mogelijk.

Het ondersteunen van United Way in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico is al 100 jaar een top-prioriteit van ons. Onze traditie van het ondersteunen van United Way is diep in onze bedrijfscultuur ingebed. In al onze gemeenschappen zijn medewerkers lid van de raden van bestuur van United Ways, de campagnekamers van de Gemeenschap en van Toewijzingscommissies.

We ondersteunen het United Way-concept voor het werven van liefdadige donaties door middel van één bedrijfsbrede campagne. Dit maakt het voor vrijwilligers in de gemeenschap mogelijk om gelden toe te wijzen aan agentschappen die noodzakelijke gezondheidsdiensten, en menselijke dienstverlening bieden Voor elke door een medewerker gedoneerde dollar, draagt Eaton 50 cent bij.

Onze grote toewijding aan the United Way gaat verder dan alleen de gedoneerde dollars. Drie van onze recente CEO’s hebben een rol gespeeld als voorzitter van The Greater Cleveland United Way campagnes, en fabrieksmanagers en andere Eaton leiders, vervullen regelmatig leiderschapsrollen tijdens lokale campagnes.

En hebben een waardevolle impact op lokale gemeenschappen

Onze medewerkers zijn er trots op dat ze inspraak hebben op de manier waarop we ons geld en tijd investeren. Lokale managers en medewerkers werken samen om te bepalen welke programma’s hun faciliteit zal ondersteunen. Deze benadering waarborgt dat onze betrokkenheid bij de gemeenschap de meest waardevolle impact heeft op elke locatie.

Veel van onze faciliteiten hebben betrokkenheidsteams in het leven geroepen, die de activiteiten op de locatie afstemmen op de behoeften van hun lokale gemeenschappen. Deze teams worden gevormd door multifunctionele medewerkers die onder andere verantwoordelijk zijn voor:

 • Het ontwikkelen van een jaarlijks betrokkenheidsplan en budget om de activiteiten te ondersteunen
 • Campagnes voeren onder medewerkers
 • Vrijwilligersacties organiseren
 • Reageren op donatieverzoeken van de gemeenschap

Onze teams voor maatschappelijke betrokkenheid bevorderen een hogere deelname van medewerkers en een sterk gevoel van trots. Hun individuele inspanningen en bijdragen komen rechtstreeks ten goede aan de plaatsen waar zij wonen en werken.

Jaarlijkse Stover Awards erkennen successen van vrijwilligers

Elk jaar erkennen we de buitengewone successen van medewerkers die vrijwilligerswerk in hun gemeenschap uitvoeren met de Stover Award voor maatschappelijke dienstverlening.  Elke Eaton medewerker kan full-time medewerkers nomineren die leiderschap of dienstverlening in de maatschappelijke organisaties tonen.

De senior vice president binnen elke business unit wijst een selectiecommissie aan om nominaties te beoordelen. De commissie kiest een winnaar op basis van de volgende criteria:

 • Positieve impact van de betrokkenheid van de medewerker, in zowel de organisatie als de gemeenschap.
 • Mate waarin de kandidaat blijk heeft gegeven van leiderschap of onwrikbare toewijding aan de organisatie.
 • Belang van de activiteit of instelling voor een Eaton-gemeenschap, werknemers en hun gezinnen.
 • Vrijwilligerswerk bij andere non-profit welzijnsorganisaties.
 • Aanbevelingsbrieven van de organisatie waarvoor de medewerker zich inzet.

Ontvangers van de Stover Volunteerism Award ontvangen elk een herdenkingsprijs, een cheque voor 2.500 dollar, uit te keren aan de non-profit organisatie van hun keuze, en speciale erkenning door onze voorzitter en CEO tijdens een formele ceremonie

Eaton Charitable Fund — ondersteuning van onderwijs, kunst, cultuur en sociale dienstverlening

In 1953 richtten we als een van de eerste bedrijven een bedrijfsstichting op, het Eaton Charitable Fund, ter ondersteuning van goede doelen. Het Eaton Charitable Fund ondersteunt actief programma’s die de kwaliteit van leven in de gemeenschappen waar we actief zijn verbeteren. Wij leveren financiële ondersteuning en vrijwilligerswerk aan onderwijs, kunst, culturele instellingen en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening.

Om onze medewerkers aan te moedigen meer betrokken te raken bij hun gemeenschap, besteedt het fonds de grootste aandacht aan verzoeken van organisaties waar leidinggevenden van Eaton zitting hebben in het bestuur. Er wordt ook geld uit het fonds beschikbaar gesteld aan de locaties van Eaton in overeenstemming met de omvang van de faciliteit, en lokale werknemers beslissen hoe ze de middelen toewijzen waar ze het meest nodig zijn.

Matching gift programma vermenigvuldigt de schenkingen van medewerkers

Schenkingen aan onderwijs, kunst en culturele non-profit organisaties in de Verenigde Staten door onze medewerkers, gepensioneerde medewerker en directieleden worden door het Matching Gift Programma van Eaton vermenigvuldigd. Schenkingen aan de meeste 501(c)(3) non-profit organisaties inclusief & dienstverleningsorganisaties voor kunst, cultuur onderwijs en gezondheid worden per dollar met 50 cent verhoogd. Donoren ontvangen een gelijkstelling van 5.000 dollar per kalenderjaar. Eaton medewerkers in de Verenigde Staten kunnen deelnemen.

Directe hulp aan medewerkers

Eaton medewerkers geven om hun collega’s Nadat we de wens hadden uitgesproken om andere medewerkers van Eaton te helpen die getroffen waren door de orkanen Harvey en Irma, hebben we een nieuw fonds voor medewerkers opgericht om collega's te helpen in tijden van tragische nood.

Het Eaton Qualified Disaster Relief Fund stelt alle Amerikaanse werknemers in staat om, op een belastingvrije basis, geld te doneren, om Eaton-collega's te helpen die qua bezittingen rampzalig getroffen zijn door de verwoesting van de recente orkanen en toekomstige rampen. En om de impact van deze donaties te vergroten, doneert Eaton één dollar voor elke gedoneerde dollar (tot maximaal 5.000 dollar per jaar).

Bestuur

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie

Bekijk de kaart over bedrijfsvoering (Flash)

Hoe wij succes meten

Onze belangrijkste prestatie-indicatoren voor de betrokkenheid van de lokale gemeenschap worden gemeten aan de hand van verschillende kwantitatieve methoden, waaronder:

 • Bijdragen aan liefdadigheid
 • Fondsen toegewezen door de teams voor maatschappelijke betrokkenheid
 • Aantal ontvangers van de Stover Award per jaar
 • Totaal van de jaarlijkse donaties uit het Eaton Charitable Fund
 • Hoeveelheid bestuursleden uit de omgeving van Cleveland

Aan de hand van deze indicatoren kunnen we onze prestaties in de loop van de tijd evalueren, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen over mogelijke noodzakelijke veranderingen.