Selecteer uw locatie

Relevantie

We hebben een solide proces dat ons helpt te begrijpen wat belangrijk is voor onze activiteiten, het milieu en onze belanghebbenden.

Op de juiste manier zakendoen

De basis van onze verbintenis op het vlak van ”maatschappelijk verantwoord ondernemen” begint bij het aanbieden van efficiënte en duurzame producten en diensten waarmee onze klanten hetzelfde kunnen doen. Wij vinden ”zakendoen op de juiste manier” belangrijk - en hoe we onze resultaten behalen is net zo belangrijk als de resultaten zelf.

Belangrijke onderwerpen voor belanghebbenden

Proactief management is de basis voor ons duurzaamheidsprogramma

Wij belichamen ons principe van ”op de juiste manier zakendoen” door prioriteit te geven aan de duurzaamheidsimpacts die het belangrijkst zijn voor onze belanghebbenden en onszelf. Wij hebben onze belangrijkste duurzaamheidsprioriteiten geanalyseerd, deze zijn nu geïntegreerd in onze duurzaamheids- en rapportage-strategie en dienen als kompas voor onze toekomstige prestaties.

Onze eerste analyse van belangrijke duurzaamheidsonderwerpen is in 2014 afgerond en in 2017 hebben we de eerste vernieuwing gedaan om er zeker van te zijn dat onze prioriteiten up-to-date zijn.

Onze analyse omvatte de volgende stappen:

  1. Aan de hand van de resultaten van onze analyses in 2014, vragenlijsten voor klanten en aandeelhouders en de ranglijsten met belangrijke kwesties van belanghebbenden, hebben we een lijst opgesteld met 28 onderwerpen op het gebied van milieu, maatschappij, productverantwoordelijkheid en beleidsvoering.

  2. Met de steun van een derde partij hebben we gesprekken gevoerd met belangrijke interne en externe belanghebbenden, waaronder Eaton-leiderschap, klanten, leveranciers, aandeelhouders en NGO’s, om prioriteitsgebieden vast te stellen.

  3. Als aanvulling op onze interviews hebben we bronnenmateriaal van interne risicobeoordelingen, classificatie- en ratingbureaus, NGO's en investeerders beoordeeld en een medewerkersonderzoek naar belangrijke onderwerpen uitgevoerd.

  4. De bevindingen presenteerden we aan ons managementteam, dat feedback gaf die werd verwerkt in een definitieve lijst met duurzaamheidsprioriteiten.

  5. Bestaande gegevens zijn beoordeeld en functionele leiders geïnterviewd om een beter inzicht te krijgen in onze huidige stand van zaken, waarbij we onze strategie, doelstellingen, maatstaven, prestaties en rapportage over elk onderwerp hebben beoordeeld.
Gedurende het hele proces hebben we GRI "Principles for Defining Report Content" gehanteerd:

De grenzen van onze duurzaamheidsprioriteiten binnen onze waardeketen in kaart brengen

Om de grens van elk van onze duurzaamheidsprioriteiten te begrijpen, hebben we de impact binnen onze waardeketen in kaart gebracht. Door middel van deze aanpak hebben we onze effecten in drie groepen verdeeld:

  • Upstream
  • Intern
  • Downstream

In de volgende tabel, hebben we onze aangepaste prioriteiten en de gerelateerde grenzen vastgelegd.

Veranderingen sinds 2014: Door onze positie als toonaangevend energiemanagementbedrijf en ons vermogen om wereldwijde kwesties zoals klimaatverandering via onze activiteiten en producten te beïnvloeden, hebben we onze categorieën voor broeikasgasreductie en producten omgedoopt tot respectievelijk "Klimaatactie" en "Producten met een positieve impact" om onze bijdrage aan belangrijke megatrends te benadrukken en te herdefiniëren. We hebben ”Informatiebeveiliging” ook toegevoegd als een belangrijke kwestie vanwege de toenemende belangstelling van interne en externe belanghebbenden voor gegevensbescherming en cyberbeveiliging. Hoewel informatieverschaffing, economische waarde, operationele uitmuntendheid, risicobeheer en lekkages en vrijkomen van stoffen voor ons belangrijke aandachtsgebieden blijven, zijn deze van onze lijst met topprioriteiten op het gebied van duurzaamheid verwijderd.

Material issue

Boundary

Climate action

Internal, Downstream

Community involvement

Internal, Downstream

Ethics and compliance

Upstream, Internal

Health and safety

Internal

Inclusion and diversity

Internal

Information security

Internal, Downstream

Positive-impact products

Internal, Downstream

R&D and innovation

Internal, Downstream

Talent management

Internal

Waste reduction

Internal

Water usage

Internal