Selecteer uw locatie

Hoe we iets produceren, is ook belangrijk

We zijn het aan de toekomstige generaties verplicht om het verschil te maken en de wereld beter achter te laten. En wij hebben stappen genomen om ervoor te zorgen dat we belangrijkere dingen doen.

Op de juiste manier zakendoen

De basis van onze verbintenis op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen begint bij het aanbieden van efficiënte en duurzame producten en diensten waarmee onze klanten hetzelfde kunnen doen. Wij vinden „zakendoen op de juiste” manier belangrijk - en hoe we onze resultaten behalen is net zo belangrijk als de resultaten zelf.

Belangrijke onderwerpen voor belanghebbenden

Meer van wat belangrijk is: proactief management is de basis van ons duurzaamheidsprogramma

Wij belichamen ons principe van op de juiste manier zakendoen door de duurzaamheidsimpacts die het belangrijkst zijn voor onze belanghebbenden en onszelf prioriteit te geven. Wij hebben onze belangrijkste duurzaamheidsprioriteiten geanalyseerd, deze zijn nu geïntegreerd in onze duurzaamheids- en rapportagestrategie en dienen als kompas voor onze toekomstige prestaties.

Onze eerste analyse van belangrijke duurzaamheidsonderwerpen is in 2014 afgerond en in 2017 hebben we de eerste vernieuwing gedaan om er zeker van te zijn dat onze prioriteiten up-to-date zijn.

Onze analyse omvatte de volgende stappen:

 1. Aan de hand van de resultaten van onze analyses in 2014, vragenlijsten voor klanten en aandeelhouders en de ranglijsten met belangrijke kwesties van belanghebbenden, hebben we een lijst opgesteld met 28 onderwerpen op het gebied van milieu, maatschappij, productverantwoordelijkheid en beleidsvoering.

 2. Met de steun van een derde partij hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke interne en externe belanghebbenden, waaronder Eaton-leiderschap, klanten, leveranciers, aandeelhouders en NGO’s, om prioriteitsgebieden vast te stellen.

 3. Als aanvulling op onze interviews hebben we bronnenmateriaal van interne risicobeoordelingen, classificatie- en ratingbureaus, NGO's en investeerders beoordeeld en een medewerkersonderzoek naar belangrijke onderwerpen uitgevoerd.

 4. De bevindingen presenteerden we aan ons managementteam, dat feedback gaf die werd verwerkt in een definitieve lijst met duurzaamheidsprioriteiten.

 5. Bestaande gegevens zijn beoordeeld en functionele leiders geïnterviewd om een beter inzicht te krijgen in onze huidige stand van zaken, waarbij we onze strategie, doelstellingen, maatstaven, prestaties en rapportage over elk onderwerp hebben beoordeeld.
Gedurende het hele proces hebben we GRI "Principles for Defining Report Content" gehanteerd:
De grenzen van onze duurzaamheidsprioriteiten binnen onze waardeketen in kaart brengen

Om de grens van elk van onze duurzaamheidsprioriteiten te begrijpen, hebben we de impact binnen onze waardeketen in kaart gebracht. Door middel van deze aanpak hebben we onze effecten in drie groepen verdeeld:

 • Upstream
 • Intern
 • Downstream

In de volgende tabel, hebben we onze aangepaste prioriteiten en de gerelateerde grenzen vastgelegd.

Veranderingen sinds 2014: Door onze positie als toonaangevend energiemanagementbedrijf en ons vermogen om wereldwijde kwesties zoals klimaatverandering via onze activiteiten en producten te beïnvloeden, hebben we onze categorieën voor broeikasgasreductie en producten omgedoopt tot respectievelijk "klimaatactie" en "producten met een positieve impact" om onze bijdrage aan belangrijke megatrends te benadrukken en te herdefiniëren. We hebben informatiebeveiliging ook toegevoegd als een belangrijke kwestie vanwege de toenemende belangstelling van interne en externe belanghebbenden voor gegevensbescherming en cyberbeveiliging. Hoewel informatieverschaffing, economische waarde, operationele uitmuntendheid, risicobeheer en lekkages en vrijkomen van stoffen voor ons belangrijke aandachtsgebieden blijven, zijn deze van onze lijst met topprioriteiten op het gebied van duurzaamheid verwijderd.

Material issue

Boundary

Climate action

Internal, Downstream

Community involvement

Internal, Downstream

Ethics and compliance

Upstream, Internal

Health and safety

Internal

Inclusion and diversity

Internal

Information security

Internal, Downstream

Positive-impact products

Internal, Downstream

R&D and innovation

Internal, Downstream

Talent management

Internal

Waste reduction

Internal

Water usage

Internal

Betrokkenheid belanghebbenden

Essentieel voor de continuiteit van ons zakelijk succes

Onze zakelijke operaties raken veel groepen en organisaties over de hele wereld. Andersom hebben deze belanghebbenden een fundamentele impact op de duurzaamheidsprestatie van Eaton. We identificeren deze groepen op basis van de impact en invloed van elke groep in verband met onze bedrijfspraktijken. Onze belangrijkste belanghebbenden zijn:

 • Klanten
 • Medewerkers
 • Investeerders/aandeelhouders
 • Leveranciers
 • Lokale gemeenschappen
 • Overheden

Onze processen voor het betrekken van groepen belanghebbenden en het identificeren van en reageren op hun zorgen lopen uiteen. Een manier om de zorgen van belanghebbenden te identificeren en samen te vatten is door middel van de significantie analyse. De uitkomst van deze beoordeling helpt ons bij het definiëren van onze strategie, doelstellingen en maatstaven en bij het rapporteren over de belangrijkste kwesties aan Eaton en onze belanghebbenden.

Klantenbetrokkenheid: om de behoeften van de markt te begrijpen en de bedrijfswaarde te verhogen

 

Onze klanten helpen ons de innovatiemogelijkheden te onderzoeken en begrijpen. Door onze directe en frequente betrokkenheid, ontwikkelen en lanceren wij producten die de kritieke uitdagingen van het elektriciteitsbeheer van onze klanten oplossen.

Wij betrekken onze klanten op twee innovatieve methoden: onze Klanten Adviesraad en onze Klantrelatie Analyse. Van onze Klanten Adviesraad vragen we ongefilterde feedback over hoe we onze prestaties doorlopend kunnen verbeteren. Feedback van klanten via dit kanaal helpt ons onze successen en gebieden van ontwikkeling te identificeren. Wij passen deze feedback direct toe in onze actieplannen en rapportage inspanningen.

De Klantrelatie Analyse is een face-to-face interviewproces gehouden met besluitvormers en beinvloeders van belangrijke strategische klanten. Elk jaar houden we meer dan 1000 Klantrelatie interviews. Vaak interviewen we meer dan één contactpersoon van elke account om een goed afgerond beeld te krijgen van hoe klanten ons bedrijf zien.

De Klantrelatie Analyse is een face-to-face interviewproces gehouden met besluitvormers en beinvloeders van belangrijke strategische klanten. Elk jaar houden we meer dan 1000 Klantrelatie interviews. Vaak interviewen we meer dan één contactpersoon van elke account om een goed afgerond beeld te krijgen van hoe klanten ons bedrijf zien.

De resultaten worden geleverd aan de belangrijkste leiders binnen elk bedrijf en er worden vervolg actieplannen ontwikkeld en gemonitord.

Ontdek meer over de waarde die wij onze klanten bieden.

 

Betrokkenheid van werknemers: Eaton bevordert een klimaat van gezamenlijke duurzaamheid en uitmuntendheid op elk niveau van zijn activiteiten

Onze primaire methode om de betrokkenheid van medewerkers te meten, is onze tweejaarlijkse medewerkersenquête. De enquête biedt een gestructureerde manier om de betrokkenheid van werknemers te evalueren en ideeën te verzamelen over hoe we onze werkplekken kunnen blijven verbeteren. Sinds 2008 scoren we, volgens externe normatieve gegevens, gunstig met betrekking tot de betrokkenheid van medewerkers. Er wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk Eaton-breed plannings- en follow-upproces om directe en meetbare verbeteringen tot stand te brengen. Dit proces strekt zich uit tot aan de directe ondergeschikten van de CEO, die elk een samenvatting geven van hun actieplannen na het onderzoek.

 

Naast het onderzoek is het gebruikelijk dat leidinggevenden op regelmatige basis informele gesprekken met medewerkers voeren. Leidinggevenden komen regelmatig in contact met hun directe medewerkers, maar ook maar ook door skip-level gesprekken met de medewerkers die aan hun directe medewerkers rapporteren.

 

Rondetafelgesprekken vinden plaats wanneer een fabrieksmanager of een andere leidinggevende tijdens een bezoek ter plaatse een gesprek voert met een klein aantal medewerkers. Tijdens deze gesprekken kunnen medewerkers vragen stellen en feedback geven. Dit komt regelmatig voor wanneer een leidinggevende een locatie bezoekt.

 

Alle medewerkers krijgen informatie via ons interne intranetsysteem JOE (genoemd naar onze oprichter, Joseph Oriel Eaton). Medewerkers zonder toegang tot een computer kunnen JOE via een kiosk op locatie bereiken.

Betrokkenheid van investeerders en aandeelhouders: Eaton streeft er naar om potentiële risico's voor zijn financiële levensvatbaarheid op lange termijn te identificeren en aan te pakken

Eaton streeft naar voortdurende betrokkenheid van onze aandeelhouders door middel van:

 • Jaarlijkse algemene vergaderingen
 • Jaar- en kwartaalrapportage wordt ter beschikking gesteld aan aandeelhouders
 • Conferenties en verslagen van analisten
 • Pagina „Investor Relations” op Eaton.com waar aandeelhouders vragen kunnen stellen of financiële informatie uit Eaton-archieven kunnen benaderen
 • Ontmoetingen tussen investeerders, hoger management en investeerdersrelaties

Ons Investor Relations-team ontvangt elk kwartaal onze oproepen voor winst en communiceert met onze beleggers. Via deze communicatie beschrijven wij onze financiële positie en de waarde van onze onderneming voor huidige en potentiële aandeelhouders.

 

Bijna tien jaar geleden was Eaton een van de pioniers op het gebied van de integratie van financiële en duurzaamheidsrapportage. In 2016 zijn we overgestapt op het digitaal aanbieden van het grootste deel van deze informatie via www.eaton.com/sustainability.

 

Sinds 2006 hebben we onze broeikasgasuitstoot aan CDP gerapporteerd, een internationale non-profit organisatie voor milieurapportage. Het jaarlijkse CDP Klimaatveranderingsonderzoek verstrekt kritieke informatie aan onze investeerder en potentieel investeerderspubliek. Ontdek meer over onze CDP onderzoeksreacties.

Betrokkenheid van leveranciers: om onze duurzaamheidsprestaties proactief door de gehele waardeketen te beheren.

Onze toeleveringsketenactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsprestaties. Wij werken actief samen met onze leveranciers om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de verwachtingen van Eaton voor wat betreft een verantwoordelijke bedrijfsvoering. 

 

Verder gaan we direct met leveranciers in gesprek over geselecteerde aandachtsgebieden zoals:

 • Financiële stabiliteit en operationele efficiëntie
 • Verantwoordelijkheid voor het milieu, met inbegrip van management van de uitstoot van broeikasgassen via CDP
 • Sociale verantwoordelijkheid, zoals conflictmineralen
 • Vergaderingen van de toeleveringsketen

Onze managers en inkopers vullen deze strategische benaderingen aan met directe, dagelijkse interacties.

 

Financiële stabiliteit en risicomanagement:

Via ons Supply Chain Continuity Program (SCCP) willen we een voorspellende toeleveringsketen ontwikkelen. We werken rechtstreeks met leveranciers samen om richtlijnen, processen, hulpmiddelen en technologie te ontwikkelen ter ondersteuning van de continuïteitsplanning van leveranciers. Deze planning sluit aan bij de financiële, operationele, milieu- en veiligheidseisen van onze leveranciers. Ons Supplier Excellence Handboek omvat onze risicomanagement- en continuïteitsrichtlijnen.

 

We gaan uitgebreid in gesprek met onze top 100 van leveranciers, gebaseerd op besteding, om risico's te beoordelen. We categoriseren risico's en verbeteren ons wederzijds begrip van de soorten risico's die van invloed zijn op elke relatie. Na het identificeren van potentiële risico's bespreken we risicobeperkingsstrategieën om mislukkingen te voorkomen en herstelstrategieën om mislukkingen aan te pakken.

 

Daarnaast zetten we onze gestructureerde richtlijnen voor de continuïteit van de toeleveringsketen en risicobeheer in. We passen deze richtlijnen toe op verschillende situaties. We implementeren ook hulpmiddelen om leveranciers te controleren op financiële risico's, potentiële gebeurtenissen te evalueren en beoordelingen uit te voeren. Tijdens bezoeken van alle leveranciers bespreken onze medewerkers van het bedrijfscontinuïteitsteam risico's en back-up plannen met onze leveranciers.

 

Ontdek meer over onze richtlijnen voor onze toeleveringsketen.

 

CDP Toeleveringsketenprogramma:

Door middel van het CDP Toeleveringsketenprogramma proberen we onze ecologische voetafdruk en die van onze leveranciers beter te begrijpen en te verbeteren. Onze deelname benadrukt bij onze leveranciers het belang van het volgen en verminderen van uitstoot, energieverbruik en het identificeren van de bijbehorende risico's en kansen.

In 2016 hebben we ongeveer 150 van onze strategische leveranciers gevraagd deel te nemen aan onze toewijding aan duurzaamheid door de CDP Supplier Questionnaire in te vullen. Wij geven prioriteit aan leveranciers en selecteren leveranciers op basis van verschillende, op risico's gebaseerde criteria. Deze criteria omvatten onder meer de hoogste bestedingen en de intensiteit van de koolstofuitstoot van de geleverde producten of activiteiten.

 

Wij bieden ondersteuning, waaronder training en één-op-één overleg met leveranciers bij het invullen van de vragenlijst.

 

We maken gebruik van gegevens over klimaatverandering die worden gerapporteerd door onze leveranciers om ons inzicht in onze ecologische voetafdruk te vergroten. We gebruiken deze kwalitatieve en kwantitatieve gegevens ook om de risico's en kansen op het gebied van klimaatverandering binnen onze toeleveringsketen te monitoren en relevante emissiegegevens die door leveranciers zijn gerapporteerd, te gebruiken bij de berekening van onze openbaar gerapporteerde Niveau 3-uitstoot.

 

Conflictmineralen:

Eaton zet zich in om zich ervan te verzekeren dat onze producten geen conflictmineralen bevatten: delfstoffen die worden gesmolten tot tin, tantalum, wolfraam en goud afkomstig van entiteiten die op een directe of indirecte manier de conflicten in de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen financieren. Eaton’s managementteam werkt onder het toezicht van onze directie om onze toeleveringsketen direct te betrekken bij verantwoorde inkooppraktijken.

 

Ontdek meer over ons beleid betreffende conflictmineralen.

 

Toeleveringsketenmanagement vergaderingen:

Onze toeleveringsketenmanagement vergaderingen zijn een belangrijke manier om met onze strategische partners in gesprek te gaan. Deze leveranciers vertegenwoordigen diegenen met wie we in de toekomst onze activiteiten hopen uit te breiden en onze relatie verder willen uitbouwen.

 

Ons doel is om deze vergaderingen jaarlijks te organiseren. In het verleden hebben we meer dan 250 strategische leveranciers en 500 aanwezigen ontvangen. In 2016 organiseerden we een gecombineerd persoonlijk/virtueel wereldwijd leveranciersontmoetingsevenement, wat zeer succesvol was qua deelname en waarbij onze leveranciers op grote afstand in staat stelde om gemakkelijk virtueel deel te nemen (tegen lagere kosten, zonder uitstoot van broeikasgassen en het nadeel van andere reisgerelateerde effecten) Tijdens deze evenementen kennen we gewoonlijk onze hoogste onderscheiding voor leveranciersexcellentie en andere erkenningen voor uitstekende prestaties toe aan onze best presterende leveranciers.

 

Daarnaast benadrukken we de belangrijke rol van leveranciers bij het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen en als kritische partners bij het Op de Juiste Manier Zaken Doen.

 

Ontdek meer over onze praktijken in de toeleveringsketen.

 

Betrokkenheid van de gemeenschap: Eaton wil de kwaliteit van leven van medewerkers en van diegenen die impact ondervinden van zijn activiteiten verbeteren.

We geven veel om de gemeenschappen waarin we leven en werken. We investeren onze tijd en geld in programma's die een verschil maken in het leven van anderen. Hechte, gezonde gemeenschappen zijn een essentieel onderdeel van wereldwijde duurzaamheid.

 

Om op lokaal niveau waarde te creëren, identificeren we de specifieke behoeften van individuele gemeenschappen. In elk van onze vestigingen over de hele wereld werken lokale managers en medewerkers samen om te bepalen welke programma's hun vestiging zal ondersteunen, door middel van liefdadigheid of vrijwilligerswerk. Hierdoor kunnen onze inspanningen de meeste impact hebben, aangezien programma's worden geselecteerd door leden van de gemeenschap.

 

Het ondersteunen van lokale gemeenschappen is een vast onderdeel van onze geschiedenis. Onze oprichter Joseph O. Eaton, werkte samen met andere leiders uit de gemeenschap om een entiteit op te richten die uiteindelijk resulteerde in the United Way. Met onze verschillende bijdragen aan de gemeenschap geven we uitdrukking aan onze diepe, persoonlijke betrokkenheid bij de gemeenschappen waarin we leven en werken. Josephs erfenis leeft voort door ons werk en verbeterde gemeenschappen wereldwijd.

 

Ontdek meer over onze betrokkenheid bij lokale gemeenschappen.

Betrokkenheid van de overheid: Eaton ontwikkelt en ondersteunt producten, programma’s en beleid die ten goede komen aan onze wereldwijde maatschappij

Overheden vertegenwoordigen drie verschillende relaties voor ons bedrijf. Overheden vertegenwoordigen onze klanten, onze partners in het verbeteren van de wereldwijde duurzaamheid en onze toezichthouders. Wij waarderen en respecteren onze relaties met alle overheidsinstanties.

 

Overheden vormen een belangrijk klantensegment voor ons bedrijf. Wereldwijd voeren we milieuvriendelijke energiemanagementprojecten uit voor lokale en nationale overheden.

 

Deze projecten omvatten onder andere:

 • Hybride aandrijflijnen die het brandstofverbruik verminderen en de uitstoot van bedrijfs- en overheidsvoertuigen verminderen.
 • Elektrische stroomregelsystemen voor een efficiënt gebruik van energie in kantoorgebouwen
 • Hydraulische vliegtuigsystemen die gewicht en brandstof besparen
 • Auto-superchargers voor verbeterd brandstofverbruik
 • Elektrische en hydraulische producten voor zonne-energie- en windturbinesystemen

Tijdens ons werk respecteren we de rol van overheden als onze regelgevende instanties. We hebben een uitgebreid beleid om te voldoen aan de speciale wetten, regels en voorschriften met betrekking tot overheidscontracten. Het beleid strekt zich uit tot onze relaties met overheidspersoneel. Wij leveren namens Eaton geen bijdragen aan politieke kandidaten of partijen, zelfs niet waar dit wettelijk is toegestaan.

 

Ontdek meer over onze inzet voor ethisch gedrag en naleving.

 

Ontdek meer over onze ethische handleiding en gerelateerd beleid.

Bestuur

Eaton legt verantwoording af over praktijken en prestaties op het gebied van duurzaamheid op de hoogste bestuursniveaus.
Het succes van onze duurzaamheidspraktijken is een weerspiegeling van de verantwoordingsplicht die wij door onze organisatie doorvoeren. Wij hebben sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren.

Ons beleid inzake zakelijke beleidsvoering legt een gemeenschappelijke reeks verwachtingen en bestuurspraktijken vast die als leidraad dienen voor ons senior management en de raad van bestuur.

 

Ontdek meer over ons beleid en handvesten.

 

Integratie van duurzaamheidsprestaties met financiële prestaties en het geven van financiële prikkels om de doelstellingen te bereiken

 

Wij communiceren onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid samen met onze jaarlijkse financiële rapportage aan belanghebbenden. We evalueren onze prestaties aan de hand van de doelstellingen die jaarlijks door onze Senior Leadership Council worden ontwikkeld. Eenmaal opgesteld, communiceren we onze doelstellingen aan al onze business units. Wij zorgen ervoor dat deze communicatie via onze organisatie doordringt tot onze productieservice en andere activiteiten binnen het bedrijf.

 

Via ons APEX-programma beoordelen we de voortgang naar onze doelstellingen. APEX stelt ons in staat om elke medewerker te evalueren aan de hand van vastgestelde doelen en conform de bedrijfswaarden. We maken gebruik van deze APEX prestatiebeoordelingen om beslissingen te nemen over beloningen en andere financiële prikkels voor alle medewerkers en leidinggevenden.

 

Het behalen en overtreffen van onze duurzaamheidsdoelstellingen is essentieel voor ons algehele zakelijke succes. Om vooruitgang in ons hele bedrijf aan te moedigen, bieden we stimulansen voor het bereiken van hoge prestaties. Ons corporate executive team ontvangt een financiële beloning wanneer we onze jaarlijkse emissiereductiedoelstellingen van onze CEO halen. Daarnaast hebben alle werknemers de mogelijkheid om prijzen te ontvangen ter ere van uitmuntendheid op de werkplek. We ontwerpen het toekenningsproces zodanig dat alle medewerkers bij onze vooruitgang worden betrokken. Met deze awards willen we ook de ontwikkeling en overdracht van best practices stimuleren.

 

Onze prijzen zijn een erkenning voor praktijken die onze energie-efficiëntie en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid verbeteren. Awards die duurzaamheid onder de aandacht brengen, zijn onder andere de Continuous Improvement Award, Engineer of the Year en Eaton Business Excellence.

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie.

Bekijk de kaart over bedrijfsvoering (Flash)