Selecteer uw locatie

Inclusie & diversiteit

Aspirerende doelstelling – Een voorbeeld zijn voor inclusie en diversiteit in onze industrie

Bij Eaton streven we ernaar een voorbeeld te zijn voor inclusie en diversiteit in onze branche – bekend om de manier waarop we alle mensen verwelkomen en betrekken door te luisteren naar wat ze te bieden hebben. Wij willen een omgeving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Inclusie en diversiteit – is essentieel voor Eaton’s prestaties en reputatiestandaarden

Inclusie en diversiteit betekent herkennen, waarderen en het toepassen van de verschillen in perspectieven en achtergronden die ieder van ons uniek maken. We hebben inclusie en diversiteit nodig om onze zakelijke resultaten en visie te bereiken en om ons streven, een rolmodel van inclusie en diversiteit in de branche, waar te maken. Openheid voor diversiteit verbreedt onze toegang tot het beste talent en inclusie stelt ons in staat dat talent volledig in te zetten. Onze medewerkers zijn vrij om hun hoogste potentieel te bereiken in een omgeving die innovatie en open communicatie stimuleert. Ontdek meer over inclusie en diversiteit.

Vier pijlers van excellentie voor
inclusie en diversiteit

Onze vier pijlers dienen als globale focusgebieden voor inclusie en diversiteit:

 • Talent: Inclusief gedrag helpt groot talent aan te trekken, vast te houden en uit te breiden, nodig om groei te stimuleren.
 • Functioneren: Inclusief gedrag maakt het voor alle medewerkers mogelijk op hun eigen unieke manier bij te dragen om hun hoogste potentieel te bereiken en zakelijke resultaten te optimaliseren.
 • Globalisatie: Inclusief gedrag versnelt het proces om een globaal bedrijf te worden dat kan winnen in alle markten.
 • Innovatie: Inclusief gedrag cultiveert en gebruikt verschillende achtergronden, perspectieven en denkwijzen om betere processen, producten en service-oplossingen te creëren.

Ons leiderschapsmodel

De zes leiderschapskenmerken van Eaton – we zijn ethisch, gepassioneerd, verantwoordelijk, efficiënt, transparant en we leren – ondersteunen onze cultuur van inclusie en vormen de basis van een open en inclusieve werkomgeving. Binnen Eaton beseffen we dat onze mensen het belangrijkste ingrediënt voor ons succes vormen. Ook erkennen wij dat individuen uniek zijn, met perspectieven, achtergronden en ervaringen die hun ideeën en meningen beïnvloeden en vormen. Deze verschillen en perspectieven leiden tot innovatieve ideeën, betere beslissingen voor ons bedrijf en onze klanten en een brede basis van kennis die onze reputatie als ”thought leader” bevordert. En dat maken we waar. We vragen onze leiders om doelen te ontwikkelen – gedetailleerd en gemeten net als elk ander zakelijk doel – die leiden tot het creëren van een inclusieve werkomgeving. Ontdek meer over onze visie en doelen.

De volgende generatie medewerkers zal diverser zijn

De wereldwijde concurrentie is verschoven, samen met onze mix van talent. We nemen vandaag de dag andere mensen in dienst dan twintig jaar geleden, en dat zal in de toekomst nog sneller gaan. In de Verenigde Staten behoren meer medewerkers tot een minderheidsgroep. Wereldwijd komen meer vrouwen op de arbeidsmarkt, terwijl een toenemend aantal gepensioneerde werknemers vertrekt en wordt vervangen door werknemers van de volgende generatie. Om te kunnen concurreren, moet de diversiteit van ons leiderschap en onze zakelijke benadering een afspiegeling zijn van onze medewerkers, gemeenschappen en wereldwijde klanten.

Inclusie en diversiteit ondersteunen

Inclusiehulpgroepen (Inclusion Eaton Resource Groups, iERG’s) brengen medewerkers samen die een gemeenschappelijk doel, interesse of achtergrond hebben. Deze zeven IERGs promoten een uitnodigende, inclusieve werkomgeving die verschillen omarmt en de deelname van alle medewerkers aanmoedigt:

 • WAVE – Women Adding Value at Eaton iERG
 • Veteran – U.S. Military Veterans iERG
 • ENGAGE – Eaton Next Generation Achieving Goals and Excelling iERG
 • iConnect – Black, African-American and People of Color iERG
 • SOAR – Strengthening Our Asian Resources Asian-American iERG
 • #VAMOS! – Hispanic and Latino iERG
 • Eaton Pride – LGBT and Allies iERG

Inclusie ERG’s zijn een plek waar medewerkers kunnen samenwerken en professionele begeleiding kunnen krijgen of geven. Bovendien kunnen iERG’s nieuwe medewerkers laten kennismaken met onze cultuur en helpen bij het opbouwen en onderhouden van medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid en bij het behouden van personeel.

Op dit moment hebben onze zeven iERG's meer dan 8.700 leden in 59 landen, een toename van 19 procent in lidmaatschap ten opzichte van 2016. De WAVE en ENGAGE iERGs zijn wereldwijd actief, met meer dan 75 lokale groepen (myWAVE en myENGAGE genaamd). In de Verenigde Staten ondersteunt de Veterans iERG militairen en ondersteunde groepen. In 2016 hebben we nog drie iERGs in het leven geroepen: SOAR ter ondersteuning van onze Aziatisch-Amerikaanse mederwerkers, iConnect ter ondersteuning van onze Afrikaans-Amerikaanse medewerkers en #VAMOS! ter ondersteuning van onze Spaans-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse medewerkers. We lanceerden ook een Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender iERG (Eaton Pride). In 2018 lanceren we een nieuwe wereldwijde iERG voor mensen met een beperking.

Deze iERG's helpen ons prioriteiten te stellen, barrières te slechten om de cultuur te veranderen, deel te nemen aan bedrijfsprojecten en betrokken te raken bij initiatieven om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen. Activiteiten omvatten onder andere webinars, presentaties van sprekers, stretch-assignment-projecten, netwerkevenementen en rondetafelgesprekken met leidinggevenden.

En de iERGs kunnen vernieuwers zijn:

 • Het waren onze iERG's die feedback gaven en de business case vormden om ons beleid betreffende betaald ouderschapsverlof in de VS uit te breiden.
 •  Onze iERG's hebben onze nieuwe Stretch Assignment Marketplace ontwikkeld, een creatieve manier voor werknemers om betrokken te raken bij projecten in onze bedrijven, functies en regio's en om vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd contacten te leggen binnen het bedrijf.
 • Voor Internationale Vrouwendag 2018 heeft onze WAVE iERG een wereldwijde inspanning geleverd waarbij meer dan 16.000 mensen verdeeld over 130 locaties betrokken waren. De evenementen omvatten sprekerspanels en de mogelijkheid voor medewerkers om persoonlijke verklaringen af te leggen over de acties die zij zullen ondernemen ter ondersteuning van een meer inclusieve omgeving bij Eaton.
 • In India heeft onze WAVE iERG geholpen bij de ontwikkeling en promotie van een programma om vrouwen met ervaring op het gebied van engineering, supply chain, HR en finance te identificeren die na een onderbreking in hun carrière willen herintreden. Tot nu toe heeft het ReLaunch programma meer dan 45 vrouwen weten te matchen met een carrièremogelijkheid bij Eaton. 

We zijn trots op de impact die iERGs bij Eaton hebben. Hun activiteiten zijn boeiend en versterken duizenden mensen over de hele wereld.

Het Eaton mentoring programma is nog een andere bron voor het ontwikkelen en stimuleren van onze diverse talenten. Het formele mentorprogramma is ontworpen als een wederzijds proces tussen een gekoppelde mentor en mentee om zich te richten op specifieke ontwikkelingsbehoeften, afgestemd op de korte- en lange-termijn carrièreaspiraties van de werknemer.

De iERG's en het mentorprogramma ondersteunen onze aspiratiedoelstellingen en koesteren een inclusieve werkomgeving door middel van mentorschap, onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden. Zij ondersteunen ook de strategie en doelstellingen die zijn vastgesteld door de Global Inclusion Council en de vier Regional Inclusion Councils van Eaton.

In 2014 hebben we ons full-day leadership I&D education class, Valuing Inclusion & Diversity at Eaton – The Power of Perspectives (VID) wereldwijd voor alle managers gelanceerd. Sindsdien hebben meer dan 4.000 van onze leiders deze bijeenkomst bijgewoond, met als doel hun persoonlijke vooroordelen meer onder de aandacht te brengen en te leren hoe ze een meer inclusieve leider kunnen zijn. Omdat uit onderzoek blijkt dat training over vooroordelen over het algemeen niet effectief is, hebben we ook hulpmiddelen ontwikkeld die onze leiders kunnen gebruiken in hun dagelijkse interacties (zoals vergaderingen, interviews, talentbeoordelingen en meer) om hen te helpen van onbewuste vooroordelen over te stappen op modelgedragingen van bewuste inclusie.

Een divers en inclusief personeelsbestand opbouwen

Het opbouwen van een divers en inclusief personeelsbestand begint met het identificeren van het beste talent. Talentbeheer betekent het aannemen van mensen met de juiste vaardigheden, het ontwikkelen van carrièreplannen en het stellen van doelen in overeenstemming met onze bedrijfsstrategie.  Ontdek meer over talentmanagement bij Eaton.

Effectiviteit balans werk en privé

Het evenwicht tussen werk en privéleven is een gemeenschappelijke zorg van onze medewerkers. En nu het aantal dubbele inkomens en eenoudergezinnen wereldwijd stijgt, moet onze bedrijfscultuur onze werknemers ondersteunen bij het maken van de juiste balans tussen werk, gezin en persoonlijke behoeften. Flexibele werkoplossingen en inclusieve programma's zullen ons helpen concurrerend te blijven in het aantrekken van het beste talent en werknemers in verschillende situaties de gelegenheid geven om bij Eaton te blijven.

Eind 2017 hebben bijna 800 medewerkers deelgenomen aan ons programma Flexibele Werkoplossingen in 27 vestigingen in de VS en 12 vestigingen wereldwijd. Flexibele oplossingen zijn onder andere kortere werkweken, werken vanuit huis, deeltijdwerk, flexwerken en telewerken. Deze inclusieve programma's zullen ons doel helpen verwezenlijken om het allerbeste talent aan te nemen, te behouden en concurrerend te blijven.

Eaton Business System – een geïntegreerde aanpak

Het Eaton Business System (EBS) is de manier waarop wij onze onderneming als geïntegreerde maatschappij runnen en het is ons concurrentievoordeel. Via EBS kunnen we op een gemeenschappelijke manier werken, waarbij we dezelfde "taal" spreken in verschillende regio's, markten en bedrijven wereldwijd. En EBS zorgt ervoor dat we één visie hebben. Een op waarden gebaseerde cultuur en een gedeelde filosofie die inclusie en diversiteit bevordert. Met EBS als werkwijze, maken we van de kracht van velen, de Kracht van Eén. Meer informatie.

Diversiteit binnen onze raad van bestuur

Onze belofte om inclusief te zijn in onze bedrijfspraktijken en binnen onze werkomgeving begint bij onze bestuursleden, die gezamenlijk toezicht houden op alle activiteiten en doelstellingen van het bedrijf. Onze raad van bestuur en CEO hebben samen diversiteitsdoelstellingen opgesteld en houden de voortgang binnen het gehele bedrijf in de gaten. Ontdek meer over onze raad van bestuur.

Diversiteit onder onze leveranciers

Kleine en diverse bedrijven voeden de economie door het creëren van banen en het leveren van innovatieve oplossingen. Wij geloven dat het aanmoedigen van deze organisaties om te concurreren ten goede komt aan ons bedrijf en onze gemeenschappen. Een voortdurende inspanning van het bureau van Diversiteit identificeert potentiële partners onder de kleine ondernemingen van minderheden, veteranen en vrouwen in de Verenigde Staten.

In 2017 kochten we voor meer dan 1,6 miljard dollar aan goederen en diensten van kleine en diverse leveranciers, ongeveer 12% van onze totale leveranciersuitgaven. Vergeleken met 2016 stegen onze uitgaven met meer dan 20% aan bedrijven die eigendom zijn van minderheden; onze uitgaven aan bedrijven die eigendom zijn van vrouwen groeiden iets meer dan 3%; en onze uitgaven met bedrijven die eigendom zijn van veteranen daalden minder dan 1%. Wereldwijd hebben wij onze uitgaven in het afgelopen jaar aan bedrijven in bezit van minderheden, vrouwen en veteranen met bijna 10% verhoogd. Ontdek meer over diversiteit van leveranciers bij Eaton.

Beleid inclusie en diversiteit

Onze Human Resources is onderverdeeld in 12 Center of Expertise (CoE) die al onze wereldwijde activiteiten ondersteunen. Inclusie & Diversiteit is het CoE dat verantwoordelijk is voor het opstellen van richtlijnen voor inclusie en diversiteit.

Eaton’s Global Inclusion Council (GIC) en vier regionale Inclusion Counsils (RICs) bepalen de I&D strategie en initiatieven. De GIC komt elk kwartaal, onder leiding van onze CEO, bij elkaar met de volgende missie:

 • Het bepalen van de algemene wereldwijde strategie en vereisten gebaseerd op benchmarking, het analyseren van relevante gegevens, feedback van iERG groepen, etc.
 • Het ondersteunen van de implementatie van onze globale I&D strategie.

De Regional Inclusion Councils (RICs) passen onze I&D aanpak aan voor hun regio. Dit doen ze door de relevantie en de impact voor de locaties waar we actief zijn te waarborgen. Regionale senior leiders zitten onze RICs voor en worden geleid door de volgende missie:

 • Het adresseren en waarborgen van regionale I&D mogelijkheden die in overeenstemming zijn met de lokale uitdagingen en onze globale I&D strategie.
 • Het ondersteunen van de regionale implementatie van onze globale I&D strategie.

Om onze regionale prioriteiten verder te ontwikkelen heeft ons I&D team regionale focusgroepen in het leven geroepen om begrip te kweken en om feedback te ontvangen over verbeteringsmogelijkheden die bijdragen aan een meer inclusieve cultuur. RICs werken samen met de GIC om deze I&D initiatieven te ontwikkelen en uitvoeren door zowel een top-down als bottom-up aanpak te hanteren. Terwijl de RIC's door het GIC aangewezen initiatieven uitvoeren, kunnen door de RIC's geïnitieerde programma's ook wereldwijd worden toegepast. De RIC voor Noord-Amerika lanceerde bijvoorbeeld ons programma Flexibele werkoplossingen specifiek voor die regio, maar toen duidelijk werd dat het programma ook aan de behoeften in onze andere regio's kon voldoen, zijn we een wereldwijd proefproject gestart en hebben we het sindsdien uitgerold naar 12 locaties wereldwijd.

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze inclusie- en diversiteitsprestaties te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie.

Ontdek onze interactieve visuele kaart (Flash), die laat zien hoe wij inclusie en diversiteit binnen Eaton beheren.