Betrokkenheid bij maatschappij en samenleving

Maatschappelijke betrokkenheid - bijdragen aan de opbouw van sterke gemeenschappen

Wij willen van de maatschappij en gemeenschappen waarin wij leven en werken een bruisende plek maken. Wij ondersteunen vele gemeenschappen ter wereld, de vaardigheden en ideeën van onze medewerkers zijn hiervan een reflectie. Wij zijn trots op onze actieve deelname in de lokale gemeenschap. Ons ultieme doel is om, over de hele wereld, tastbare en duurzame voordelen te bieden op de plaatsen waar we leven en werken.
Percentage van vestigingen van Eaton met een actief team dat deelneemt aan initiatieven ten behoeve van de gemeenschap
82
%
Percentage van vestigingen van Eaton met een actief team dat deelneemt aan initiatieven ten behoeve van de gemeenschap
Het bedrag van onze liefdadigheidsbijdragen in 2019; onze medewerkers bepalen waar we tijd en geld doneren
$ 8,5 miljoen
Het bedrag van onze liefdadigheidsbijdragen in 2019; onze medewerkers bepalen waar we tijd en geld doneren
Aantal jaar dat we zijn opgenomen in de lijst met ”100 beste maatschappelijk verantwoorde ondernemingen” van CR Magazine
12
Aantal jaar dat we zijn opgenomen in de lijst met ”100 beste maatschappelijk verantwoorde ondernemingen” van CR Magazine

Meten en rapporteren van vooruitgang

Onze belangrijkste prestatie-indicatoren voor de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap worden gemeten aan de hand van verschillende methoden, waaronder:

 • Bijdragen aan liefdadigheid
 • Fondsen toegewezen door de teams voor maatschappelijke betrokkenheid
 • Totaal van de jaarlijkse donaties uit het Eaton Charitable Fund
 • Om ons doel van betrokkenheid bij de gemeenschap te halen bij 100% van onze productie- en hoofdkantoorlocaties is tegen 2030 een actief team voor betrokkenheid vereist

Aan de hand van deze indicatoren kunnen we onze prestaties in de loop van de tijd evalueren, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen over mogelijke noodzakelijke veranderingen.

Veiligere huisvesting voor daklozen

Eaton heeft het Dublin Simon Community House financieel ondersteund ten behoeve van een programma dat mensen helpt om te verhuizen van een noodbehuizing naar een wat veiligere tijdelijke huisvesting. We schenken tevens producten van Eaton voor hun behuizingsprojecten.

Kinderen met een handicap de helpende hand reiken

We helpen de wereldwijde e-NABLE-gemeenschap in contact te treden met mensen die vingers of handen missen en hen van protheses te voorzien die zijn vervaardigd via 3D-printing.

Teruggeven - Wij dragen betekenisvol bij aan lokale verbetering

Als we onze lokale gemeenschappen ondersteunen, ondersteunen we onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Wij moedigen betrokkenheid bij de gemeenschap aan omdat we geloven dat dit gezonde, duurzame gemeenschappen en bedrijfsfaciliteiten oplevert. Een paar voorbeelden van onze betrokkenheid:

 • Deelname aan het bestuur van non-profit organisaties
 • Vrijwilligersprogramma’s
 • Financiële ondersteuning
 • Bijdragen in natura

Het talent, de energie en vaardigheden die onze medewerkers delen met projecten in de samenleving zijn zowel voor ons als voor de gemeenschap waar we actief zijn van groot belang. Onze vrijwilligers profiteren van de voldoening van het uitvoeren van noodzakelijk werk, het uitbreiden van hun sociale banden, het leren van creatieve probleemoplossing en verbeterd welzijn.

We merken dat medewerkers die vrijwilligerswerk doen bij lokale organisaties meer betrokken zijn bij de samenleving en zich thuis en op het werk meer voldaan voelen. 

Een waardevolle lokale impact hebben

Het talent, de energie en vaardigheden die onze medewerkers delen met projecten in de samenleving zijn zowel voor ons als voor de gemeenschap waar we actief zijn van groot belang. Onze vrijwilligers profiteren van de voldoening van het uitvoeren van belangrijk werk, het uitbreiden van hun sociale contacten, het creatieve probleemoplossen en hun verbeterde welzijn.

Veel van onze faciliteiten hebben betrokkenheidsteams in het leven geroepen, die de activiteiten op de locatie afstemmen op de behoeften van hun lokale gemeenschappen. Deze teams worden gevormd door multifunctionele medewerkers die onder andere verantwoordelijk zijn voor:

 • Het ontwikkelen van een jaarlijks betrokkenheidsplan en budget om de activiteiten te ondersteunen
 • Campagnes voeren onder medewerkers
 • Vrijwilligersacties organiseren
 • Reageren op donatieverzoeken van de gemeenschap

Onze teams voor maatschappelijke betrokkenheid bevorderen een hogere deelname van medewerkers en een sterk gevoel van trots. Hun individuele inspanningen en bijdragen komen rechtstreeks ten goede op de plaatsen waar zij wonen en werken.

Meer dan 100 jaar ondersteuning van United Way

Filantropie en betrokkenheid bij onze lokale gemeenschappen is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsidentiteit. Onze oprichter Joseph O. Eaton gaf in 1913 leiding aan de formatie van The Cleveland Federation for Charity and Philantropy. Geïnspireerd door zijn leiderschap is onze donatiestrategie zeer lokaal van opzet. In de V.S., Canada en Puerto Rico zetten we ons in voor de United Way door middel van een jaarlijkse campagne. En voor elke door een medewerker gedoneerde dollar, draagt Eaton 50 cent bij.

Jaarlijkse Stover Awards erkennen successen van vrijwilligers

Elk jaar erkennen we de buitengewone successen van medewerkers die vrijwilligerswerk in hun gemeenschap uitvoeren met de Stover Award voor maatschappelijke dienstverlening.  Elke Eaton medewerker kan full-time medewerkers nomineren die leiderschap of dienstverlening in de maatschappelijke organisaties tonen.

De senior vice president binnen elke business unit wijst een selectiecommissie aan om nominaties te beoordelen. De commissie kiest een winnaar op basis van de volgende criteria:

 • Positieve impact van de betrokkenheid van de medewerker, in zowel de organisatie als de gemeenschap.
 • Mate waarin de kandidaat blijk heeft gegeven van leiderschap of onwrikbare toewijding aan de organisatie.
 • Belang van de activiteit of instelling voor een Eaton-gemeenschap, werknemers en hun gezinnen.
 • Vrijwilligerswerk bij andere non-profit welzijnsorganisaties.
 • Aanbevelingsbrieven van de organisatie waarvoor de medewerker zich inzet.

Ontvangers van de Stover Volunteerism Award ontvangen elk een herdenkingsprijs, een cheque voor 5000 dollar, uit te keren aan de non-profit organisatie van hun keuze, en speciale erkenning door onze voorzitter en CEO tijdens een ceremonie.

Eaton Charitable Fund — ondersteuning van onderwijs, kunst en cultuur en sociale dienstverlening

Het Eaton Liefdadigheidsfonds steunt kunst, onderwijs, cultuur en sociale dienstenprogramma's die de kwaliteit van leven in onze gemeenschappen verbeteren. Het Fonds besteedt in de eerste plaats aandacht aan verzoeken van organisaties waar onze medewerkers zitting hebben in het bestuur. Eaton liefdadigheidsfonds subsidies worden ook beschikbaar gesteld aan onze sites, in overeenstemming met de omvang van de faciliteit. Onze aanpak helpt ervoor te zorgen dat lokale medewerkers beslissen hoe ze middelen toewijzen waar ze het meest nodig zijn. Onze medewerkers zijn er trots op dat ze inspraak hebben op de manier waarop we ons geld en tijd investeren.

Matching gift programma vermenigvuldigt de schenkingen van medewerkers

Schenkingen aan onderwijs, kunst en culturele non-profit organisaties in de Verenigde Staten door onze medewerkers, gepensioneerde medewerker en directieleden worden door het Matching Gift Programma van Eaton vermenigvuldigd. Schenkingen aan de meeste 501(c)(3) non-profit organisaties inclusief & dienstverleningsorganisaties voor kunst, cultuur onderwijs en gezondheid worden per dollar met 50 cent verhoogd. Donoren ontvangen een gelijkstelling van 5.000 dollar per kalenderjaar. Eaton medewerkers in de Verenigde Staten kunnen deelnemen.

Directe hulp aan medewerkers

In 2017 hebben we het Eaton Qualified Disaster Relief Fund opgericht, zodat Amerikaanse werknemers belastingvrije fondsen kunnen doneren om hun collega's te helpen die door rampen desastreuze verliezen lijden. Werknemers uitten de wens om hun collega's te helpen die tragische verliezen hebben geleden door de orkanen Harvey en Irma. We verdubbelen de bijdragen tot 5.000 dollar per jaar.