Selecteer uw locatie

Informatieveiligheid

Onze informatiebeveiligingsmechanismen en -procedures maken integraal deel uit van ons algemene systeem van interne controles en we bieden redelijke zekerheid dat activa worden beschermd tegen verlies of ongeoorloofd gebruik.

Wij nemen informatieveiligheid serieus

Men schat dat, rond 2030, meer dan 125 miljard met het internet verbonden apparaten zullen worden gebruikt - van smartphones en smart homes tot verbonden voertuigen en intelligente industriële apparatuur. De grootste uitdaging met alle digitalisering is het waarborgen van de veiligheid van verzamelde, opgeslagen en gedeelde informatie.

Het beschermen van persoonlijke gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens heel serieus en houden ons strikt aan de voorschriften van de wetten op gegevensbescherming, inclusief de EU databeschermingswet.

Het voortouw nemen in cybersecurity

Niet alleen maken we zelf gebruik van kunstmatige intelligentie en geavanceerde machines in onze vestigingen, maar we helpen onze klanten ook hetzelfde te doen. Cybersecurity vormt de kern van onze “secure by design”-filosofie en deze is ingebed in alle Intelligent Power-producten en platforms die wij op de markt brengen.

Onze ethische code verlangt dat we informatie beschermen

De bescherming van onze informatiemiddelen is de verantwoordelijkheid van onze bestuurders, functionarissen, werknemers en alle andere personen die toegang hebben tot onze informatiemiddelen. De plicht om activa en informatie te beschermen is opgenomen in onze ethische code. Onze medewerkers zijn verplicht elk jaar persoonlijk een training over onze ethische code af te ronden.