Selecteer uw locatie

Gezondheid & veiligheid

Het beschermen van de gezondheid en veiligheid van medewerkers is ons grootste belang.

Bij Eaton is het ons doel de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van onze werknemers te garanderen. Onze toewijding aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers reflecteert ons geloof dat alle verwondingen voorkomen kunnen worden. In onze hele bedrijfsvoering versterken we specifieke principes om onze 'Zero Incident Safety Culture' te versterken.

Onze veiligheidsprincipes en -verwachtingen laten toewijding aan medewerkers en aannemers zien.

Alle medewerkers, inclusief aannemers, die op onze locaties werken delen een persoonlijke verantwoordelijkheid een veilige werkomgeving te waarborgen. Iedereen speelt een belangrijke rol in zowel de eigen veiligheid als die van collega’s. Het Eaton Veiligheidsbeleid is onderdeel van op de juiste manier zaken doen. Het leidt ons in onze vooruitgang naar het elimineren van verwondingen en ziekten op onze werkplek.
Het percentage waarmee onze Total Recordable Case Rate (TRCR) in 2017 is afgenomen.
8.7
%
Het percentage waarmee onze Total Recordable Case Rate (TRCR) in 2017 is afgenomen.
Het percentage waarmee onze Days Away Case Rate (DACR) in 2017 is afgenomen.
12
%
Het percentage waarmee onze Days Away Case Rate (DACR) in 2017 is afgenomen.
Het verbeteringspercentage in TRCR en DACR van onze belangrijkste locaties in 2016.
16
%
Het verbeteringspercentage in TRCR en DACR van onze belangrijkste locaties in 2016.

De veiligheidsprincipes van Eaton vereisen dat iedereen verantwoordelijk is voor veiligheid

De veiligheidsprincipes van Eaton onderstrepen het belang van het beschermen van het welbevinden van medewerkers:

 • Veiligheid staat voorop bij alles wat we doen.
 • Wij zijn toegewijd alle omstandigheden die persoonlijk letsel of beroepsziektes kunnen veroorzaken uit te schakelen.
 • Alle ongevallen en beroepsziektes zijn te voorkomen. Een werkplek zonder incidenten is mogelijk.
 • Wij nemen beslissingen en stimuleren gedragingen die onszelf en anderen beschermen tegen het risico van ongevallen.
 • Wij volgen vaste probleemoplossingsprocedures om risico's te beperken en onze veiligheidsresultaten voortdurend te verbeteren.

Onze Veiligheidsprincipes verwachten dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het herkennen en corrigeren van onveilig gedrag of onveilige omstandigheden. Dit omvat het naleven van de kernverwachtingen betreffende veiligheid. Wij beschouwen deze verwachtingen als absoluut, omdat een schending kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

Veiligheidsverwachtingen vereisen dat medewerkers vaste veiligheidsprocedures volgen.

 • Regeling/vergrendeling van gevaarlijke energie: Wij gebruiken vastgestelde regelings- en vergrendelingsprocedures tijdens het uitvoeren van onderhouds- en reparatieactiviteiten aan apparatuur en processen.
 • Machinebeveiliging en gebruik Wij waarborgen dat machinebeveiligingsmaatregelen op correcte manier worden uitgevoerd en dat medewerkers beveiligingsmaatregelen gebruiken en alle gerelateerde veiligheidsprocedures volgen.
 • Werkvergunningen en gespecialiseerde veiligheidsprocedures tijdens activiteiten met een verhoogd risico: Wij gebruiken, wanneer nodig, correct geautoriseerde werkvergunningen. We volgen alle speciale veiligheidsprocedures tijdens warm werk, het betreden van besloten ruimtes, werk aan elektrische apparaten, werkzaamheden op hoogte en andere activiteiten met een hoog risico. Dit soort werkzaamheden worden alleen uitgevoerd door geschoold en geautoriseerd personeel.
 • Persoonlijk veiligheidsmateriaal Wij hanteren alle vereisten zoals voorgeschreven voor ons werk en in ons werkgebied.
 • Veilig rijden: Wij minimaliseren afleiding als we voor het bedrijf op de weg zijn en gebruiken alleen handsfree communicatiemiddelen. We dragen veiligheidsgordels tijdens het rijden en verwachten dat alle passagiers hetzelfde doen. We besturen geen motorvoertuigen wanneer we onder invloed zijn.
 • Incidenten- en gebeurtenisrapportage: Wij rapporteren onveilige situaties en alle verwondingen en ziekte - hoe klein ze ook zijn. Dit zorgt voor een goede medische evaluatie en inzet van verbeterde processen om soortgelijke incidenten of aandoeningen in de toekomst te voorkomen.

Zero tolerance levensreddende regels - veilig werken is voorwaarde voor werken bij Eaton.

De volgende regels dienen ten alle tijden nageleefd te worden. Schending kan leiden tot beëindiging van het arbeidscontract.

 • Veiligheidsvoorzieningen en afscherming: Apparaten die de veilige bediening van machines waarborgen zullen niet worden verwijderd, mee worden geknoeid of omzeild.
 • Lock-out/tag-out: Lock-out/tag-out procedures moeten gevolgd worden.
 • Elektrisch werk/vlambogen: De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt wanneer er elektrisch werk wordt verricht of wanneer de mogelijkheid bestaat dat er vlambogen ontstaan.
 • Valbescherming: Er moeten valbeschermingssystemen worden gebruikt als er op onbeveiligde hoogten van 1,82 meter of meer wordt gewerkt.
 • Vergunningsplichtige krappe ruimtes: Niemand zal vergunningsplichtige krappe ruimtes betreden zonder de juiste vergunningen.
 • Autogordels: Alle bestuurders en passagiers van industriële vrachtwagens en machines moeten de beschikbare gordels gebruiken.

Veilig werken is een voorwaarde voor het werken bij Eaton. We staan geen represailles toe tegen een werknemer die in goed vertrouwen een veiligheidsovertreding meldt. Werknemers die de fundamentele veiligheidsverwachtingen of andere veiligheidsvereisten schenden, kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag. Overtreding van de Zero Tolerance Levensreddende Regels leidt tot ontslag.

Milieu, Gezondheid & Veiligheid (EHS) handboek

Ons doel is het bieden van een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers, contractors en bezoekers. Het EHS Handboek is van toepassing op alle derde partijen die activiteiten op onze locaties uitvoeren. Dit omvat leveranciers, tijdelijke krachten, contractors, verkopers, bezoekers en alle andere niet-Eaton medewerkers. Het handboek geeft een korte samenvatting van EHS praktijken noodzakelijk voor het werken binnen ons bedrijf. Naleving van het handboek - en alle wettelijke, locatie- en projectspecifieke vereisten - is een voorwaarde voor het werken voor ons bedrijf.

Bekijk het handboek voor Eaton-gecontroleerde locaties.

Onze werknemers en aannemers mogen werkzaamheden uitvoeren op locaties die niet door Eaton worden gecontroleerd, zoals serviceactiviteiten bij klanten. In zulke gevallen kan het bieden van een veilige werkplek afhankelijk zijn van de acties (of het uitblijven van acties) van anderen. De EHS-richtlijn geeft een samenvatting van de vereisten die in acht moeten worden genomen door de partijen met algemene EHS-verantwoordelijkheid op dergelijke sites, aangezien de naleving van deze vereisten - en van alle wettelijke, site- en projectspecifieke vereisten - een voorwaarde is voor het werken op niet door Eaton gecontroleerde sites. Personeelsleden of aannemers van Eaton hebben het recht hun activiteiten te staken en zich terug te trekken van de werkplek wanneer niet wordt voldaan aan de vereisten van de EHS-richtlijn, of wanneer zij zichzelf of eigendommen van Eaton beschouwen als blootgesteld aan onaanvaardbare gezondheids- en veiligheidsrisico's die worden gegenereerd door derden als gevolg van het ontbreken van passende controle.

EHS richtlijnen voor locaties niet beheerd door Eaton downloaden

Bedrijfsvoering

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie.

Bekijk de kaart over bedrijfsvoering (Flash)

Hoe wij succes meten

Eatons risicobeoordelingen en audits van onze gezondheids- en veiligheidsprocedures leveren tastbare resultaten op.

Om de uitvoering van een Zero Incident Safety Program te versnellen, zetten we ons focus site programma in. We selecteren de locaties strategisch op basis van recente gezondheids- en veiligheidsprestaties en bestaande veiligheidscultuur. Het programma is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te verbeteren terwijl we de Zero Incident Safety Cultuur in stand houden. Dit doen we door ons te richten op en uitvoering te geven aan de fundamenten van een succesvol veiligheidsprogramma, waaronder:

 • Betrokkenheid van staf- en lijnmanagement.
 • Betrokkenheid van werknemers.
 • Risico-inventarisatie, preventie en toezicht.
 • Training en communicatie om de bewustwording en het begrip te vergroten.
 • Voortgangsbewaking en verantwoordelijkheid.

In 2012 hebben we ons Focus Site-programma gelanceerd, een gedisciplineerd proces van gegevensanalyse om belangrijke gevaren en risico's te identificeren en te begrijpen en om prioriteit te geven aan verbeteringsplannen om veiligheidsincidenten in Eaton-vestigingen te elimineren Sinds die tijd hebben we een verbetering gezien op onze focus sites. De 2016 focus sites verbeterden hun collectieve TRCR en DACR met 16%, wat in belangrijke mate bijdroeg aan de algehele verbetering van de onderneming.

Om continue veiligheidsprestaties te garanderen, vernieuwen we regelmatig de communicatie over belangrijke veiligheidswaarden en -gedragingen.  Dit wordt ondersteund door vele soorten EHS-trainingen voor alle medewerkers en gespecialiseerde trainingen voor leidinggevenden.

 • Veiligheidstrainingen tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers.
 • Een scala aan trainingsmogelijkheden die EHS principes versterken.
 • EHS training voor fabriekmanagers.
 • Gespecialiseerde „operating safely” training voor opzichters.

Ons Safety Awards-programma bekroont sites met uitstekende veiligheidsprestaties. Deze awards zijn een erkenning voor locaties die uitstekende veiligheidsprestaties leveren, waaronder:

 • Identificeren en beheersen van locatiespecifieke top-gevaren.
 • Het gebruik van toonzettende indicatoren met bijbehorende doelen en bewijs van het gebruik van deze informatie om de veiligheid beter te beheren
 • De invoering van robuuste systemen voor het melden van problemen.
 • Het actief inzetten van geleerde lessen met gedefinieerde acties en opvolging.
 • Het effectief betrekken van medewerkers.
 • Een effectief erkennings- en beloningsprogramma.
 • Communicatie over veiligheid volledig geïntegreerd in de activiteiten van de fabriek, vergaderingen en voortgangsverslagen.